Teamleider (0,8-1,0 fte) in Castricum

Binnen het Management Team van het Jac. P. Thijsse College hebben wij een vacature voor een
 
Teamleider (0,8-1,0 fte voor de periode tot eind van schooljaar 2022-2023)
 
We zijn op zoek naar een leidinggevende die het team en de school onderwijskundig kan inspireren en die op een positieve en pro-actieve wijze bijdraagt aan het beleid van de school. De teamleider is pedagogisch en onderwijskundig sterk; heeft een open, verbindende
en coachende wijze van leidinggeven, en is op schoolniveau een stuwende kracht van het vigerende onderwijsbeleid.
U maakt als teamleider deel uit van het Management Team (MT) van de school, coördineert de uitvoering van het onderwijs en begeleiding door het team, verzorgt de ontwikkeling, afstemming en vernieuwing van het onderwijs en het onderwijsbeleid en geeft leiding
aan een team van docenten en onderwijs ondersteunend personeel (OOP). Samenwerking met en aansluiting bij de huidige leden van het MT is vanzelfsprekend. Als teamleider rapporteert u en legt u verantwoording af aan de directie.
We stellen een nieuw team samen voor de derde klassen havo en vwo. Dit team is in eerste instantie het team waaraan de teamleider leiding gaat geven. Het uitgangspunt is dat een teamleider inzetbaar is op alle teams.
Als teamleider bent u verantwoordelijk voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces (het onderwijs), de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering binnen het team. Het team levert programma’s aan de leerlingen,
organiseert en begeleidt de leerprocessen en bereidt voor op toetsing en afsluiting.
Als teamleider voert u het schoolbeleid, zoals vastgesteld binnen het MT, loyaal en professioneel uit. U bent in al uw werkzaamheden positief oplossingsgericht. Als onderwijskundig leider denkt en werkt u vanuit een helikopterview en zien wij dit terug in een
besluitvaardig – en onderwijskundig leider die mensen kan coachen en op professionele wijze kan aanspreken op hun verantwoordelijkheden en functioneren.
 

Een succesvolle sollicitant:

  • Heeft minimaal HBO werk- en denkniveau;
  • Beschikt over een brede onderwijskundig, pedagogisch/didactische kennis;
  • Heeft inzicht in taak en werkwijze van een onderwijsorganisatie en de daarbij behorende processen;
  • Beschikt over ervaring als c.q. bezit de competenties van een onderwijs(midden)manager;
  • Is een open, verbindende en coachende leider met een heldere visie op onderwijs(beleid);
  • Heeft een onderwijsbevoegdheid geldend voor het voortgezet onderwijs;
  • Bezit uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • Weet soepel in te spelen op weerbarstige situaties en beschikt over een oplossingsgericht vermogen;
  • Manifesteert zich als deskundige en betrokken teamplayer.

Past dit profiel bij u en/of heeft u naar uw mening de juiste competenties die een professionele ontwikkeling in deze richting mogelijk maakt, dan bent u van harte uitgenodigd te solliciteren naar deze uitdagende en interessante functie. 

De benoeming wordt in eerste instantie aangegaan voor de periode van één jaar. Afhankelijk van ontwikkelingen behoort verlenging tot de mogelijkheden.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *