Teamleider SO ZMLK (cluster 3)

Jouw rol
We zijn op zoek naar een ervaren teamleider die ons team komt versterken. Je werkt nauw samen met de andere teamleider, zorgcoördinatoren en directeur. De teamleiders ondersteunen de dagelijkse gang van zaken binnen school, voor ouders ben je een eerste aanspreekpunt
in de school. Je coacht en begeleidt leerkrachten. Je hebt ervaring in het speciaal onderwijs, kennis van didactiek voor zeer moeilijk lerende kinderen en bent gewend multidisciplinair te werken. Je bent daadkrachtig, oplossingsgericht en hebt een zelfstandige
werkhouding. Je hebt een overkoepelende blik en kan het team enthousiasmeren. 

Korte beschrijving van de functie

 • is aanspreekpunt voor ouders over dagelijkse gang van zaken;
 • geeft leiding aan een team van leraren en ondersteunend personeel;
 • bevordert teamvorming door te inspireren, te coachen en het bewaken van afspraken;
 • begeleidt nieuwe teamleden door het (doen) geven van onderwijskundige steun/begeleiding;
 • geeft leiding aan onderwijsinhoudelijke vergaderingen en bereidt deze voor;
 • geeft leiding aan leerlingbesprekingen;
 • draagt zorg voor en geeft uitvoering aan de zorgcyclus (samen met de zorgcoördinatoren);
 • voert diverse administratief-technische zaken uit, als voorbereiden en afname toetsen, beheer leerlingdossier en registratie in het leerlingvolgsysteem;
 • verzamelt data en analyseert op leerling-, groeps- en schoolniveau;
 • stelt mede beleidsstukken en protocollen op organisatieniveau op;
 • vangt incidenteel groepen op, bijv. in geval van afwezigheid, seniorenverlof en/of ziekte van medewerkers;
 • ondersteunt en fungeert als achterwacht.

De school
De Van Koetsveldschool is een SO cluster 3 school voor kinderen van 4-12 jaar met 115 leerlingen, en is onderdeel van Stichting Orion. Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking, en leerlingen met een ernstig meervoudige
beperking (niet motorisch). We zetten in op talenten van de leerlingen en hebben een breed onderwijsaanbod. De Van Koetsveldschool is een excellente school op het gebied van weerbaarheid en seksuele vorming. We zijn onszelf aan het scholen in traumasensitief
onderwijs. We werken nauw samen met zorginstellingen Cordaan Jeugd, Triversum (GGZ-NHN) en Philadelphia (naschoolse begeleiding). De school is gehuisvest in een gebouw met veel faciliteiten en ligt op 2 minuten loopafstand van het NS station Amsterdam Science
Park. Zie ook onze website www.zmlkoetsveld.nl

Wat bieden wij:
We bieden je een geweldig leuke baan aan als teamleider op onze SO school. Je werkt samen met een andere teamleider en bent lid van het gezamenlijk team dat leiding geeft aan de school. Je komt terecht in een enthousiast, energiek, bevlogen en gezellig team.
We bieden je een tijdelijke baan voor een jaar, met uitzicht op vast. Je wordt ingeschaald volgens CAO-PO in schaal L12. 

We vragen:

 • een afgeronde PABO-opleiding, bij voorkeur aangevuld met een aanvullende Master of schoolleidersopleiding;
 • ervaring in een leidinggevende functie in onderwijs;
 • affiniteit met en kennis van onze ZML doelgroep;
 • ervaring met en kennis van zowel het ADI als EDI (les)model;
 • een goede schrijfvaardigheid;
 • een goede ICT-vaardigheid.

 
Meer informatie en solliciteren:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mw. Christel Schoenmaker, directeur van de school (06 83044009). Je motivatiebrief en CV kun je per mail sturen naar
c.schoenmaker@orion.nl. We zien je reactie graag voor 30 november 2019 tegemoet.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *