Teamleider (vacaturenr. 3435) in Venray

Wij zoeken
Een enthousiaste teamleider voor vmbo 1 en 2 die snel schakelt tussen betrokkenheid bij de directe werkvloer (operationele betrokkenheid) en beleidsmatige en organisatorische taken. Dit doet hij of zij door samen in gesprek te zijn met het team en het individu. Op een manier dat het binnen gestelde kaders een koers is die als team aansluit bij de koers van de school in zijn geheel.

We leggen als Raayland College nog meer verbinding met onze regio, dit doen we door kansen te onderzoeken en initiatieven samen de kans te geven. Met het basisonderwijs geven we onze relatie meer diepgang om nog beter op elkaar aan te sluiten voor de leerling en ouders van morgen. Dit doen we naar buiten, maar ook in de school door elkaar op een open en directe manier aan te spreken en een gesprek niet uit de weg gaan. Vanuit vertrouwen werken en oprechte aandacht geven aan en verbinding te leggen met de leerling en collega’s zijn daarbij onze kernwaarden. Leerlingencontact en één op één begeleiding staat in ons onderwijs centraal.

De schoolleiding van het Raayland College bestaat uit een rector, conrector en vijf teamleiders. Voor schooljaar 2022-2023 zal het team tijdelijk uit 6 teamleiders bestaan. De teamleider stuurt het primaire proces aan, geeft leiding aan het team, draagt mede verantwoordelijkheid voor het beleid van de afdeling waartoe het team behoort in relatie tot de gehele school en bovenal draagt hij of zij zorg voor onderwijsinnovatie.
Daarnaast geeft hij of zij de directie, rector en conrector, gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de aandacht vragen naar aanleiding van wat er gebeurt binnen school, de regio en de bredere samenleving.
De stijl van leidinggeven is transactioneel, omdat we het belangrijk vinden dat vanuit vooraf opgestelde doelen richting wordt gegeven en we de docent ruimte geven (binnen bepaalde kaders) om deze doelen op zijn manier te behalen. Wederom: vanuit vertrouwen en oprechte aandacht voor elkaar.

Wij vragen
Wij vragen

  • Een proactieve houding en stijl die als waarderend (persoonlijk) leiderschap ervaren wordt
  • Aantoonbare ervaring als teamleider binnen het voortgezet onderwijs
  • Een onderwijsbevoegdheid is wenselijk
  • Een netwerk binnen de gemeente Venray dat (indirect) een relatie heeft met ons onderwijs, of kan hebben

Om breed en zo volledig mogelijk aan te kunnen sluiten op onze leerlingen met diverse achtergronden, heeft als aanvulling op ons schoolleiders team, een vrouwelijke collega de voorkeur. Een niet-Westerse achtergrond zien we daarnaast als extra verrijking voor de aansluiting op onze collega’s en de leerlingen.
Met elke achtergrond, sekse, interesse en kenmerken die jou onderscheiden, nodigen we jou uit jouw interesse bij ons kenbaar te maken!

Wij bieden
We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden. Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.

Geïnteresseerd?
Wanneer je eerst nog vragen hebt kun je contact opnemen met Tom Voermans (conrector), via e-mail t.voermans@stichtinglvo.nl of via het algemene telefoonnummer van de school 0478-551155

Overige informatie
Wij bieden
Een goede baan kun je overal vinden, maar een baan waarin je invloed hebt op de toekomst van duizenden leerlingen vind je alleen bij ons. We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden. Het salaris wordt ingeschaald in schaal 12 van de CAO VO. Het betreft een dienstverband voor 0,8 fte voor de periode 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023.
Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs.

Wie zijn wij
Het Raayland is een dynamische school midden in de gemeente Venray, waarin het goed leven, leren en werken is. Onze school is een bron aan talent en een plek waar je als leerlingen en medewerker graag wilt zijn. Naast het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor een diploma achten we de persoonlijke en sociale groei van onze leerlingen van groot belang. Werken met overtuiging vanuit vertrouwen, hebben aandacht voor elkaar en zijn verbonden met elkaar en onze directe omgeving. Daarom bieden we onze leerlingen kansrijk onderwijs om het maximale uit zichzelf te halen en stellen daarom de leerlingbegeleiding centraal in onze organisatie. We helpen onze leerlingen daarmee zich te ontwikkelen tot volwassen en verantwoordelijke mensen. Volwassenen die zelfstandig een succesvolle weg vinden in de wereld om hen heen en daar hun bijdrage aan leveren. Volwassenen die doelen voor zichzelf stellen en deze behalen. Hiervoor zijn een lerende houding doorzettingsvermogen en inzet nodig.

Als school staan we open en hebben we respect voor andere overtuigingen. Iedereen is welkom. We leren van en met elkaar en groeien samen. We geloven dat we samen school zijn en vanuit die hoedanigheid een gemeenschap vormen waarin zorg, aandacht en waardering voor elkaar een vanzelfsprekend onderdeel is van ons onderwijs. Het Raayland College is onderdeel van onze maatschappij en daar bereiden we de leerlingen op voor. Dat doen we door onze kernwaarden in onze relatie met de leerling en in ons onderwijs centraal te stellen. Door leerlingen te leren volwaardig lid te zijn van onze school leren we hen volwaardig lid te zijn van de samenleving. Leven en leren op onze veilige school doen we samen, met ambitie en passie. Liefst ook met plezier.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *