Schoolleider (V)SO m/v in Wijk aan Zee

In het (voortgezet) speciaal onderwijs bereiden we leerlingen voor op een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven in onze samenleving. De leerling staat centraal en is, zoveel als mogelijk, eigenaar van zijn leer-ontwikkelingsproces. Het onderwijs
op onze scholen daagt leerlingen uit hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
 
Op deze locatie bieden we (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijk of meervoudige beperking, langdurige ziekte of een stoornis in het autismespectrum in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Er is tevens de mogelijkheid op
deze locatie dat kinderen die niet naar een andere VSO school kunnen, doorstromen naar de VSO afdeling van de school. Hier is onderwijs mogelijk tot achttien à twintig jaar. Ons doel is om samen met onze collega’s van revalidatie en andere experts (zowel intern
als extern) de leerlingen voor te bereiden op een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk participeren in de maatschappij.
 
Op dit moment zijn er 175 leerlingen op school, verdeeld over 14 SO-klassen en 3 VSO-klassen en bestaat het multidisciplinaire team uit 85 medewerkers. Daarnaast werken op er op deze locatie nog 45 medewerkers vanuit Revalidatie en vanuit de Eerstelijns zorgaanbieders.
 
Het team heeft het afgelopen schooljaar aandacht besteed aan een schoolbrede aanpak voor kinderen met autisme en er is een start gemaakt met opbrengstgericht werken. Komende jaren worden deze onderwerpen verder uitgerold en ontwikkeld.
 
De school verhuist in 2023 naar een nieuwbouwlocatie in Heerhugowaard. In het voorjaar van 2023 wordt het Expertisecentrum Kind – Jeugd opgeleverd.

Je profiel
Wij zoeken een onderwijskundig leider met hart voor kinderen die profiteren van gespecialiseerd onderwijs, al dan niet in combinatie met gespecialiseerde revalidatieondersteuning;
Iemand die

 • een visie heeft op het onderwijs van de toekomst en gezamenlijk met het team stappen zet om die visie werkelijkheid te maken;
 • leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs, bij voorkeur speciaal onderwijs en bij voorkeur ervaring met integraal leidinggeven;
 • zowel verbindend en empathisch is, als transparant en daadkrachtig;
 • energie krijgt van het in beweging zetten van een groot team in een complexe omgeving;
 • ervaring heeft met het begeleiden van (cultuur)verandertrajecten;
 • de werkwijze van één kind, één plan onderschrijft en ondersteunt;
 • een verhuizing naar een nieuwe locatie als een uitdaging ziet.

Je rol in de organisatie:

 • Als Schoolleider ben je leidinggevende van een multidisciplinair team en werk je nauw samen met de afdeling Revalidatie Kind-Jeugd.
 • Je werkt samen met partners in de school zoals de gespecialiseerde naschoolse opvang en diverse zorgaanbieders.
 • Je maakt onderdeel uit van het MT Onderwijs samen met de Bovenschools Directeur en de Schoolleiders van de 5 andere scholen. In het MT heeft ieder zijn/haar eigen portefeuille.
 • Je leidinggevende is de Bovenschools Directeur.
 • Je bent voorzitter van de Commissie van Begeleiding.
 • Je vertegenwoordigt de school in regionale overleggen, zoals het virtueel expertisecluster van het Samenwerkingsverband PPO Noord-Kennemerland.

Functie-eisen:

 • Schoolleiders-diploma.
 • Geregistreerd in het Schoolleidersregister PO.
 • Ervaring in het speciaal onderwijs zien wij als toegevoegde waarde.

Wij bieden:

 • Een unieke leidinggevende baan;  
 • Met ruimte voor eigen invulling en het dragen van deze verantwoordelijkheid;
 • Een plek waar medewerkers met grote betrokkenheid met onze leerlingen werken.

 
Inschaling
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO PO. De functie is ingedeeld in schaal D13, minimaal € 3.563,- en maximaal € 5.990,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *