Teamleider Onderwijs in Barneveld

De functie

De functie van teamleider onderwijs bestaat uit drie belangrijke componenten te weten; leidinggeven, beleidsontwikkeling en coördinatie van de beleidsuitvoering. Het leidinggeven richt zich op het aansturen en coachen van de medewerkers van de onderdelen leerlingenadministratie, de kwaliteitszorg, het examenbureau en planning & roostering. De beleidsmatige taak richt zich op het bijdragen aan de onderwijsontwikkeling en – vernieuwing afgestemd op de diverse in- en externe ontwikkelingen.

Dit maakt dat het takenpakket op hoofdlijnen zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Leidinggeven aan diverse ondersteunde teams binnen de afdeling “onderwijs”.
 • Zorg dragen voor de ontwikkeling van medewerkers;
 • In nauwe samenwerking met de teamleiders en directeur, vormgeven aan vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs van de locatie team;
 • Het proactief vertalen van relevante in- en externe ontwikkelingen in beleidsvoorstellen en/of adviezen t.b.v. van de locatiedirecteur en/of het -MT, in afstemming met de beleidsafdeling onderwijs en kwaliteit van Aeres (V)MBO.
 • Opbouwen en onderhouden van relaties binnen Aeres en in de buitenwereld i.h.k.v. de doorontwikkeling van het onderwijs, b.v. op het gebied van passend onderwijs of onderwijs en ICT.
 • Het over de teams heen voorstellen doen voor professionalisering, om zo docenten in staat te stellen om “state of the art” onderwijs te kunnen geven.
 • Het team overstijgend coördineren van de uitvoering van diverse beleidsthema’s zoals de kwaliteitsagenda, examinering, BPV en internationalisering.

Jouw kwaliteiten

 • Beschikken over leidinggevende ervaring;
 • Beschikken over kennis en ervaring binnen het onderwijs, bij voorkeur in het MBO;
 • Visie hebben op de nieuwste onderwijsontwikkelingen binnen het MBO en vanuit die visie een teams en management kunnen inspireren, meenemen en faciliteren;
 • In staat om ontwikkeling in de binnen en buitenwereld te vertalen naar richtinggevende beleidsvoorstellen of adviezen met een lange termijn perspectief;
 • In staat om de verbinding met diverse disciplines zoals de eigen medewerkers, de docenten, management en staf van Aeres (V)MBO.
 • Beschikken over een proactieve houding en sterke adviesvaardigheden;
 • Actief in- en extern contacten kunnen leggen en deze onderhouden.
 • Bij voorkeur beschikken over een onderwijsbevoegdheid.

Over ons

Aeres MBO Barneveld is dè school voor opleidingen Dierverzorging, Paardenhouderij, Paardensport, Hoefsmederij, Veehouderij en Groen/Grond & Infra. Onze kernwaarden zijn aandacht voor zingeving, duurzaamheid en kwaliteit en respect voor mens en dier. Deze kernwaarden geven richting aan ons handelen. Kenmerkend voor Aeres Barneveld is dat we aantrekkelijk en op de (groene) praktijk gericht onderwijs verzorgen. Andere kenmerken zijn onze kleinschaligheid en de aandacht en zorg die we voor elkaar hebben. Aeres Barneveld maakt deel uit van Aeres, een unieke groep kennisinstellingen die beroepsonderwijs in de hele groene kolom verzorgt: praktijkonderwijs, vmbo-, mbo-, hbo- en masteropleidingen, praktijkgericht onderzoek, deskundigheidsontwikkeling van professionals en kennisintensieve dienstverlening. Door samen te werken in onderwijs, onderzoek en zakelijke dienstverlening, laat Aeres als groep kennis en kunde groeien, van leerlingen, studenten én van medewerkers.

Ons aanbod

 • Wij bieden een inspirerende werkomgeving met praktijkgericht onderwijs.
 • Inschaling volgens de CAO-mbo in schaal LD (maximaal € 5595 per maand bij volledige dienstbetrekking).
 • Een structurele baan, die we in eerste instantie starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.

Reageren

 • Is je interesse gewekt en wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met de heer W.G. de Haas, directeur, telefoon 088-0206100.
 • Je reactie met CV kun je tot en met 8 november via onze website toesturen.
 • Meer informatie over de organisatie vind je op de website www.aeres.nl.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *