Obs Het Zand zoekt een betrokken directeur in Utrecht

Obs Het Zand is een school waar iedereen zich welkom voelt. Wij hebben aandacht voor ieder kind en wij gaan met hart voor elkaar om met onze verschillende achtergronden en culturele verschillen.

Onze missie is:
Z elfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid stimuleren.
A andacht hebben voor ieder kind, met hart voor elkaar.
N ieuwsgierigheid prikkelen en oog hebben voor talent.
D uidelijke structuren bieden in een open, ontspannen sfeer.

Meer info op:
www.obshetzand.nl

SPO Utrecht

Obs het Zand behoort tot de 38 Utrechtse scholen van SPO Utrecht, een professionele organisatie waarin scholen, directeuren en stafmedewerkers collegiaal en professioneel samenwerken. SPO Utrecht neemt dat wat voor het leren van kinderen belangrijk is (actief leren, eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor jezelf en je omgeving) ook als uitgangspunt voor de sturing en samenwerking binnen de organisatie.
Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen autonomie voor scholen enerzijds en het benutten van gezamenlijke kracht en samenwerking anderzijds. Autonomie is daarbij verbonden met eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Meer info op:

www.spoutrecht.nl

Obs het Zand zoekt per 1 augustus 2022
**een betrokken directeur** (D13)
fte 0,8-1,0.

Op obs het Zand vinden we het belangrijk om het beste in ieder kind naar boven te halen. Als team doen we dit door met Stichting leerKRACHT te blijven ontwikkelen, professioneel samen te werken, cyclisch te werken en regelmatig de kwaliteit en opbrengsten van ons onderwijs te evalueren.

Obs het Zand ligt in het hart van Leidsche Rijn in Utrecht en heeft na de zomervakantie een prachtig, gerenoveerd gebouw. De school grenst aan het Park Groot Zandveld dat ook als schoolplein wordt gebruikt. Onze ambitie is dat onze leerlingen opgroeien tot evenwichtige en succesvolle mensen die zich betrokken voelen bij de maatschappij. De school heeft 291 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Daarnaast verzorgen we samen met Academie 10 een 10-14 jaar route voor 69 leerlingen. Onze leerlingen vormen een mooie afspiegeling van de wijk en daarmee staan wij midden in de samenleving.

Ben jij die betrokken directeur? In staat om verbindend op te treden met leerlingen, ouders en het team? Die met ons verder wil bouwen aan de koers die er ligt? Dan kijken wij ernaar uit je te ontmoeten!

**Onze nieuwe directeur:**

·        Is een directeur met onderwijskundige ervaring, oog voor resultaat en is koersvast;

·        Heeft aantoonbare leiderschapskwaliteiten;

·        Is respectvol, empathisch en heeft oog voor diversiteit;

·        Communiceert transparant en kan goed luisteren.

**We verwachten dat onze directeur:**

·        Ruimte geeft aan de professionaliteit van het team en deze effectief weet in te zetten;

·        Kennis heeft van goed onderwijs en actuele onderwijsontwikkelingen;

·        De 10-14 route samen met partner Academie 10 verder ontwikkelt;

·        Een open houding heeft en benaderbaar is voor collega’s, leerlingen en ouders.

**Wat heeft obs het Zand te bieden:**

·        Een school met een hoogstaand vreedzaam programma;

·        Een sterk en divers team met veel vakmanschap en talenten om samen verder te bouwen aan de school;

·        Een nieuw, klimaatneutraal schoolgebouw;

·        Actieve en betrokken ouders.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *