Schoolleider

De directeur van openbare basisschool Lorentzschool in Hilversum neemt aan het eind van het schooljaar 2019-2020 afscheid van de school. Na 15 jaar als directeur aan de school verbonden te zijn geweest gaat hij een mooie nieuwe uitdaging aan. STIP Hilversum
zoekt voor deze innovatieve Daltonschool een enthousiaste en transparante directeur die samen met het team de school verder kan ontwikkelen op de ingezette weg naar een professionele leergemeenschap. 

De school
De Lorentzschool, die komend schooljaar het 90-jarig bestaan viert, is een stabiele school en telt circa 420 leerlingen, verdeeld over twee monumentale schoolgebouwen. De Lorentzschool kent een gevarieerde leerlingenpopulatie, die evenwichtig is opgebouwd uit
een doorsnee van de wijk, zowel op het gebied van sociale en culturele achtergrond, als op het gebied van opleiding en beroepsgroepen. De school en buurt zijn in toenemende mate bij elkaar betrokken. 

De daltonkernwaarden zijn het kompas voor de school. Zij geven richting aan de manier waarop het onderwijs wordt ingericht. In alles wat de kinderen leren en doen zijn de kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit
herkenbaar. Eigenaarschap is het cement tussen de kernwaarden. De Lorentz is een school waar gewerkt wordt volgens een vaste structuur. Kinderen krijgen de ruimte om keuzes te maken: “wat doe ik eerst, welke werkplek kies ik, ga ik samenwerken of doe ik het
alleen?”. De belofte van de Lorentzschool is dat leerlingen de school verlaten met lef en vertrouwen hebben in de toekomst, ze zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten, zelfstandig zijn en initiatief durven te nemen. 

De functie
We zoeken, met ingang van het nieuwe schooljaar, structurele invulling voor deze functie en daarmee een betrokken, bevlogen en standvastige verbinder. Samen met het team, ouders en leerlingen zet je de school stevig neer. Je neemt en geeft verantwoordelijkheid
en draagt het STIP-beleid uit. Daarbij maak je in de koers van STIP Hilversum de juiste vertaalslag voor jouw school.
Vaardigheden als leidinggeven, daadkracht, oplossingsgericht werken, zelfstandigheid, communicatie, coaching en stevig in je schoenen staan zijn voor ons vanzelfsprekend in deze functie.
Je draagt bij aan een goede teamsfeer en teamontwikkeling en bent een voorbeeld voor de school en voor andere directeuren.  

Wij vinden het belangrijk dat jij als schooldirecteur jouw kennis en kunde inzet om met empathie en humor een balans te vinden in: 

– ruimte geven en ook hoge verwachtingen hebben; 
– samen koers bepalen en ook besluitvaardig leiden; 
– vertrouwen geven en ook elkaar van professionele feedback voorzien. 

Herkenbaarheid en voorspelbaarheid van schoolbeleid en het afmaken, evalueren, bijsturen en borgen hiervan zijn aandachtspunten. Het positieve en betrokken team heeft daarbij ook behoefte aan een directeur die nog meer handen en voeten kan geven aan gedeeld
leiderschap op school. Het team is goed op weg om mét elkaar te leren, maar er liggen nog kansen om meer van elkaar te leren.  Het team wil graag als collectief en ook individueel nog verder professioneren onder andere door meer groepsdoorbrekend te gaan werken
en ook het opbrengst gericht werken krijgt volgend jaar extra aandacht.

Daarnaast zijn we op zoek naar een directeur die daadkrachtig, besluitvaardig, transparant, toegankelijk en bovenal inspirerend is. 
 
Aangezien de school twee locaties kent, zorg je er als directeur voor dat het team toch een geheel blijft en dat de twee locaties met elkaar verbonden zijn. 

STIP Hilversum
De Lorentzschool valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum (STIP Hilversum). Dit is een scholenkoepel van 15 openbare basisscholen, verdeeld over 19 locaties in de gemeente Hilversum. STIP Hilversum staat voor goed, algemeen
toegankelijk, openbaar onderwijs. Continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is voor het bestuur en de scholen een belangrijke opdracht. De openbare STIP-scholen voldoen niet alleen aan de eisen van de Inspectie, ze leggen de lat hoger en stellen
hun ambities voortdurend bij. Goed onderwijs vraagt ook om innovaties. Om die reden is STIP Hilversum gestart met een aantal innovatieve projecten, onder andere op het gebied van hoog- en meerbegaafdheid. Doel is om alle scholen een eigen profiel te geven,
zodat ouders binnen Hilversum in de nabije omgeving keuze hebben uit een diversiteit aan onderwijs. De kernwaarden van STIP Hilversum zijn: samen, trots, innovatief en professioneel. Op de website van STIP kun je hier meer over lezen.

Wij bieden jou
• Een uitdagende functie met volop ruimte voor ontwikkeling;
• Uitgebreide opleidingsmogelijkheden;
• Een intensieve begeleiding door middel van coaching en individuele gesprekken;
• Inschaling in schaal D11 en overige arbeidsvoorwaarden conform cao PO;
• Collectiviteitskorting op diverse verzekeringen en andere producten;
• Korting op de kosten van je sportabonnement via bedrijfsfitnessonline, een fiets-privé 
regeling en een fiscale regeling voor woon-werkverkeer.

Door onze hele organisatie heen zijn er netwerkgroepen en leerteams. Ook de schooldirecteuren hebben hun eigen netwerkgroep. Eens per maand kom je samen om van elkaar te leren en het beleid verder vorm te geven. Je wordt hierin ondersteund en begeleid door
de bestuurder en de andere stafleden.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *