MT-lid passend onderwijs – jeugdhulp (0.8 fte) in Utrecht

Iedere jongere een doorgaande onderwijsloopbaan en ondersteuning op maat. Is dat een missie waar jij warm voor loopt? Ben jij een spil in het netwerk van onderwijs en jeugdhulp of is dat jouw ambitie?
Dan is deze baan wat voor jou!
Sterk VO is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Het vergroten van onderwijs- en ontwikkelkansen is de hoofdopdracht van Sterk VO. We willen dat iedere jongere zijn of
haar onderwijsloopbaan zo goed mogelijk doorloopt en steun krijgt als dat nodig is. Een stevige verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en een samenhangende aanpak in de uitvoering, de aansturing en op bestuurlijk niveau is dan voorwaardelijk. Utrecht heeft
hierin als landelijke inspiratieregio een voorloperspositie.
Voor het team van Sterk VO zijn wij op zoek naar een
                             MT-lid passend onderwijs – jeugdhulp (0.8 fte)

Opdrachtomschrijving
Je bent in deze rol vanuit Sterk VO verantwoordelijk voor de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Je bent de spil in het netwerk van samenwerkingsverbanden, gemeenten, buurtteamorganisaties, jeugdhulpaanbieders en jeugdpartners. Je werkt op strategisch,
tactisch en analytisch niveau aan de doorontwikkeling van de kernpartneraanpak, aan de gemeentelijke en regionale aansluiting tussen (speciaal) onderwijs en (specialistische) jeugdhulp en aan de gezamenlijke transformatieopgave. Je stimuleert visievorming
op thema’s als inclusie en maatwerk en weet de dialoog daarover in het netwerk verder te brengen. Je hebt een belangrijke agenderende rol en draagt actief bij aan lobby vanuit partnerschap met de rijksoverheid.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
Je leidt het gesprek met kernpartners en gemeenten over passende oplossingen voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte. Je neemt het voortouw in het ontwikkelen van beleid en verbindt hierin de uitvoeringspraktijk met het bestuurlijk en stelselniveau. Leren
van casuïstiek en dat vertalen naar verbetervoorstellen voor de samenwerking met jongeren, scholen en het netwerk is onderdeel van je dagelijks werk. Je kunt rijksbeleid wegen op consequenties voor de lokale en regionale samenwerking en neemt een actieve rol
in de beleidsbeïnvloeding.
Als MT-lid passend onderwijs -jeugdhulp geef je leiding aan de teamcoördinatoren van het team passend onderwijs/schoolloopbanen, waaronder ook de toewijzing van ondersteuning en de coördinatie op de overstap PO – VO en VO – MBO. Je bent verantwoordelijk voor
de plancyclus op passend onderwijs, inclusief de financiën. Data gestuurd werken krijgt onder jouw leiding verder vorm. Ook ben je met het SWV Utrecht PO verantwoordelijk voor een doorgaande lijn op ondersteuning.

Profielschets
Je houdt ervan om in een netwerkorganisatie te zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken en neemt daarin graag initiatief. Je bent energiek en gaat met gevoel voor verhoudingen te werk. Je weet de balans te vinden tussen hoge ambities en rust en ruimte
om te ontwikkelen. Je houdt vast aan een gezamenlijke koers zonder de opgave van de eigen organisatie uit het oog te verliezen. Je hebt plezier in grote transformatie- en implementatieprocessen en bent in staat om overstijgend te denken en te werken. Leidinggeven
aan een team gaat je goed af. Je hebt oog voor de ontwikkeling van collega’s, van het team en de organisatie. Als MT-lid ben je daarnaast in staat om op strategisch en tactisch niveau bij te dragen aan de koers van Sterk VO in de volle breedte
 

Ben jij iemand met:

✓ een academisch werk- en denkniveau
✓ kennis van passend onderwijs en jeugdhulp
✓ ervaring met leidinggeven
✓ ervaring met programmamanagement en netwerksamenwerking
✓ ervaring met beleidsadvisering, agendering en lobby
✓ uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden
✓ brede kennis van en inzicht in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het werkgebied van Sterk VO
✓ kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen

Dan zijn wij geïnteresseerd in een nadere kennismaking met jou

Wij bieden:

✓ een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste benoeming
✓ een salaris in schaal 13 of 14 (CAO VO), afhankelijk van kennis en ervaring
✓ een ambitieuze en collegiale werksfeer
✓ ruime opleidingsmogelijkheden
✓ goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *