locatiedirecteur

Voor onze school KBS Sebastiaan in Apeldoorn zoeken wij per 01-08-2020 een:
 
Locatiedirecteur
Werktijdfactor 0,8
 
Uitbreiding naar wtf 1,0 is bespreekbaar
 
Wie zijn wij?
KBS Sebastiaan is een open-katholieke basisschool met groeiambitie en is één van de drie basisscholen binnen het multifunctionele gebouw Dok Zuid in de gemeente Apeldoorn. De school kenmerkt zich door rust, duidelijkheid en structuur en biedt een passend aanbod
ten aanzien van de kernvakken lezen, taal en rekenen. Daarnaast wordt ook veel geïnvesteerd in de brede ontwikkeling van kinderen. Het vergroten van zelfstandigheid en zelfvertrouwen heeft veel aandacht omdat deze factoren sterk bijdragen aan een optimale
ontwikkeling.
Betrokken professionals werken iedere dag met passie aan het bieden van goed onderwijs om daarmee het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen. Er is binnen de school veel aandacht voor een positief pedagogisch klimaat. Leerlingen en ouders voelen zich
dan ook gekend en erkend. Ouders waarderen daarbij de laagdrempeligheid bij leerkrachten en directie.
 
Wat ga je doen?
Je geeft samen met het MT invulling aan passende en gewenste onderwijsontwikkelingen middels ‘verbindend leiderschap’. Je hebt daarbij de dagelijkse leiding over een betrokken team van ongeveer 12 medewerkers.
Je investeert in zichtbaarheid naar ouders en hebt hierbij een proactieve houding. Het motiveren van medewerkers behoort tot je basisvaardigheden en je bent in staat om ontwikkelingswensen te herkennen, te ondersteunen en te faciliteren.
Jouw enthousiasme en nieuwsgierigheid draagt bij aan een verdere verbetering van de samenwerking tussen de scholen binnen MFA Dok Zuid ten behoeve van een optimaal aanbod voor alle kinderen binnen de wijk, waarbij aandacht voor taalontwikkeling en brede zorg
voor het kind en zijn/haar gezin centraal staat.
Jouw kennis en expertise zet je niet enkel in ten behoeve van KBS Sebastiaan, maar je bent ook bereid deze te delen met de andere scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep. Ondersteuning wordt vanzelfsprekend geboden door de stichtingsdirecteur en deskundige
adviseurs vanuit het servicebureau.
 
Hoe pak je dat aan?
Vanuit je eigen ervaring met het realiseren van goed onderwijs heb je een duidelijke visie op hoe je innovatie, uitdagend onderwijs en een beredeneerd aanbod wilt vormgeven passend bij de leerlingen van de school. Je bent een teamspeler, maar staat als het
nodig is zowel voor, boven als achter je collega’s. Kennis van groepsprocessen en teamdynamiek helpt je bij het inspirerend leidinggeven aan professionals. Je ziet en herkent de kwaliteiten binnen je team en bent in staat deze in te zetten ten behoeve van
goed onderwijs. 
Je beschikt over een groot empathisch vermogen, maar durft ook moeilijke besluiten te nemen en deze te verdedigen. Vanuit een reflectieve houding gun je jezelf en jouw collega’s de kans om te mogen leren van gemaakte fouten.
Bij alles wat je doet, heb je oog voor de belangen van kinderen, ouders en teamleden. Hierbij ben je in staat om helder en transparant te communiceren.
  
Veluwse Onderwijsgroep
KBS Sebastiaan is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep. De Veluwse Onderwijsgroep bestaat uit 26 scholen voor primair- en voorgezet onderwijs in Apeldoorn en omgeving. Meer dan 1200 collega’s werken dagelijks aan kwalitatief hoogstaand onderwijs aan meer
dan 10.000 leerlingen. Zij worden daarbij ondersteund en gefaciliteerd door het servicebureau en kunnen gebruik maken van een interne academie.

Wat bieden wij?
De Veluwse Onderwijsgroep, waar KBS Sebastiaan onderdeel van uitmaakt, biedt je een aantrekkelijke en lerende werkomgeving waarin ruimte is om de functie zelf vorm en inhoud te geven. Deze functie van locatiedirecteur betreft een tijdelijke benoeming met uitzicht
op een vast dienstverband. De functie is beschreven en gewaardeerd in salarisschaal D12 conform de CAO PO (minimaal € 3.459 en maximaal € 5.527 bruto op basis van een fulltime dienstverband). Om de functie goed in te kunnen vullen is een Master Leadership
in Education, een afgeronde schoolleidersopleiding of vergelijkbare opleiding, gewenst.
 
Wil je meer weten?
Op http://sebastiaanschool.nl/ vind je meer informatie over de school. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Gert Visser, stichtingsdirecteur. Dat kan telefonisch (06-10163737) of per e-mail (g.visser@veluwseonderwijsgroep.nl).
 
Wil je solliciteren?
Wil je solliciteren op deze vacature? Geweldig! Bezoek
onze website
en solliciteer.
Reageren kan tot en met zondag 7 juni 2020. Volledigheidshalve: sollicitaties per e-mail of andere kanalen dan onze website nemen we niet in behandeling. 
 
Hoe verloopt de procedure?
De eerste gespreksronde waarin je gesprekken voert met de leden van een benoemings- en een benoemingsadviescommissie is gepland op woensdag 17 juni en donderdag 18 juni 2020 op het servicebureau van de Veluwse Onderwijsgroep. Mocht je de vervolgprocedure ingaan,
dan voer je een tweede gesprek met de leden van beide commissies op woensdag 24 juni 2020.
 
Een pre-employment check en referentie-onderzoek kunnen net als een assessment deel uit maken van de procedure.

Wij worden blij van direct contact met jou, van acquisitie n.a.v. deze advertentie niet.
 
 
 
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *