Schooldirecteur in Woerden

Onze school
CSV Ridderhof maakt onderdeel uit van Kalisto Boeiend Basisonderwijs! en is de enige basisschool in het prachtige Vreeland. Op dit moment telt de school ca. 190 leerlingen en 16 medewerkers. De school is gehuisvest in een modern, multifunctioneel gebouw waarin
ook de peuterspeelzaal Vechtkroost en BSO Ridderhof zijn gehuisvest. We hebben niet alleen tien ruime klaslokalen, maar ook een handvaardigheidslokaal, een grote centrale hal met tribune en een speellokaal. De buitenomgeving past in het dorpse karakter van
Vreeland. Aan de ene kant van het gebouw bevindt zich een omheind speelplein. Aan de andere kant bevindt zich een groen speelplein. Beide pleinen bieden goede uitdagingen en nodigen uit voor actief buiten spelen.
Lees hier meer over onze school.
Ons onderwijs
Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind talentvol is. Bij ons ‘word je wie je bent’. Om dit te bereiken maken we gebruik van 3 pijlers:

 1. Missie en visie
 2. The leader in me (onderwijsconcept van Stephan Covey vertaald naar het onderwijs)
 3. Unieke CSV Ridderhof identiteit

Missie /Visie
Op de Ridderhof stimuleren we de brede ontwikkeling van iedere leerling. We dagen onze leerlingen uit om op verschillende manieren kennis en vaardigheden te verwerven. We doen dat door aantrekkelijk, uitdagend, betekenisvol en kwalitatief goed onderwijs te
bieden.
Wij willen dat onze leerlingen zelfverzekerd in de maatschappij staan en dat ze positieve invloed uitoefenen op hun eigen leerproces én dat van anderen. Wij beloven een leerzame schoolperiode met heel veel plezier.
Om dit te realiseren onderscheiden wij
drie groeistrategieën
: kennisontwikkeling, sociale ontwikkeling en creatieve ontwikkeling.

Wij betrekken onze ouders volop bij de ontwikkeling van hun kind, maar ook bij de vele leuke en educatieve activiteiten op school. Samen zetten we ons in voor een fijne schoolperiode.
Onderwijsconcept
We willen graag dat onze leerlingen de basisschool goed doorlopen en daarna succesvol zijn in hun vervolgopleiding. Om dit op een gestructureerde en speelse manier te bereiken hebben we gekozen voor de methode ‘The leader in me’.
De kern van deze methode is dat effectieve mensen 7 gewoonten hebben die de basis zijn voor hun succes en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf (verder) kan ontwikkelen. Deze pedagogische leerlijn heeft bewezen dat leerlingen die leren en werken volgens
de 7 gewoonten:

 • Zich in staat voelen hun (school)leven zelf vorm te geven
 • Meer initiatief en verantwoordelijkheid nemen op school
 • Realistische doelen stellen en zich hieraan verbinden
 • Kunnen luisteren en hun oordeel uitstellen
 • In samenwerking elkaars talenten herkennen en deze inzetten

Onze leerkrachten zijn én worden getraind om te werken met deze 7 gewoonten. De verdere implementatie gaat plaatsvinden.
Identiteit
Wij beginnen elke week met een gezamenlijke opening in de centrale hal. We vertellen de christelijke verhalen en we vieren ze, en zoeken ook naar overeenkomsten en verschillen met andere wereldgodsdiensten. Wij praten met de kinderen over het leven en alles
wat daarbij hoort: vriendschap, verdriet, ruzie, respect, gelijkwaardigheid, zorg, geloof, leven en dood. Het bespreken van deze thema`s en hoe je ermee om kunt gaan, dragen bij aan de ontwikkeling van normen en waarden van kinderen.
Onze school staat open voor alle ouders en hun kinderen, die de wijze waarop wij invulling geven aan onze identiteit respecteren.

Onze functie
Wij zoeken een energiek persoon die in staat is sámen met het team te werken aan de verdere invoering en borging van de reeds ingezette veranderprocessen in onze school.
Een echte leider (m/v), die het team de ruimte geeft om mee te denken, die werkt vanuit vertrouwen en uitgaat van mogelijkheden.
Je bent het gezicht van de school en eerste aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders. Jouw open communicatie geeft vertrouwen en creëert betrokkenheid. Ook zorg je voor een overtuigende profilering van de school.
 
Je bent integraal verantwoordelijk voor de school. Je ontwikkelt, binnen de kaders van de stichting, meerjarenbeleid op het gebied van onderwijs en kwaliteit. Je organiseert de dagelijkse bedrijfsvoering binnen de school.
Je werkt in een cluster met drie andere basisscholen van de stichting: De Ludgerus in Loenen aan de Vecht, de Piusschool en de Paulusschool beiden in Abcoude. Binnen het cluster wisselen we onderling informatie uit en leren en werken we met elkaar.
In de structuur van dit cluster werk je onder de verantwoordelijkheid van de clusterdirecteur. Je levert, door participatie in projectgroepen, ook een actieve bijdrage aan bovenschoolse, Kalisto-brede beleidsontwikkeling, visie en strategie.
 
 

Wat verwachten we?
Onze nieuwe directeur voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • Werk- en denkniveau WO, b.v. Master onderwijskunde;
 • Afgeronde opleiding Register Directeur Onderwijs (RDO), niveau Vakbekwaam;
 • Voldoet aan én staat ingeschreven bij SchoolleidersRegister Primair Onderwijs;
 • Ervaring in het leidinggeven.

 
Onze nieuwe directeur is open, betrokken en transparant
Wij zoeken een leider (m/v) die:

 • zichtbaar en toegankelijk is voor het team, de kinderen en de ouders
 • een eigen doorleefde onderwijsvisie heeft die past bij die van CSV Ridderhof
 • op inspirerende wijze richting geeft, kaders schept en deze bewaakt
 • de teamleden actief betrekt en begeleidt bij de onderwijsontwikkeling
 • de kwaliteiten in mensen naar boven haalt en hen in hun kracht zet
 • prioriteiten kan stellen en vanuit een totaaloverzicht handelt
 • passie heeft voor onderwijs en ambitieus is
 • denkt vanuit de driehoek samenwerking kind, ouders en school (ouders als partners)
 • teamleden bij elkaar weet te brengen en aandacht heeft voor het welzijn van teamleden
 • ervaring heeft met het aansturen van veranderprocessen, deze kunnen implementeren en borgen
 • een analytisch denkvermogen heeft
 • ervaring heeft als schoolleider en bij voorkeur zelf voor de klas heeft gestaan
 • betrokkenheid toont bij Vreeland en de omgeving en oog heeft voor het samenwerken met externe partners
 • een actieve rol neemt in de verdere ontwikkeling van de ‘brede school’

Onze nieuwe directeur bezit een aantal eigenschappen:

 • betrokken en loyaal
 • positief en inspirerend
 • gericht op continue ontwikkeling
 • gevoel voor humor
 • pro actief
 • daadkrachtig en besluitvaardig

 
Onze nieuwe directeur beheerst een aantal vaardigheden:

 • is empathisch, begrijpend en handelt verbindend (sterke communicatieve en sociale vaardigheden)
 • geeft verantwoordelijkheid/eigenaarschap aan de teamleden
 • stimuleert een onderzoekende houding bij het team
 • schept een klimaat waarin iedereen zich gewaardeerd voelt
 • biedt structuur, werkt efficiënt en bewaakt grenzen

Wat bieden we?

 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-PO
 • Het betreft een functie voor 0,8 fte in schaal D12 conform CAO-PO
 • Een uitdagende werkomgeving om je te ontwikkelen, te groeien en je ambities waar te maken
 • Samenwerking met een betrokken, professioneel en leergierig team
 • Samenwerking met collega-directeuren binnen het cluster en met andere Kalistomedewerkers.
 • Een open informele werksfeer met ruimte voor ideeën en vernieuwingen
 • Onderwijskundige en persoonlijke groei door mogelijkheden en kansen binnen de stichting
 • Een professionele organisatie met de mogelijkheid om actief bij te dragen aan Kalisto-brede ontwikkelingen
 • Uitstekende opleidingsmogelijkheden
 • Vergoeding reiskosten en vakbondscontributie
 • Keuze uit de cafetariaregeling b.v. fiets van de zaak of bedrijfsfitness, etc.

 Onze organisatie
CSV Ridderhof is onderdeel van Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!
Kalisto bestaat uit 16 basisscholen met ruim 3600 leerlingen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen in de gemeenten Montfoort, Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen staan open voor iedereen die onze katholiek/oecumenisch achtergrond respecteert.
Onze waarden zien we als leidraad voor al onze activiteiten en zijn het uitgangspunt van ons handelen:

 • Ontwikkeling van het kind centraal
 • Verantwoordelijkheid
 • Creativiteit
 • Autonomie
 • Kwaliteit
 • Samen

De basis van ons onderwijs wordt gevormd door actief leren, het ontwikkelen van talenten, het nemen van verantwoordelijkheid (eigenaarschap) en het betekenisvol willen zijn voor de omgeving. Onze scholen geven zelf invulling aan het onderwijsaanbod, waardoor
al onze scholen een eigenheid hebben. Dat zorgt ervoor dat zij goed kunnen inspelen op de behoeftes en wensen van alle leerlingen.
Ons beleid wordt ontwikkeld door de vakspecialisten van het bestuursbureau in samenwerking met de directeuren. Wij betrekken daarbij zoveel mogelijk de feedback van onze leerkrachten, leerlingen en ouders.
De ruim 375 medewerkers ervaren dat Kalisto als werkgever hen boeit en bindt. Er is sprake van een professionele cultuur, ruime mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, ruimte voor eigen inbreng en tijd voor plezier.
 
www.kalisto-basisonderwijs.nl

 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.