manager bedrijfsvoering (v/m) – 1.0 fte – IVO38 in Deurne

IVO Deurne is een regioschool die midden in de samenleving staat. Een regioschool die bestaat uit vier deelscholen die onderwijs aanbieden van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Vier deelscholen die ieder een eigen identiteit hebben en waarbij de dynamiek van de vier samen leidt tot een kleurrijk en veerkrachtig geheel.
Iedere deelschool functioneert zelfstandig, waardoor de eigen identiteit en kleinschaligheid behouden blijft. Zo creëren wij een veilige leeromgeving voor de leerlingen. Tegelijkertijd profiteren de scholen van de onderlinge samenwerking en stabiele basis van IVO Deurne. De school wordt met ingang van het schooljaar 2021-2022 aangestuurd door een rector en twee onderwijsdirecteuren.

Bij IVO Deurne ontstaat met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature voor een:

manager bedrijfsvoering (v/m) – 1.0 fte

Functieomschrijving
De manager bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de directie op het gebied van de diverse beleidsterreinen van de onderwijsinstelling. Hij/zij levert een bijdrage aan het proces van beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -beheer, ontwikkelt (mede) beleid, verricht procesondersteuning door leiding te geven aan andere OOP medewerkers en adviseert het management.

De manager bedrijfsvoering levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vertaling van strategisch beleid. De manager bedrijfsvoering geeft sturing aan de OOP processen en geeft integraal leiding aan de OOP medewerkers (zoals facilitair, personeel, leerlingadministratie, advies en ondersteuning, ict). Een deel van de OOP-medewerkers werkt op de scholen en een deel werkt centraal op het bedrijfsbureau.

De manager bedrijfsvoering is een verbindende schakel tussen bedrijfsvoering en de 4 deelscholen Alfrinkcollege, Hub van Doornecollege, Peellandcollege en Sprongcollege als ondersteuning voor het onderwijs.

Tot je belangrijkste taken horen o.a.:
• Aansturing en verdere ontwikkeling van bedrijfsvoering en haar medewerkers;
• Een visie ontwikkelen, beleid maken, evalueren en verder ontwikkelen ten aanzien van de (strategische) inzet van de bedrijfsvoering in relatie tot de onderwijskundige ontwikkeling van IVO Deurne;
• Het vertalen van de instellingsstrategie naar beleid voor de deelscholen op de gebieden financiën, personeel, ict, facilitaire dienstverlening, beheer, advies en ondersteuning;
• Op termijn het geven van (beleids-)adviezen op het financieel-economisch en administratief terrein en op het gebied van de randvoorwaarden en bedrijfsvoering;
• Op termijn het toetsen van beleidsvoornemens op hun financieel-economische consequenties en het aandragen van alternatieven;
• Verder professionaliseren van bedrijfsvoering, verbinding leggen en samenwerking bevorderen tussen bedrijfsvoering en de vier deelscholen;
• Processen evalueren en verbeteren indien nodig;
• Het creëren van randvoorwaarden voor het mede opzetten en onderhouden van een (meerjaren) investeringsplan;
• Het mede adviseren van de directie daar waar nodig over de aanschaf en inrichting van de geautomatiseerde systemen;
• De relatie op onderdelen onderhouden tussen IVO Deurne en het OMO bureau in Tilburg.

Als manager bedrijfsvoering beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Een academisch werk- en denkniveau;
• Ruime ervaring in het onderwijs en de processen die hierbij horen;
• Kennis en inzicht in bedrijfsvoering en financieel beleid;
• Kennis van en inzicht in de organisatie en werkwijze van schooladministraties;
• Brede kennis op het gebied van geautomatiseerde informatieverwerking;
• Vaardig in het opstellen van beleidsadviezen;
• Vaardig in het leidinggeven aan medewerkers;
• In staat samenwerking te bevorderen;
• Vaardigheid in het creatief oplossen van problemen.

Je herkent je in de volgende persoonlijke kenmerken:
• Een stijl van leidinggeven die past bij professionals; verbindend, helder en enthousiasmerend;
• In staat om te sturen op verandering en verbetering;
• Je weet de grote lijnen uit te zetten en de verbinding te leggen tussen de diverse onderdelen van bedrijfsvoering;
• Je bent open en toegankelijk;
• Je weet resultaten te boeken;
• Je beschikt over een dosis humor en bent pro-actief.

Kortom, ben jij de inspirerende, enthousiaste, verbindende, doortastende en pro-actieve collega die wij zoeken, stuur ons dan een reactie.

Inlichtingen, procedure en arbeidsvoorwaarden
• Heb je vragen neem dan contact op met Martine Overdijk, rector, bereikbaar via 0493-353440;
• De eerste ronde gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op 17 juni 2022. We verzoeken je om hier alvast rekening mee te houden in jouw agenda. De tweede ronde vindt plaats op 21 juni 2022;
• Een assessment kan tot de mogelijkheden behoren;
• Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet;
• Je ontvangt een contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
• Inschaling: conform CAO OMO schaal 12 – manager bedrijfsvoering.

Solliciteren
• Jouw sollicitatie kunt je tot uiterlijk 12 juni 2022 richten aan mevrouw Martine Overdijk (rector IVO Deurne);
• Dit kan uitsluitend via het uploaden van jouw gegevens op de website van Ons Middelbaar Onderwijs: https://vacatures.omo.nl/.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.