Teamleider Comenius College Nieuwerkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel

Informatie over de functie en profiel
Functieomschrijving:

 • de teamleider heeft een integrale verantwoordelijkheid voor zijn team;
 • leiding geven aan het team en medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen van alle leerjaren;
 • levert een bijdrage aan de totstandkoming van het schoolplan. Vervolgens worden de strategische ambities vertaald naar voor medewerkers motiverende en realistische doelen;
 • deel uit maken van de dagelijkse schoolleiding, medeverantwoordelijk voor het onderwijsproces en het leveren van een constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze school en het onderwijs, waarbij er goede condities voor leren en onderwijzen wordt
  gecreëerd;
 • de teamleider hanteert verschillende strategieën, die gericht zijn op het stimuleren en organiseren van samenwerking en professionele ontwikkeling van het team ten behoeve van het realiseren van een continu proces van school- en onderwijsontwikkeling;
 • de teamleider is creatief in het oplossen van problemen en sterk analytisch. Hij legt verbanden met persoonlijke waarden en met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen;
 • de teamleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van een van de algemene beleidszaken en werkt samen met het managementteam aan financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg, communicatie en huisvesting;
 • de teamleider denkt mee over de organisatie en de richting voor de toekomst en anticipeert hierbij op ontwikkelingen in het onderwijs en de omgeving;
 • de teamleider is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid;
 • de teamleider presenteert Comenius met trots aan ouders, leerlingen en externe partners;
 • de teamleider geeft leiding aan het team docenten en is daarbij verantwoordelijk voor de HR-cyclus en richt zich op ontplooiing en talentontwikkeling van het team.

Profielschets teamleider
De definitieve profielschets volgt na de meivakantie. Om toch alvast mensen te enthousiasmeren plaatsen we wel alvast de vacature. Alle personen die reageren krijgen na de meivakantie deze profielschets toegestuurd indien gewenst. We nodigen alle mogelijk kandidaten
uit om de website van het Comenius College Nieuwerkerk te bekijken. Deze geeft een goed en compleet beeld van onze school. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mark van Burgel, directeur. In verband met de bereikbaarheid in de meivakantie geniet mailen
de voorkeur, maar stuur ook gerust een bericht via Whatsapp. Na de meivakantie is het ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen voor vragen of informatie. Contactgegevens:
mvburgel@comenius.nl of 06 29 34 85 78
 
 

Functie-eisen:

 • een stimulerende en inspirerende visie op onderwijskundige ontwikkelingen;
 • heeft kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifieke onderwijsterrein van de school;
 • heeft bij voorkeur ervaring met mavo/havo en een 2de graads lesbevoegdheid;
 • ervaring met algemene beleidszaken (onder andere HR, PR, Financiën) in een (onderwijs)organisatie en bekend met de organisatorische en procesmatige kant van het werk.;
 • een HBO+ denk- en werkniveau;
 • een relevante managementopleiding, studerende hiervoor of de bereidheid om een studie te gaan volgen, bij voorkeur gericht op schoolleider in het VO;
 • bij voorkeur leidinggevende ervaring;
 • beschikt over aantoonbare managementkwaliteiten en managementtechnieken (is in staat de rol als manager, leidinggevende en coach aan te nemen) en is bereid deze verder te ontwikkelen;
 • beschikt over het vermogen een team aan te sturen, individuele kwaliteiten te herkennen en te benutten;
 • productieve relaties kunnen aangaan binnen Comenius, SSO, CVO en in de omgeving van de school aangaat en onderhoudt om zodoende organisatiedoelen te realiseren van Comenius College Rotterdam en het Comenius College in het algemeen;
 • vanuit een christelijke levensovertuiging een bijdrage leveren aan het vorm- en inhoud geven aan het christelijk karakter van de school;
 • ICT-vaardig en ervaring met ICT systemen, bij voorkeur kennis van Foleta, Afas en SOM;

 Voor Comenius College Nieuwerkerk zoeken wij een teamleider, die:

 • een echte People manager is, iemand die beschikt over het vermogen om een team professionals aan te sturen, oog heeft voor de individuele kwaliteiten en begeleiding biedt aan de ontwikkeling van de medewerkers;
 • het team kan inspireren en coachen om de school verder te ontwikkelen: iemand die visie en overtuigingskracht heeft;
 • resultaat- en mensgericht kan handelen;
 • verbindend, toegankelijk, betrouwbaar en krachtig is,  goed kan luisteren, makkelijk contact maakt en zichtbaar is voor medewerkers, leerlingen en ouders;
 • een klimaat van vertrouwen en open communicatie hanteert en stimuleert;
 • vanuit persoonlijk leiderschap grote betrokkenheid bij de mensen toont en hen stimuleert om het onderwijs verder te ontwikkelen en verantwoordelijkheid hiervoor te nemen;
 • op creatieve wijze complexe problemen kan oplossen;

Persoonlijkheid

 • een people manager, een geboren leider, die gaat en staat voor het team;

zodat medewerkers het beste uit zichzelf weten te halen. Is in staat het werkplezier en werkgeluk van medewerkers te faciliteren, zodat zij dit kunnen uitdragen aan onze leerlingen;

 • zorgt voor verbinding in het team en kan op prettige en flexibele wijze sturing geven aan veranderingen en ontwikkelingen;
 • treedt op vanuit persoonlijk leiderschap, handelt integer, betrouwbaar en geloofwaardig en is daarmee een voorbeeld;
 • heeft een positief kritische houding en durft de waarom-vraag te stellen om daarmee zichzelf en anderen scherp te houden op het werken vanuit de visie van de school;
 • kan eenheid bewaken en duidelijkheid verschaffen;
 • toont een open leerhouding en past deze toe;
 • no-nonsense, aanpakker en heeft een heldere manier van communicatie;
 • humor en zet dit in om te relativeren;
 • herkent zich als leidinggevende in de kernwaarden: gelijkwaardigheid, mensgericht, spontaan, authentiek, flexibel, inspirerend, out of the box denken en verbindend.

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling: 
0,8 teamleider, met mogelijkheid tot 1,0 fte i.c.m. lessen (nader te bepalen)
Dienstverband: tijdelijke benoeming van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
Salaris: LD, max € 5784,- bruto per maand op basis van fulltime dienstverband
Extra`s: CVO Rotterdam biedt haar werknemers een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VO, waaronder een eindejaarsuitkering van 8%. Comenius College kent aanvullend een aantrekkelijke teamleidersregeling.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.