Trajectbegeleider in Amstelveen

Amstelveen College is m.i.v. heden op zoek naar een enthousiaste Trajectbegeleider Passend Onderwijs 0,8 fte. De trajectbegeleider passend onderwijs ondersteunt leerlingen, ouders, docenten, mentoren en teams. De trajectbegeleider
maakt deel uit van het interne leerlingbegeleidingsteam en wordt aangestuurd en begeleid door de coördinator leerlingondersteuning.

Omschrijving werkzaamheden

1. Ondersteuning leerlingen en ouders
·         Draagt zorg voor onderwijskundige ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte;
·         Voert intake, vervolg- en evaluatiegesprekken en brengt ondersteuningsbehoeften in kaart;
·         Formuleert begeleidingsplannen en ontwikkelperspectieven en zoekt of ontwikkelt hulpmaterialen;
·         Werkt met leerlingen aan emotioneel en/of sociaal functioneren in relatie tot functioneren op school;
·         Coacht en begeleidt leerlingen en verzorgt afhankelijk van de problematiek trainingen op maat;
·         Zorgt voor aanpassing van omgeving, roosters, examens etc. aan specifieke onderwijsbehoeften;
·         Verzorgt de afstemming met ouders over voortgang, stand van zaken en te nemen maatregelen;
·         Neemt deel aan Intern Zorg Overleg en Zorg Advies Team en denkt mee over 1e lijns ondersteuning;
·         Administreert en registreert inzake leerlingondersteuning o.a. in SOMtoday.
 
2. Ondersteuning docenten, mentoren en teams
·         Vertaalt vragen vanuit docenten, mentoren en teams naar concrete adviezen inzake ondersteuning;
·         Signaleert en monitort ontwikkelingen inzake leerlingondersteuning en deelt deze met de teams;
·         Signaleert in een vroeg stadium de behoefte aan en adviseert over extra specialistische begeleiding;
·         Verzorgt ten aanzien van individuele leerlingen lesbezoeken en bespreekt deze na met docent en mentor;
·         Adviseert docenten op het gebied van functioneren van leerlingen in de klas en het leerproces.
 
3. Ondersteuning samenwerking en doorstroom
·         Neemt deel aan de monitor Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden;
·         Formuleert onafhankelijk adviezen m.b.t. de meest passende onderwijsplek voor leerlingen;
·         Formuleert jaarplannen en jaarverslagen inzake Trajectvoorziening en bewaakt proces en planning.
 

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die:

  • Theoretische en praktische kennis heeft van trajectbegeleiding;
  • kennis van en inzicht in de onderwijs- en schoolomgeving heeft;
  • inzicht in de onderwijsprogramma’s, -profielen en -systemen binnen de school heeft;
  • vaardigheid in communicatie en overleg met leerlingen en ouders heeft;
  • vaardigheid in ondersteunen, coachen, begeleiden en adviseren van collega’s heeft;
  • vaardigheid in de procesmatige aanpak van trajectbegeleiding heeft;
  • vaardigheid in het formuleren van jaarplannen en jaarverslagen heeft.

Wat biedt het Amstelveen College

  • Een functie voor minimaal 0,8 fte, 32 uur per week. 
  • De cao VO is van toepassing. De functie zal ingeschaald worden in schaal 8;
  • Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *