Zorgcoordinator

Voor Schaersvoorde zoeken we per 1 oktober a.s.
 
 
Zorgcoördinator voor 0,8 fte
 
 
Het gaat om een tijdelijke benoeming voor één jaar. Er zijn mogelijkheden tot verlenging.
De vacature bestaat uit 0,6 fte vaste formatie en 0,2 fte projectformatie. De projectformatie is in principe beschikbaar tot augustus 2020.
 
Jouw taken
De zorgcoördinator draagt zorg voor de uitwerking, de ontwikkeling en de vernieuwing van het beleid m.b.t. de zorg. Ontwikkelt beleidsvoorstellen op het gebied van zorg. Vertaalt ontwikkelingen en wet- en regelgeving naar het zorgplan voor school en adviseert
het MT over het zorgbeleid. Vertegenwoordigt de school in de regionale samenwerking m.b.t. de zorg.
De zorgcoördinator zorgt voor de gestructureerde inzet van het zorgteam en zorgt dat de verschillende onderdelen binnen een zorgplan op elkaar afgestemd zijn. Initieert, coördineert en ondersteunt de leerlingenzorg, de werkzaamheden van het zorgteam, het steunpunt
en de ambulante begeleiding.
 

Jouw profiel
o    welzijn van leerlingen voorop stellen,
o    communicatief sterk,
o    kennis van gedragsproblematiek,
o    kennis van de verschillende typen onderwijs/scholen,
o    vaardig in het vertalen van beleid naar praktische handvatten,
o    empathisch, flexibel en daadkrachtig,
o    samen optrekken met externen, zoals hulpverlening, gemeente, jongerenwerk, politie,
o    kennis van, en ervaring in, zowel onderwijs als zorg,
o    opleiding als pedagogiek of master SEN  en ervaring in een soortgelijke functie is een pré.
 
 

Wij bieden
De functie zorgcoördinator is, in het functieboek Achterhoek VO, beschreven als onderwijsbegeleider E en is gewaardeerd in schaal 11, conform CAO VO. Daarnaast heeft Achterhoek VO een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers
vastgelegd.
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *