zorg coördinator in Amsterdam

Het hoofd studieloopbaancentrum heeft een spilfunctie in de interne zorg- en begeleidingsstructuur van de school en zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning voor de leerling wordt ingezet. Het hoofd SLC (zorgcoordinator) is verantwoordelijk voor
de intake, doorstroom en (niet-reguliere) uitstroom van leerlingen.
 
De taken van het hoofd SLC (zorgcoordinator) zijn:

  • het bijstellen van het schoolondersteuningsprofiel.
  • het uitzetten van de acties m.b.t. het ontwikkelingsperspectiefplan en monitoring van de acties.
  • het ​acteren a.d.h.v. de  Kernprocedure.
  • het coördineren van de in-, uit-, op-,  af-,  en doorstroom van leerlingen.
  • het zorgen voor registratie van leerlingen in het leerlingvolgsysteem i.s.m. de leerlingadministratie.
  • het informeren, coachen en begeleiden van de begeleidingsexperts (ZoCo’s per team).
  • het leiden/coördineren van het interne zorg- en begeleidingsteam.
  • het voorbereiden en leiden van de bijeenkomsten van het Zorgadviesteam (ZAT).
  • het aanmelden van leerlingen bij het OnderwijsSchakelLoket/Transferium/Altra, enz.
  • het afstemmen met externe zorginstanties, OKTs, Leerplicht, enz.

de zorg- en begeleidingsstructuur evalueren, en zo nodig voorstellen ontwikkelen om deze aan te passen.

 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *