Teamleider Expertisecentrum Eenheid Zorg in Rotterdam

Als teamleider van het Expertisecentrum geef je leiding aan een team dat bestaat uit 16 collega’s, waaronder gedragswetenschappers (o.a. GZ-psychologen en een PioG), psychologisch medewerkers en begeleiders passend onderwijs. Incidenteel kan een stagiair
aanwezig zijn. Samen met de locatiedirecteuren Eenheid Zorg OPDC stuur, steun en inspireer je de medewerkers binnen de kaders van het LMC-VO en de Eenheid Zorg in het bijzonder.  

De organisatie 
Het Expertisecentrum Eenheid Zorg is een onderdeel van LMC Voortgezet Onderwijs, een groot Rotterdams schoolbestuur voor voortgezet onderwijs met 22 kleinschalige scholen met in totaal zo’n 9.000 leerlingen. Het werk is dan ook voornamelijk gericht op jongeren
tussen de twaalf en achttien jaar. Dit zijn veelal leerlingen van scholen van LMC Voortgezet Onderwijs, maar kunnen ook van andere schoolbesturen komen. 

De ambitie van LMC Voortgezet Onderwijs is dat iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om zijn schoolcarrière succesvol te doorlopen en af te ronden. Expertisecentrum Eenheid Zorg speelt een belangrijke in het onderzoeken van eventuele extra
ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het omzetten daarvan in praktisch handelen binnen de scholen. Daarbij wordt gewerkt vanuit de visie dat Eenheid Zorg leerlingen nieuwe kansen biedt door te werken aan het inzicht in mogelijkheden en het versterken
van vaardigheden. Leerlingen leren vertrouwen te krijgen in hun eigen kracht; dit mag met vallen en opstaan. Op deze wijze ontwikkelen zij zich op een positieve manier op het gebied van leven, leren en werken. Door het delen van nieuwe kennis, ervaringen en
expertise binnen de Eenheid Zorg én met onze samenwerkingspartners realiseren we het beste voor de leerling in de schoolse omgeving.  
Het Expertisecentrum is de plek waar trainingen, onderzoek en behandeling worden afgenomen en ingezet. Daarnaast biedt het structurele inzet van medewerkers op de LMC-scholen. Het Expertisecentrum is nu nog gehuisvest op de Slaak 45 en verhuist medio september
2022 naar de 1e Pijnackerstraat 64 te Rotterdam.  

Wat ga je doen? 

 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten die door het Expertisecentrum geleverd worden; 
 • Je bewaakt en bevordert de identiteit en cultuur van het Expertisecentrum.  
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het dienstenaanbod van het Expertisecentrum. Dit doe je in samenwerking met het team en de scholen. Je draagt hiervoor ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan en bent verantwoordelijk voor
  de implementatie hiervan; 
 • Je werkt mee aan de uitvoering van diensten als diagnostisch onderzoek en behandeling; 
 • Je onderhoudt interne en externe contacten; 
 • Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering; 
 • Je draagt zorg voor de professionalisering van de medewerkers binnen het team en werkt systematisch aan je eigen professionele ontwikkeling. 

Wat mag je van ons verwachten? 
Een professioneel team van psychologen en orthopedagogen dat samenwerkt met de schoolteams en ketenpartners rondom de leerling en zijn/haar ouders. Wij werken in opdracht van de scholen en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en zijn daardoor niet
afhankelijk van een zorgverzekeraar. Strenge productie-eisen kennen we niet en we werken met korte lijnen zodat we efficiënt en zorggericht kunnen werken. We streven naar het leveren van snelle, kwalitatief hoge zorg, zonder wachtlijsten. 

 

 

 • Coördinerende en/of leidinggevende ervaring aan een team van specialisten op het gebied van onderwijsondersteuning; 
 • Een relevante masteropleiding. Een postmaster of ervaring als GZ-psycholoog of Klinisch psycholoog is gewenst; 
 • Iemand die een bijdrage kan leveren op het gebied van ontwikkeling van beleid, behandelaanpak en methodieken; 
 • Affiniteit met het onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg; 
 • Affiniteit met de belevingswereld van jongeren tussen de 12 en 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling. 

Kwaliteiten 

 • Je denkt in kansen en mogelijkheden om je collega’s en daarmee het Expertisecentrum op een hoger niveau te brengen; 
 • Je toont daad- en implementatiekracht bij het begeleiden van collega’s en het maken van beleid; 
 • Je hebt het vermogen om mensen te enthousiasmeren, te inspireren en te verbinden, zowel binnen als buiten het team;
 • Je bent in staat duurzame interne en externe samenwerkingen op te bouwen en te onderhouden. 
 • Een veelzijdige en vooral bijzondere baan op het snijvlak van onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg;
 • Veel ruimte om de medewerkers, jezelf en het Expertisecentrum door te ontwikkelen;
 • Een tijdelijke benoeming van een jaar met uitzicht op vast voor 0,6 – 0,8 als teamleider conform functieniveau 12 CAO-VO;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een levensfase keuzebudget en een professionaliseringsbudget conform CAO-VO.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *