Schoolleider

Als schoolleider van KBS Gertrudis ben je leidinggevend op het gebied van onderwijs, personeel en de interne organisatie.
Je rapporteert aan de clusterdirecteur. Je bent verantwoordelijk voor het verder versterken en uitbouwen van het profiel van de school binnen de wijk.

Read more

Junior Beleidsadviseur

AMOS is op zoek naar een enthousiaste
junior Beleidsadviseur (0.6-0.8)
AMOS is op zoek naar een enthousiaste
junior Beleidsadviseur (0.6-0.8)
AMOS is op zoek naar een enthousiaste
junior Beleidsadviseur (0.6-0.8)
AMOS is op zoek naar een enthousiaste
junior Beleidsadviseur (0.6-0.8)
AMOS is op zoek naar een enthousiaste
junior Beleidsadviseur (0.6-0.8)
AMOS is op zoek naar een enthousiaste junior beleidsadviseur

Read more

Voorzitter Bestuur RSV Breda VO

In de Stichting Regionaal SamenwerkingsVerband Breda eo werken 12 schoolbesturen in een brede regio rondom Breda aan de vormgeving van passend onderwijs. Zij werken voor de ca. 23.000 leerlingen op 34 scholen. De beleidskaders van het RSV Breda zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan 2018-2022. Het bestuursmodel betreft een one-tier-model: uitvoerend en toezichthoudend bestuur zijn beiden onderdeel van één orgaan, n.l. het bestuur. Dit bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger vanuit ieder van de 12 aangesloten schoolbesturen. Vanuit de door het bestuur uitgesproken wens te komen tot een meer onafhankelijk toezicht op het RSV Breda eo ontstaat er per 1 november 2019 een vacature voor voorzitter van het bestuur.

Read more