Teamleider Sweelinck College in Amsterdam

Het Sweelinck College is in ontwikkeling en we zijn op zoek naar een teamleider die samen met de directeur van de school leiding gaat geven aan het bestendigen van de onderwijskwaliteit en dit verder kan ontwikkelen .Tevens wordt van de teamleider verwacht
om collega’s te inspireren en te motiveren in de samenwerking met het Zuiderlicht College en het Gerrit van der Veen College. Het Sweelinck College gaat intensief samenwerken met deze twee andere ZAAM scholen om een breed onderwijsaanbod te bieden, dat recht
doet aan de huidige samenleving. In de stad gaan we samenwerken met bedrijven en partners om leerlingen zich ook buiten de schoolgebouwen te laten ontwikkelen. Er zijn uitgangspunten en vijf bouwstenen voor dit onderwijs vastgesteld.

Het Sweelinck College heeft afgelopen schooljaren de havo bovenbouw ontwikkeld en grote stappen gezet in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie heeft de havo afdeling in oktober 2021 een voldoende gegeven, onder andere door het vertrouwen
te geven in de aanpak waarvoor de school gekozen heeft, het cyclisch handelen en de sterke motivatie van medewerkers om leerlingen goed onderwijs te bieden.

Van de teamleider verwachten we dan ook een duidelijke onderwijsvisie, veel energie en enthousiasme. 

We zoeken een teamleider die rust en vertrouwen uitstraalt, die visie heeft op onderwijs en dat ook aan het team kenbaar maakt. Een persoon die aanpakt en wendbaar is in de situaties die zich voordoen. Iemand die planmatig en gestructureed werkt, maar
ook input van anderen meeneemt in de stappen die gezet worden. Humor, relativeringsvermogen, overzicht en kracht zijn eigenschappen die we verwachten van onze teamleider.
Naast leiderschap is ook een coachende houding noodzakelijk omdat veranderingsprocessen niet lineair verlopen. De teamleider heeft een antenne voor wat er speelt in school en gebruikt die kwaliteit tot goede resultaten te komen. 
Onze teamleider verzamelt data om ontwikkelingen zichtbaar te maken en gaat op basis van deze data het plan van aanpak  bijstellen om beoogde doelen te behalen

De teamleider vormt samen met de directeur van het Sweelinck College het managementteam en werkt intensief samen met de collega die de dagelijke leiding over de school heeft. In de ontwikkeling met de partnerscholen werkt de teamleider onder andere samen met
het MT van deze partnerscholen. 
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *