Stage coördinator in Zaandam

Wij zijn op zoek naar een bevlogen en enthousiaste collega met een groot hart voor leerlingen.
De nieuwe collega wordt stage coördinator op Praktijkschool De Faam.

Taken stage coördinator:

 • Je levert een actieve bijdrage aan het beleid en de ontwikkeling van de stage
 • Je onderhoudt contacten met de coach over de vordering van de leerlingen en begeleidt de coaches tijdens het stageproces
 • Het zoeken en werven van stagebedrijven en onderhouden van contacten
 • Je draagt bij aan een goede borging van de praktijkopdrachten ten behoeve van de stage
 • Je draagt bij aan een door het team gedragen programma in het kader van stage, waarin zichtbaar is wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe onderlinge afstemming plaatsvindt
 • Je levert maandelijks korte iInformatievoorziening in de teams/de school over de activiteiten die plaats gaan vinden of al plaats vinden
 • Tijdens de leerlingenbesprekingen lever je input aan voor te bespreken leerlingen in het kader van stage
 • Je bent op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en informeert het team/de school hierover
 • Je bent, in samenwerking met stagedocenten, eindverantwoordelijk voor een goede uitvoering van het stagebeleid
 • Je onderhoudt relevante contacten met externe organisaties en personen
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de administratie en rapportages rondom stages. (zoals stagecontracten, logboek bijhouden, eindbeoordelingen verwerken in Magister, enz.)
 • Je neemt actief deel in het overleg van stage coördinatoren in Noord-Holland (Groot-Amsterdam en Noord-Holland boven ’t IJ) en Netwerk Zaanstad
 • Je geeft voorlichting en informatie aan ouders en leerlingen over stage
 • Je zorgt voor een goede uitvoering van de stages in overeenstemming met de meest recente wet- en regelgeving
 • Je blijft op de hoogte van relevante kennis van de regionale arbeidsmarkt en diverse beroeps- en functie-eisen
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang van stage-achterblijvers
 • Je bent mede organisator wat betreft de stagevoorbereiding
 • Mede opstellen en uitvoeren van ESF projecten met betrekking tot stage, uitstroom en nazorg
 • Je bent deelnemer van het coördinatoren overleg op De Faam
 • Je zorgt er voor dat doelen zijn geformulereerd, (evalueren en bijstellen)

Competenties:

 • Je bent betrokken
 • Je kan kort en duidelijk mondeling en schriftelijk communiceren
 • Je kan competenties  koppelen aan het IOP/OPP van de leerling
 • Je kan opdrachten voor stage ontwikkelen
 • Je kan coördineren
 • Je kan objectief handelen
 • Je hebt een professionele houding richting externen
 • Je hebt netwerkvaardigheden
 • Je kan plannen en organiseren
 • Je hebt een pro actieve houding; zelf initiatief nemen
 • Je hebt een ambassadeursrol
 • Je kan verbinden
 • Je ziet kansen
 • Je bent de ambassadeur van de school

MBO/HBO
 

Cao voortgezet onderwijs
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *