Schooldirecteur of Schooldirecteur in spé

Ben jij op dit moment schooldirecteur of ben je een laatste stap verwijderd tot de functie van schooldirecteur dan zijn wij op zoek naar jou! Als schooldirecteur kun je binnen SALTO rekenen op een uitdagende functie, waarbij leren en werken samenkomen in een inspirerende omgeving. Bij SALTO ben je vanaf jouw eerste werkdag onderwijskundig leider en ben je verantwoordelijk voor een eigen school en/of eigen project.

Read more

Leidinggevende Kennis & Expertisecentrum (KEC Onderwijs)/Schoolleider

KEC Onderwijs is dé expert op het gebied van onderwijsondersteuning. KEC Onderwijs maakt onderdeel uit van zeven samenwerkingsverbanden. Het vormt de brug tussen de interne onderwijsorganisaties en de in- en externe partijen waarmee samengewerkt wordt. KEC Onderwijs voegt waarde toe aan het primair proces op drie niveaus;  de leerkracht in relatie tot de leerling(en), de teams van leerkrachten en ondersteuners en de schoolleiding. De toegevoegde waarde vindt plaats op het gebied van organisatie, beleid en processen. De begeleiding op de drie niveaus bestaat onder andere uit praktische interventies, consultaties, scholing en diagnostische onderzoeken. KEC Onderwijs is onderdeel van Het Driespan en werkt vanuit West-Noord-Brabant, maar de begeleiding wordt landelijk aangeboden. Het team van KEC Onderwijs bestaat uit 35 medewerkers

KEC Onderwijs is dé expert op het gebied van onderwijsondersteuning en maakt onderdeel uit van 7 samenwerkingsverbanden. KEC Onderwijs voegt waarde toe aan het primair proces op drie niveaus. Als leidinggevende KEC/Schoolleider draag je zorg voor de beleidsontwikkeling; geef je leiding aan een locatie/onderwijsinstelling en geef je uitvoering aan het door de regiodirecteur vastgestelde personeelsbeleid binnen de locatie/onderwijsinstelling; coördineer je de dienstverlening; voer je het operationele beheer over de locatie.

Read more