Teamleider afdeling havo in Amsterdam

Context

Het Comenius Lyceum Amsterdam is een brede school voor mavo (vmbo-gtl), havo en vwo  waar leerlingen zich veilig voelen, hun ambities waar kunnen maken en een passend diploma halen. De school staat in Amsterdam Nieuw-West en richt zich op de directe omgeving
door in verbinding te staan met de buurt en het onderwijs af te stemmen op de opvoedingsidealen van de ouders.
 
We kiezen voor een teamleider die leiding geeft aan alle processen van de havo om zo een doorlopende leerlijn te bewerkstelligen en die de havoleerlingen de aandacht geeft die ze nodig hebben. Je bent het gezicht van de havo.
Landelijk maar zeker ook bij ons kent de havo-opleiding specifieke pedagogische en didactische vraagstukken die zich centreren rond het thema motivatie, opstromen en afstromen. Hoe laten we de leerlingen ‘klimmen en switchen’ (naar de theorie van de Transformatieve
school)?
 
De teamleider werkt binnen de schoolleiding samen met de twee andere teamleiders, een conrector en een rector. Veel taken worden onderling verdeeld. Ook kan de teamleider terugvallen op de examencoördinator en het ondersteuningsteam. Schoolbreed werken de teamleiders
aan ontwikkelingsdomeinen als taalbeleid, de balans in het normatief kader, transformatief handelen en het toetsbeleid.

Werkzaamheden
De teamleider …

 1. Is belast met de leiding van de afdeling havo en heeft daarbij de dagelijkse leiding over het onderwijs en onderwijsondersteunend personeel:
  • Draagt zorg voor de personeelszorg (inclusief beoordelingsgesprekken), het personeelsbeheer, de werving en selectie van personeel;
  • Coacht de medewerkers bij de professionele ontwikkeling;
  • Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden van de teamleden;
  • Bewaakt besluitvormingsprocessen die op het team betrekking hebben of voor het team gevolgen hebben;
  • Monitort de jaarlijkse planning en vraagt budget aan voor de afdeling;
  • Brengt samenhang tussen de diverse activiteiten en processen;
  • Zorgt voor optimale afstemming met andere teams.
 2. Stelt, indien nodig, uitvoeringsplannen op, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (lessentabel) binnen het team beschreven staan;
 3. Bewaakt het proces voor de totstandkoming van werkplannen en programma’s van toetsing en afsluiting, de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en stemt daarbij af op andere teams;
 4. Vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van het team;
 5. Ontwikkelt beleid op een afgerond thema op het terrein van bv. leerlingenzorg (zoals: mentoraat, remediale hulp, decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen het team), voert het beleid uit en evalueert dit;
 6. Neemt deel aan in- en externe advies en overlegorganen aangaande het onderwijs in school;
 7. Draagt als lid van het managementteam bij aan de meningsvorming binnen de school;
 8. Adviseert de directie over vernieuwing van het onderwijsbeleid;
 9. Draagt ideeën en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van één of enkele deelgebieden van het onderwijs en de onderwijsorganisatie.
 10. Zorgt voor de meerjarenontwikkeling, uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs alsmede voor het zorgbeleid;
 11. Draagt bij aan het onderwijsbeleid en ontwikkeling van de school of scholengemeenschap, adviseert in dat kader de directeur over het meerjarig onderwijsbeleid en over de organisatie en inrichting en is lid van het MT;
 12. Is enthousiaste ontwikkelaar en coach binnen de thema’s Taalbeleid en Transformatie handelen.

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 1. De teamleider werkt binnen het door de directeur vastgestelde beleid en de onderwijs wet- en regelgeving;
 2. De teamleider beslist bij/over het leidinggeven aan het team, de uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs alsmede bij beleidsontwikkeling op specifieke deelgebieden, e.d.;
 3. De teamleider legt verantwoording af aan de directeur over het gevoerde teambeleid, de ontwikkeling, uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs alsmede over de bruikbaarheid van de adviezen aan de directeur.
 4. De teamleider beslist bij/over het leidinggeven aan het team, de meerjaren ontwikkeling, uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs alsmede het zorgbeleid en bij het adviseren van de directeur over het (meerjarig) onderwijsbeleid e.d.

Kennis en vaardigheden

 1. Brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied;
 2. Kennis van algemene onderwijskundige ontwikkelingen;
 3. Vaardigheid in het ontwikkelen van onderwijsbeleid;
 4. Vaardig in het aansturen, motiveren en stimuleren van medewerkers;
 5. Management vaardigheden;
 6. Inzicht in de organisatie van de onderwijsinstelling
 7. Kennis van de theoretische en praktische toepassingen van het vakgebied
 8. Kennis van onderwijsmodellen en didactische concepten
 9. Kennis van pedagogiek en leerlingbegeleiding
 10. Bekwaam in situationeel leiderschap (coachend en sturend)
 11. Complexiteit en dynamiek van onderwijsveranderingen

Contacten

 1. Met de directeur en andere MT-leden om het beleid en de organisatie van het onderwijs op elkaar af te stemmen;
 2. Met medewerkers om afspraken te maken over de werkverdeling, problemen te bespreken en hen aan te spreken op de kwaliteit en het resultaat van hun werk;
 3. Met ouders van leerlingen om leer- en gedragsproblemen te bespreken en tot afspraken te komen over begeleiding, gedrag, e.d;
 4. Met deskundigen en specialisten bij leer- en gedragsproblemen om tot afstemming en afspraken te komen over inzet, aanpak en begeleiding van leerlingen
 5. Met in- en externen (onder meer met directie, collega’s, voorafgaand en vervolgonderwijs) om het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijsbeleid van de opleiding te verdedigen en/of af te stemmen.

Opleiding, werk- en denkniveau

Bij voorkeur een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.
Academisch denkniveau.

Competenties

 1. Leerling-/Klantgerichtheid
 2. Samenwerken
 3. Plannen en organiseren
 4. Expertise
 5. Natuurlijk overwicht
 6. Ontwikkelen van anderen
 7. Zelfinzicht, reflectie
 8. Leiderschap
 9. Visie
 10. Overtuigingskracht
 11. Probleemanalyse
 12. Motiveren

 

Deze functie valt in het Zaam-beleid onder de functie “Teamleider 12”. De bijpassende schaal is LD.
De functie is voor minimaal vier dagen, 0,8 fte. Bij een volle baan bestaat 0,2 fte uit lesgevende taken.
 
Het eerste jaar is proeftijdelijk met uitzicht op vast.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *