Teamleider FLEX-College (bovenschoolse onderwijsvoorziening)

Het FLEX-College is onderdeel van het Orthopedagogisch en Didactisch Dienstencentrum van het SWV VO Delflanden. 
Op het FLEX-College worden jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, opgevangen in kleine groepen van maximaal 10 leerlingen per groep. Deze jongeren zijn vastgelopen in het regulier onderwijs en hebben veelal te kampen met complexe problematiek op meerdere
leefgebieden, 
Aan deze jongeren worden maatwerk onderwijsprogramma’s  geboden. Per jongere wordt daarbij gezocht naar een persoonlijke balans in onderwijs, (oriëntatie op) vervolgonderwijs, stage en/of werk. Het geboden onderwijsprogramma wordt nauw afgestemd met een ondersteuningsaanbod
vanuit de hulpverlening. In elk traject staan de krachten, behoeften en mogelijkheden van de jongere centraal.

De persoon die wij zoeken heeft hart voor onze doelgroep, beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het VO en  daarnaast ook over orthopedagogische kennis en vaardigheden. Ervaring als leidinggevende of een opleiding als leidinggevende gevolgd hebben,
is een pré.

Van de teamleider wordt verwacht dat hij/zij:

  • Leiding geeft aan een klein team van drie docenten en één gedragswetenschapper
  • De dagelijkse gang van zaken organiseert
  • Beschikbaar is als achterwacht en in incidentele gevallen een docent vervangt
  • De werkprocessen binnen het FLEX-College monitort, evalueert en bijstelt
  • Verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het FLEX-College en deze blijft verbeteren
  • Uitvoering geeft aan het personele en financiele beleid van het SWV VO Delflanden op het FLEX-College
  • Deelneemt aan het teamoverleg en de directiekring
  • Het FLEX-College vertegenwoordigt in diverse overlegvormen

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *