Zorgcoördinator

Op SBO De Kans is een school voor speciaal basisonderwijs die ressorteert onder STWT. De school biedt naast specialistisch onderwijs ook een bijdrage aan Steunpunt Passend Onderwijs West.

Onze nieuwe collega
Onze nieuwe collega is actief binnen de school. Je ondersteunt de medewerkers in het creëren van de juiste ondersteuningsmogelijkheden op de SBO school. Je bent in staat om op grond van kennis, motivatie en ervaring actief bij te dragen aan het vergroten van
de kwaliteit van het specialistisch onderwijs, waarvan in het bijzonder de ondersteuningsarrangementen en de uitvoering van 1 Zorgroute.

De werkzaamheden

 • De ondersteuning en begeleiding van onderwijsgevenden bij het opstellen en uitvoeren van pedagogische handelingsplannen en individuele didactische handelingsplanning;
 • Het inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden van de Commissie van Begeleiding en het bijwonen hiervan;
 • Toezicht houden op de uitvoering van de gemaakte afspraken n.a.v. de CvB;
 • De coördinatie van de leerlingen ondersteuning en de hieruit voortvloeiende interne en externe relatieverzorging en administratie;
 • De Coördinatie van o.a. de toets afnames en de handelingsplanning;
 • Het coördineren, bewaken en bijhouden van het leerlingvolgsysteem;
 • Externe contacten onderhouden i.v.m. zorg en begeleiding van individuele kinderen;
 • Het adviseren van de directie inzake het pedagogisch-didactisch beleid ten aanzien van individuele kinderen;
 • Het leveren van informatie ten behoeve van het onderwijskundig rapport en toelating naar het voortgezet onderwijs en coördinatie van toelatingsprocedures (TLV);
 • De intake van de van nieuwe leerlingen, het afnemen van toetsen bij plaatsing en het opstellen van het startverslag;
 • Nieuwe collega’s bekendmaken met en begeleiden bij de uitvoering van het zorgsysteem;
 • Het opstellen en bijhouden van alle OPP’s;
 • Het verrichten van observaties bij leerlingen;
 • Het maken van rapportages;
 • Het verrichten van groepsonderzoeken (NIO);
 • Het voeren van afstemmingsgesprekken met leerkrachten omtrent verloop/ontwikkeling van individuele leerlingen;
 • Samenwerken met leerlingen, ouders, onderwijsgevenden en netwerkpartners in onderwijs en jeugdhulp.

Dit neem je mee

 • Je beschikt over kennis en vaardigheden m.b.t. een orthodidactisch onderzoek, een intelligentie onderzoek en de diagnostiek wat betreft specifieke leerproblematiek (dyslexie/dyscalculie);
 • Je beschikt voer kennis van specifieke ontwikkelingspsychologie bij voorkeur orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog;
 • Je hebt een afgeronde Pabo opleiding of aantoonbare kennis van het onderwijsproces.
 • Je hebt een sterke en stabiele persoonlijkheid;
 • Je bent oplossingsgericht;
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor;
 • Je kunt werken in een multidisciplinair team;
 • Je leert graag van je collega’s;
 • Je bent in staat zelfstandige te opereren.

Dit neem je mee

 • Je beschikt over kennis en vaardigheden m.b.t. een orthodidactisch onderzoek, een intelligentie onderzoek en de diagnostiek wat betreft specifieke leerproblematiek (dyslexie/dyscalculie);
 • Je beschikt voer kennis van specifieke ontwikkelingspsychologie bij voorkeur orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog;
 • Je hebt een afgeronde Pabo opleiding of aantoonbare kennis van het onderwijsproces.
 • Je hebt een sterke en stabiele persoonlijkheid;
 • Je bent oplossingsgericht;
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor;
 • Je kunt werken in een multidisciplinair team;
 • Je leert graag van je collega’s;
 • Je bent in staat zelfstandige te opereren.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *