teamleider Fioretti College Hillegom (1038) in Voorhout

Start 1 augustus 2022 | het betreft een reguliere baan.
Het Fioretti College Hillegom is met ingang van het nieuwe schooljaar (2022-2023) op zoek naar een teamleider voor de bovenbouw van het vmbo (basis-kader).  Het betreft teamleiderschap van twee teams: Dienstverlening en Producten (D&P) en Techniek. De teamleider
maakt deel uit van de schoolleiding.
Je nieuwe werkomgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Fioretti College. Deze scholengemeenschap met ongeveer 875 leerlingen, is een bruisende vmbo, mavo X-tra en havo (onderbouw) school. We hebben een modern gebouw in het hart van de Bollenstreek. 
Het Fioretti College is een vernieuwende school waarbij maatwerk, coaching, contact met ouders, onderwijskwaliteit en persoonlijke aandacht een belangrijke rol spelen. Elke leerling heeft een eigen coach en we houden met de ouders en leerlingen zgn. COL – gesprekken
(coach – ouder – leerling gesprekken). 
Op onze website www.fioretti.nl kun je aanvullende informatie vinden over onze school.

Wat zoeken wij?
De teamleider van het Fioretti College Hillegom draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het team, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de scholengemeenschap en geeft leiding aan twee teams met docenten en instructeurs/onderwijsassistenten. 
Kennis en vaardigheden

 • brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen het team onderwijs wordt gegeven;
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden van de school;
 • kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;
 • inzicht in taak en werkwijze van de schoolorganisatie;
 • vaardigheid in het ontwikkelen van onderwijskundig beleid;
 • vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen;
 • managementvaardigheden.

Werkzaamheden
Beleidsvoorbereiding, en –uitvoering:

 • stelt teamplannen op, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessen) binnen het team staan beschreven;
 • vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van het team;
 • ontwikkelt beleid op een afgerond thema/portefeuille.

Bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid binnen de school

 • draagt als lid van de schoolleiding bij aan de meningsvorming binnen de school;
 • draagt ideeën en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van één of enkele deelgebieden van het onderwijs en de onderwijsorganisatie.

Leiding geven

 • geeft leiding aan de docenten, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • is verantwoordelijk voor de personele zorg van teamleden;
 • bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de scholengemeenschap of school.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • Beslist over/bij: het opstellen van teamplannen, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en  werkverdeling binnen het team beschreven staan, het als lid van het managementteam bijdragen aan de meningsvorming op het niveau van de scholengemeenschap, school
  of locatie en het leiding geven.
 • Kader: het door de directeur geformuleerde beleid in schoolplan en jaarplannen. 
 • Verantwoording: aan de directeur over de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, de bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school en het leiding geven.

Contacten

 • met de directie en de collega-teamleiders in het managementteam van de brede scholengemeenschap, school of locatie om het beleid en de belangen van het team en leerlingen te verdedigen en adviezen te verstrekken;
 • met de collega-teamleiders om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en binnen de verschillende teams beleid op elkaar af te stemmen;
 • met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van de docenten overstijgen.
   

Wat bieden wij jou?
Het salaris is volgens de cao van het voortgezet onderwijs OOP schaal LD. Dit is minimaal € 2.894,- en maximaal € 5.784,- bruto per maand op basis van 1,0 FTE. 
Op basis van onze arbeidsvoorwaardenregeling ontvang je naast jouw inkomen de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Ruime opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantiegeld en eindejaarsuitkering CAO VO;
 • Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer CAO VO;
 • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering IPAP;
 • Fiscale uitruil reiskosten (salderingsregeling);
 • ABP pensioenregeling;
 • Fietsplan;
 • Verhuiskostenregeling CAO VO;
 • Bijna alle schoolvakanties vrij;
 • Regeling vakbondscontributie.

Enthousiast geworden? Solliciteer nu!
Belangstellenden kunnen via de mail een informatieset van deze vacature opvragen bij de directiesecretaresse Jolande Crama (cra@fioretti.nl). Aanvullende informatie over de functie is te verkrijgen via Ben Kersten, directeur.
Telefoon 0252-461900 of 06-23655096

Je kunt je sollicitatie richten aan: de heer Ben Kersten, directeur. Voor aanvullende informatie kun je hem bereiken via 0252-461900 of 06-23655096. 
Om daadwerkelijk te solliciteren, kun je gebruik maken van de knop “Solliciteren”. 
We ontvangen je sollicitatie graag vóór 8 juni  2022. De gesprekken vinden plaats in de week van 13 juni.

Stichting Fioretti Teylingen
Onze school is onderdeel van Stichting Fioretti Teylingen. De Stichting is een unieke onderwijsorganisatie in de Duin- en Bollenstreek. We zijn trots op onze scholen. Zes scholen, verspreid over Hillegom, Lisse (Fioretti College Lisse en ISK Duin- en Bollenstreek),
Noordwijkerhout, Oegstgeest en Voorhout! Kleinschalig, decentraal, een eigen karakter en toch ook samen groot en krachtig.
Wij zijn financieel gezond en behalen goede onderwijsresultaten.
Binnen onze Stichting zorgen ongeveer 640 enthousiaste medewerkers ervoor dat ruim 4950 leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen.

Goed om te weten:
Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere (nieuwe) medewerker verplicht. 
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *