Rector

Het Willem de Zwijger College in Bussum vormt, met het Sint Vituscollege in Bussum (havo/vwo) en de Sint Vitusmavo in Naarden de Stichting voor Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi.
Het Willem de Zwijger College is een havo/vwo-school op Protestants Christelijke grondslag. De school telt ruim 900 leerlingen en meer dan 100 personeelsleden. De warme sfeer en menselijke maat maken dat leerlingen, personeelsleden en leden van de schoolleiding
elkaar kennen en zich gekend voelen.
 
De directie van de school bestaat uit de rector en een conrector (tevens plaatsvervangend rector).  De rector heeft de portefeuilles financiën, algemene en externe zaken, de conrector de portefeuilles onderwijs en personeel/formatie. De portefeuilles worden
in onderling overleg verdeeld.
De schoolleiding van de school wordt gevormd door de directie en de vier afdelingsleiders (brugklassen/ onderbouw havo, tweede en derde klassen vwo, bovenbouw havo en bovenbouw vwo). De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderwijsproces
in hun afdeling. De leden van de schoolleiding werken samen op collegiale basis.
 
De vacature is ontstaan als gevolg van het vertrek van de rector/bestuurder per 1 september 2019. De school heeft momenteel een interim rector.
 

De rector van het Willem de Zwijger College stuurt, onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder van SIVOG, de school integraal aan. Hij of zij stelt in nauw overleg met de conrector en afdelingsleiders de (meerjaren) beleidsplannen van de school vast
op alle relevante beleidsterreinen. Dit vanzelfsprekend binnen de kaders van het beleid van de stichting.
 
De rector geeft leiding aan de directie en de schoolleiding. Hij of zij initieert en stimuleert onderwijsvernieuwingen en geeft uitvoering aan de opgestelde beleidsplannen. De rector vertegenwoordigt de school naar buiten, bouwt en onderhoudt voor de school
relevante contacten en netwerken en geeft vorm aan het PR-, voorlichtings- en marketingbeleid. De directie bewaakt en bevordert de identiteit en cultuur van de school.
 
De rector draagt bij aan de versterking van SIVOG. Hij of zij werkt in dat kader nauw samen met de directe collega’s van de beide andere scholen, de bestuurder en het bestuursbureau.
 
De rector gaat verder op de weg die de school is ingeslagen. Hij of zij geeft leiding aan ontwikkelingen als:
·         de versterking van het pedagogisch klimaat van de school;
·         het implementeren van de onlangs herijkte basiswaarden van de school (je kunt bij ons jezelf zijn;  wij
             kennen elkaar en hebben aandacht voor elkaar en wij zijn trots op wie wij zijn en wat wij doen)
·         de uitbouw van het Willem als UNESCO-school.
·         de uitwerking van de profielen van havo, atheneum en gymnasium;
·         de vormgeving van de vernieuwbouw van de school en
·         de stabilisering c.q. groei van het aantal leerlingen

1.       Persoonlijk profiel
·         Is het boegbeeld van de school, straalt natuurlijk gezag uit, is toegankelijk en aanwezig in de school;
·         kan mensen bezielen, staat stevig in de schoenen, is besluitvaardig, durft in te grijpen, is enthousiast en
betrokken;
·         stijl van leidinggeven: is gericht op samenwerking, is resultaatgericht;
·         stijl van communiceren: heeft een open houding, is duidelijk, oordeelt niet te snel, durft zich kwetsbaar
op te stellen;
·         stijl van werken: werkt op basis van vertrouwen; heeft oog voor de ontwikkeling van collega’s en hart
voor de leerlingen, pakt problemen in en rond de school voortvarend aan.
 
2.       Selectie-eisen
De nieuwe rector
·         beschikt over relevante leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs;
·         heeft affiniteit met de ontwikkeling van het pedagogisch klimaat van een school;
·         heeft affiniteit met de protestant-christelijke identiteit van de school;
·         weet een visie op de toekomst van de school te ontwikkelen c.q. bij te sturen;
·         heeft aantoonbare ervaring met cultuurveranderingen binnen een middelbare school;
·         beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
·         is een goede spreker en vaardig met de pen, en heeft gevoel voor communicatie.
 

Conform CAO VO

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *