Teamleider Brugklassen in Rotterdam

Wie zoeken wij?
Wegens uitbreiding van het (docenten)team de afgelopen schooljaren en de uitdagende opdrachten die er binnen de school liggen zijn wij per 1 augustus, of zo spoedig mogelijk daarna, op zoek naar een teamleider voor onze brugklassen. De betrekkingsomvang van deze functie betreft op dit moment 0,6 fte, eventueel met lessen uit te breiden tot een volledige betrekkingsomvang. Naar verwachting zullen er op termijn mogelijkheden tot uitbreiding zijn in de functie van teamleider.

Wij zoeken in jou een leider die intrinsiek gemotiveerd is om het beste uit het team te halen en met ons goed onderwijs te realiseren. Iemand die zich vol overtuiging aan ons committeert. De huidige fase van de school vraagt daarnaast om een daadkrachtige en ervaren leider, die als mens en professional stevig in de schoenen staat. Je hebt bij voorkeur een aantal jaren ervaring als teamleider/afdelingsleider in het onderwijs of andere aantoonbare ervaring en ziet het als een uitdaging om bij de Hugo aan de slag te gaan.

Positionering van de functie
De teamleider maakt onderdeel uit van de schoolleiding, bestaande uit de locatiedirecteur en een drietal teamleiders. De teamleider heeft een integrale verantwoordelijkheid ten aanzien van een afdeling of een organisatieonderdeel van de school met een daarbij behorend team van medewerkers. Dit betekent de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leerlingenzorg, kwaliteitszorg en de ontwikkeling van het onderwijs, personeel en financiën.

Daarnaast wordt er verdere invulling gegeven aan bijvoorbeeld specifieke portefeuilles en aanvullende taken of verantwoordelijkheden en worden er jaarlijks resultaatafspraken gemaakt voortvloeiend uit de school(jaar)plannen. Je krijgt als bijzondere opdrachten mee om de band met het PO te versterken, je gaat aan de slag om de heterogene brugklassen op de Hugo te versterken, je bent het aanspreekpunt voor de PR van de school en je denkt mee over de toekomstige onderwijsvisie van de school.

De functie
De functie van teamleider is een cruciale rol in het gehele onderwijsproces. Enerzijds focust hij/zij zich op de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het primaire proces van de school en het begeleiden en aansturen van de medewerkers hierin en anderzijds speelt hij/zij een belangrijke rol op het gebied van de visie- en beleidsontwikkeling van de school. Dit brengt een spanningsveld met zich mee, waarbij de focus moet gaan liggen op de langere termijn doelen terwijl ook de dagelijkse gang van zaken niet uit het oog verloren kan worden.

Over een aantal jaar gaat de school verhuizen naar een nieuwbouwlocatie aan de Laan op Zuid. We zullen daar een nieuwe school starten met havo/vwo-onderwijs, inclusief ISK-onderwijs. Omdat pensionering van één van de teamleiders over een aantal jaar zal plaatsvinden, en vanwege de verhuizing, zullen we over een aantal jaar de schoolleiding opnieuw inrichten. Dit betekent dat de portefeuilles en afdelingen van de teamleiders kunnen wijzigen.

De verwachtingen
Als leidinggevende geef je richting en vertrouwen en dit doe je door middel van het voeren van de wederzijdse dialoog en je op te stellen als een “critical friend”. Je hebt daarnaast een signaalfunctie en een voorbeeldfunctie in het uitdragen van een professionele schoolcultuur. Tevens kunnen jouw kwaliteiten ter ondersteuning ingezet worden ten behoeve van de gehele scholengroep of op één van de andere locaties. Voor de verder inhoud van de functie wordt verwezen naar de FUWASYS van de teamleider. Er wordt uitgegaan van een HBO+ werk- en denkniveau.

Wat kunnen wij bieden?
Een fijn team van 85 collega’s die samen zorgen dat de leerlingen elke dag goed onderwijs krijgen in een prettige sfeer en in een veilig gebouw.Scholengroep Nieuw Zuid biedt je de mogelijkheid om je breed te kunnen ontwikkelen als teamleider, door middel van scholing, training (‘on the job’) en coaching. Als schoolleider heb je de mogelijkheid om afhankelijk van jouw specifieke leerdoelen, wensen en talenten deel te nemen aan schooloverstijgende projecten, intervisie bijeenkomsten en oriëntatie- en uitwisselmogelijkheden binnen de scholengroep.

De functie van teamleider in de scholengroep is ingeschaald in schaal 12 CAO VO 2021. Benoeming tot teamleider is tijdelijk voor de duur van één schooljaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Nadere informatie en solliciteren:
Onze school
OSG Hugo de Groot is een school voor mavo, havo en vwo. Binnen het vwo bieden wij zowel atheneum als gymnasium aan. Daarnaast hebben we een ISK, waar leerlingen die nog maar kort in Nederland wonen, kennismaken met het Nederlandse onderwijs.

Op Hugo de Groot zijn we betrokken met elkaar. Het zit in ons DNA om niet alleen naar onszelf te kijken en er voor anderen te zijn. Onze docenten en onze leerlingen kennen elkaar, we zijn hecht en niemand wordt buitengesloten. En we geven ook wat terug aan de maatschappij: onze leerlingen houden daar voor de rest van hun leven mooie herinneringen aan over.

De Hugo de Groot biedt veel begeleiding aan nieuwe collega’s. Wij bieden begeleiding vanuit de sectie, vanuit onze coaches, vanuit ons managementteam en ons zorgteam. Daarnaast is er veel intervisie, zodat nieuwe collega’s snel bekend zijn met de sfeer en de cultuur op de Hugo de Groot.
 
Onze scholengroep
OSG Hugo de Groot is onderdeel van SNZ. Samen met het Olympia College, RVC de Hef en het Einstein Lyceum vertegenwoordigen wij het complete aanbod van openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid. Vanuit die identiteit staan wij mede aan de basis van het Rotterdam van morgen. Zeker in deze tijd, nu Zuid in beweging komt en de versnellende vernieuwing actueler is dan ooit, ontstaat er een belangrijke opgave voor het onderwijs om aan te haken en mee te vernieuwen. Wij vinden dat onze leerlingen op Zuid het verdienen om mee te gaan in die vernieuwing. Sterker nog, zij moeten die vernieuwing in de toekomst zelf vormgeven.  
 
Om dat te bereiken, leggen we de lat voor onszelf hoog. Met uitdagend en ambitieus onderwijs, in constante verbinding met de maatschappij, willen wij onze leerlingen opleiden tot betrokken en zelfbewuste jongvolwassenen. Om dit te realiseren, zijn wij altijd op zoek naar bevlogen onderwijzers, ondersteuners en leidinggevenden, die met ons het Rotterdams openbaar onderwijs op Zuid verder willen ontwikkelen. Want het beste wat het openbaar onderwijs te bieden heeft, hoort hier op Zuid, vinden wij. Help jij ons de volgende stap te zetten?
 
Solliciteren
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. U kunt tot en met maandag 6 juni a.s. uw schriftelijke sollicitatie met CV richten aan dhr. J. Perdaan, directeur OSG Hugo de Groot, via e-mailadres j.perdaan@osghugodegroot.nl. Een selectieassessment op basis van bovenstaand profiel zal onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. We streven ernaar om in maximaal twee sollicitatiegesprekken tot een benoeming te komen. Deze gesprekken zullen zo spoedig mogelijk na 6 juni plaatsvinden. Voor meer informatie over de functie en procedure kunt u contact opnemen met dhr. J. Perdaan via j.perdaan@osghugodegroot.nl of 010 – 283 11 66. Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 
Meer informatie, waaronder het schoolplan, is te vinden via de website: www.osghugodegroot.nl en www.snz.nl
 
Tel: 010 – 283 11 66
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *