Teamleider MBO

Binnen Lentiz| MBO Maasland kennen we de volgende opleidingen: paardensport, paardenhouderij, outdoor activities, hovenier, loonwerk , paraveterinair en dierverzorging. De docententeams zijn verdeeld over deze opleidingen. In jouw functie als teamleider geef je integraal leiding aan enkele van deze teams en bent verantwoordelijk voor hun onderwijsresultaten en financiële resultaten. Je ondersteunt de leden van de teams bij hun individuele ontwikkeling en bij de ontwikkeling van het opleidingsteam als geheel. Je hebt een professionele houding en bevordert de aanspreekcultuur. Daarnaast draag je actief bij aan de implementatie van digitale onderwijsvormen.

Wij zijn van mening dat samenwerking de basis vormt voor een goede en professionele werksfeer. In samenspraak met de teams ontwikkel je beleid en neem je samen beslissingen. Je samenwerking in het managementteam is gericht op het in balans houden van het teambelang en het belang van de school als geheel. Je werkt nauw samen met je collega teamleider en de directeur, samen vormen jullie het MT van Lentiz | MBO Maasland. Je geeft leiding aan ongeveer 25 docenten.

Read more