Manager Onderwijs VWO [V/M] 1.0 fte 21331 in Deurne

IVO Deurne is een regioschool die midden in de samenleving staat. Een regioschool die bestaat uit vier deelscholen die onderwijs aanbieden van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Vier deelscholen die ieder een eigen identiteit hebben en waarbij de dynamiek van de vier samen leidt tot een kleurrijk en veerkrachtig geheel.
Iedere deelschool functioneert zelfstandig, waardoor de eigen identiteit en kleinschaligheid behouden blijft. Zo creëren wij een veilige leeromgeving voor de leerlingen. Tegelijkertijd profiteren de scholen van de onderlinge samenwerking en stabiele basis van IVO Deurne. De school wordt met ingang van het schooljaar 2021-2022 aangestuurd door een rector en twee onderwijsdirecteuren.

Bij IVO Deurne ontstaat met ingang van 1 augustus 2021 een vacature voor een

Manager Onderwijs VWO (V/M) – 1.0 fte
Bij het Peellandcollege college, deelschool van IVO Deurne

Het Peellandcollege is een school voor havo/vwo. Ongeveer 100 medewerkers verzorgen onderwijs aan ongeveer 1000 leerlingen. De school heeft de ambitie om de komende jaren te werken aan een krachtiger eigen gezicht van zowel de havo als het vwo, zoals dat beschreven is in het deelschoolplan 2020-2024.

De manager onderwijs is lid van de deelschoolleiding samen met twee andere managers onderwijs . Elke deelschoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de deelschool en heeft hierover naast het informele overleg eenmaal per week formeel overleg binnen het schoolleidersoverleg. De managers onderwijs leggen gezamenlijk verantwoording af aan de directeur mavo/havo/vwo over het beleid en de behaalde resultaten. Bovendien is er periodiek overleg (en/of scholing) van alle managers onderwijs met de directie.

De manager onderwijs heeft binnen zijn functie vier taakgebieden:
A. Leidinggeven aan een team van docenten (evt. oop primair), waaronder mentoren;
B. Coördineren van afdeling – en/of deelschooloverstijgende onderwerpen;
C. Coördineren en ontwikkelen van onderwijs, leerlingbegeleiding en buitenlesactiviteiten binnen de afdeling ;
D. (mede) vormgeven van een goede organisatie van het Peellandcollege

De functieomschrijving is opgenomen in het functieboek van OMO (www.omo.nl -> functies -> manager onderwijs).
Het betreft een functie met een totale betrekkingsomvang van 1,0 fte.

Uw profiel
Uit uw sollicitatiebrief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:
• ruime ervaring met werken in een onderwijsorganisatie die in beweging is;
• affiniteit met de doelgroep VWO en een visie op ontwikkelingen in het vwo
• plezier in het aansturen van medewerkers;
• leidinggevende kwaliteiten (ervaring is een pre);
• verbindende kwaliteiten en een positieve mindset;
• deskundigheid op het gebied van onderwijsvernieuwingen (binnen vwo is een pre);
• interesse in het aansturen van veranderingsprocessen;
• organisatietalent;
• één of meerdere onderwijsbevoegdheden en ruime ervaring als docent in het VO-onderwijs;

Uw kwaliteiten
In eventuele gesprekken met u dient duidelijk te worden dat u invulling kunt geven aan:
• onderwijskundig leiderschap: u heeft een duidelijke visie op onderwijs en bent in staat een stimulerende leer- en werkomgeving te ontwikkelen en te onderhouden. U weet daarvoor voldoende draagvlak te creëren onder medewerkers. U neemt initiatief, geeft richting en durft besluiten te nemen.
• vermogen tot samenwerken: u bent verantwoordelijk voor de vwo afdeling en werkt intensief samen met de collega onderwijsmanagers van de havo. U bent gericht op samenwerking (ook met collega’s van andere deelscholen). U weet mensen te enthousiasmeren en te overtuigen.
• aansturing personeel: concreet geeft u leiding aan een team van docenten. U bent een verbinder en geeft richting. U bent vaardig in het aansturen en coachen van het team en de medewerkers. U voert de gesprekscyclus uit en draagt zorg voor werving en selectie van teamleden. U draagt bij aan deskundigheidsbevordering van docenten.
• organisatietalent: u bent in staat visie en idealen te vertalen naar concrete doelen en realistische plannen. U maakt veranderingsprocessen inzichtelijk. U bent gericht op resultaten en kwaliteitsverbetering;
• communicatieve vaardigheden: u kunt goed communiceren in woord en geschrift. U bent toegankelijk, open, heeft empathie en kunt goed luisteren. U legt intern en extern gemakkelijk contacten. U spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Oprechte interesse in het wel en wee van leerlingen en medewerkers staat bij u centraal.

Het betreft een functie en een salaris conform de CAO OMO in schaal 12 als manager onderwijs, maximaal € 5.699,= bruto per maand en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de mogelijkheid voor een extra toelage.

Procedure
De sluitingsdatum voor deze vacature is op dinsdag 13 april. Gesprekken vinden plaats in de week van 19 april. Meer informatie over onze organisatie kunt u vinden op www.ivo-deurne.nl. Meer informatie over de functie kunt u verkrijgen bij Dhr. Daan Fens, directeur a.i. Peellandcollege, tel: 0493-353400.

U kunt uitsluitend solliciteren door een e-mail te sturen naar personeelszaken@ivo-deurne.nl
Vermeld in het onderwerp van de e-mail de volgende tekst: Sollicitatie manager onderwijs Peellandcollege

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *