Rector (Waddinxveen) 0,8 – 1 fte

Het Scala College te Alphen aan den Rijn en het Coenecoop College te Waddinxveen/Boskoop zijn met ingang van 1 januari 2019 een gefuseerde stichting. Het betreft een bestuurlijke fusie met twee zelfstandige scholen. 
 
In verband met het vertrek van onze collega op het Coenecoop College zijn wij op zoek naar 
  
Rector 0,8 fte – 1 fte
 
De rector is integraal verantwoordelijk voor het Coenecoop College. Met name voor de  onderwijsresultaten, de aansturing van het onderwijsproces, het bedrijfsproces en het personeelsbeleid. Daarnaast zal hij/zij zich met name richten op het door ontwikkelen
van onderwijskundige ontwikkelingen. De komende jaren is een belangrijke uitdaging op het gebied van nieuwbouw die met de directeur bedrijfsvoering  van de stichting zal worden opgepakt. De rector zal de ingezette koers op het Coenecoop vasthouden en met betrokken
collega’s verder invulling geven aan deze koers.
 
 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

 • Geeft integraal leiding en zorgt voor koers en coherentie; 
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch en centraal beleid, onder andere door deelname aan specifieke werkgroepen en (mede) portefeuillehouderschap over bepaalde thema’s; 
 • Formuleert doelstellingen op schoolniveau, legt deze schriftelijk vast in een schoolplan en legt verantwoording af over de resultaten; 
 • Geeft advies over en levert een bijdrage aan de begroting en de jaarrekening; 
 • Vertegenwoordigt de school in externe contacten (bv. naar ouders, andere scholen, instanties, lokale overheid e.d.); 
 • Voert diverse overleggen waaronder o.a. met collega’s binnen de Stichting en met de (P)MR. 

 
 

Functie-eisen 

 • Academisch werk- en denkniveau; 
 • Ruime leidinggevende ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Brede kennis van onderwijs, financiën en huisvestiging; 
 • Kennis en ervaring met veranderingsprocessen;
 • Verbindend en overtuigend om procesmatig en resultaatgericht de ontwikkeling van beleid te realiseren; 
 • Analytisch vermogen om op tactisch en strategisch niveau te functioneren;
 • Ervaring met de onderwijssector is een must (bij voorkeur in het voortgezet onderwijs). 

 
 
 

 

Wij bieden 

 • Inschaling afhankelijk van ervaring schaal 14 conform CAO VO; 
 • Een uitdagende werkomgeving; 
 • Een fijne werksfeer en ervaren collega’s; 
 • Een ruime vakantieregeling; 
 • Een dienstverband voor één jaar met de intentie deze om te zetten naar een vast dienstverband. 

 
 
Vragen? 
Voor inhoudelijke informatie en vragen kunt u contact opnemen met mevrouw C. Uithol, personeelsadviseur (06-48184368).
 
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *