Manager Onderwijs [teamleider] brugklas/havo onderbouw [V/M] – 1.0 fte IVO35 in Deurne

IVO Deurne is een regioschool die midden in de samenleving staat. Een regioschool die bestaat uit vier deelscholen die onderwijs aanbieden van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Vier deelscholen die ieder een eigen identiteit hebben en waarbij de dynamiek van de vier samen leidt tot een kleurrijk en veerkrachtig geheel. Iedere deelschool functioneert zelfstandig, waardoor de eigen identiteit en kleinschaligheid behouden blijft. Zo creëren wij een veilige leeromgeving voor de leerlingen. Tegelijkertijd profiteren de scholen van de onderlinge samenwerking en stabiele basis van IVO Deurne. De school wordt met ingang van het schooljaar 2021-2022 aangestuurd door een rector en twee onderwijsdirecteuren.

Bij IVO Deurne ontstaat met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature voor een:

Manager Onderwijs (teamleider) brugklas/havo onderbouw (V/M) – 1.0 fte

bij deelschool Peellandcollege, deelschool van IVO Deurne

Het Peellandcollege is een school voor havo/vwo. Ongeveer 90 medewerkers verzorgen onderwijs aan ongeveer 900 leerlingen. De school heeft de ambitie om de komende jaren te werken aan een krachtiger eigen gezicht van zowel de havo als het vwo, zoals dat beschreven is in het deelschoolplan 2020-2024.

De teamleider is lid van de deelschoolleiding samen met twee andere teamleiders, één voor havo bovenbouw en één voor vwo leerjaar 2-6, en de directeur mavo/havo/vwo. De deelschoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de deelschool en heeft hierover naast het informele overleg eenmaal per week formeel overleg binnen het schoolleidersoverleg. De teamleiders leggen gezamenlijk verantwoording af aan de directeur mavo/havo/vwo over het beleid en de behaalde resultaten. Bovendien is er periodiek overleg (en/of scholing) van alle teamleiders met de directie.

De teamleider heeft binnen zijn functie vier taakgebieden:
A. Leidinggeven aan een team van docenten (evt. oop primair), waaronder mentoren;
B. Coördineren van afdeling- en/of deelschooloverstijgende onderwerpen;
C. Coördineren en ontwikkelen van onderwijs, leerlingbegeleiding en buitenlesactiviteiten binnen de afdeling ;
D. (Mede) vormgeven van een goede organisatie van het Peellandcollege

Van de teamleider wordt verwacht dat hij/zij intensief samenwerkt met de teamleider havo bovenbouw. Zij moeten de komende jaren leiding geven aan het proces waarbinnen de doorlopende leerlijn havo versterkt wordt. Zij moeten zorgen dat het aanbod alsmede het didactisch handelen aansluiten bij de ambitie om de havo leerlingen een leerlijn te bieden die ze in alle opzichten voorbereidt op de vervolgopleiding.

De teamleider is tevens verantwoordelijk voor de contacten met het Primair Onderwijs en voor het voorlichtings- en plaatsingstraject van de brugklas.

Uw profiel Uit uw sollicitatiebrief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:
• ruime ervaring met werken in een onderwijsorganisatie die in beweging is;
• affiniteit met de doelgroep havo en een visie op ontwikkelingen in het de havo
• plezier in het aansturen van medewerkers;
• leidinggevende kwaliteiten (ervaring is een pre);
• verbindende kwaliteiten en een positieve mindset;
• deskundigheid op het gebied van onderwijsvernieuwingen (binnen havo is een pre);
• interesse in het aansturen van veranderingsprocessen;
• organisatietalent;
• één of meerdere onderwijsbevoegdheden en ruime ervaring als docent in het VO-onderwijs.

Uw kwaliteiten
In eventuele gesprekken met u dient duidelijk te worden dat u invulling kunt geven aan:
· Onderwijskundig leiderschap: u heeft een duidelijke visie op onderwijs, en het havo-onderwijs in het bijzonder en bent in staat een stimulerende leer- en werkomgeving te ontwikkelen en te onderhouden. U weet daarvoor voldoende draagvlak te creëren onder medewerkers. U neemt initiatief, geeft richting en durft besluiten te nemen.
· Vermogen tot samenwerken: u bent verantwoordelijk voor de afdeling brugklas/havo onderbouw en werkt intensief samen met de andere collega teamleiders van de deelschool, en die van de havo-bovenbouw in het bijzonder. U bent gericht op samenwerking (ook met collega’s van andere deelscholen). U weet mensen te enthousiasmeren en te overtuigen.
· Aansturing personeel: concreet geeft u leiding aan een team van docenten. U bent een verbinder en geeft richting. U bent vaardig in het aansturen en coachen van het team en de medewerkers. U voert de gesprekscyclus uit en draagt zorg voor werving en selectie van teamleden. U draagt bij aan deskundigheidsbevordering van docenten.
· Organisatietalent: u bent in staat visie en idealen te vertalen naar concrete doelen en realistische plannen. U maakt veranderingsprocessen inzichtelijk. U bent gericht op resultaten en kwaliteitsverbetering;
· Communicatieve vaardigheden: u kunt goed communiceren in woord en geschrift. U bent toegankelijk, open, heeft empathie en kunt goed luisteren. U legt intern en extern gemakkelijk contacten. U spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Oprechte interesse in het wel en wee van leerlingen en medewerkers staat bij u centraal.

Inlichtingen, procedure en arbeidsvoorwaarden
· Heeft u vragen, neem dan contact op met de heer Daan Fens (directeur Peellandcollege en Alfrinkcollege, ai.); hij is bereikbaar via 0493-353400;
· De eerste gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op 15 juni 2022. De tweede ronde vindt plaats op 21 juni 2022;
· Een assessment kan deel uitmaken van de procedure;
· Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet;
· U ontvangt een contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
· Inschaling: conform CAO OMO schaal 12 – manager onderwijs.

Solliciteren
· Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 5 juni 2022 richten aan mevrouw Martine Overdijk (rector IVO Deurne);
· Solliciteren kan uitsluitend via het uploaden van uw gegevens op de website van Ons Middelbaar Onderwijs: https://vacatures.omo.nl/.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *