Locatiedirecteur basisschool

Onze school 

De Howiblo staat in Montfoort, is een katholieke basisschool, gehuisvest in een scholencomplex, waarin ook het Openbaar Onderwijs en Protestant Christelijk onderwijs gehuisvest zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 290 leerlingen in de school. Het team bestaat
uit 23 personen, een enthousiast team met een meerscholendirecteur, locatiedirecteur, twee interne begeleiders, een administratieve ondersteuner en een conciërge.  
 
Het team van de Howiblo heeft als doel dat we zorgen voor een optimale groei en ontwikkeling van onze leerlingen, waarbij aandacht is voor jezelf kunnen zijn en talentontwikkeling. Belangrijke waarden daarbij zijn:  

 • respect voor onszelf, elkaar en de omgeving;  
 • hoge mate van vertrouwen in elkaar;  
 • een open en heldere communicatie met elkaar, ouders en leerlingen;  
 • we werken samen;  
 • we zijn geïnspireerd, enthousiast en gepassioneerd.  

We zijn een school met een leerstofjaarklassensysteem, maar kijken ook naar andere groeperingsvormen. Er wordt een begin gemaakt met klassen doorbrekend werken.  
 
Onze school staat voor:  

 • begeleid zelfstandig werken met een weektaak;  
 • de kanjertraining;  
 • creatieve ateliers in combinatie met kunstkabinet in alle groepen;  
 • educatief en creatief kunst- en cultuurprogramma; 
 • deelname aan het GGD – preventieproject;  
 • lentekriebels;  
 • de sportsterren speelplein – methode;
 • het werken met BAS (Bouwen aan Adaptieve School).

Er is op school voldoende ruimte om je te blijven ontwikkelen. Kalisto geeft je kansen, maar je kunt ook zelf als eigenaar van je persoonlijke groei keuzes maken.  
 
Er zijn op dit moment 5 leerwerkgroepen, waarin leerkrachten op basis van affiniteit aan het werk zijn: Rekenen en wiskunde, Begrijpend lezen, Taal en Spelling, Innovatie ICT en Technisch lezen. 
 
De Howiblo krijgt binnenkort, met de andere twee scholen, een nieuw schoolgebouw. 
 
Een fijne sfeer, boeiend onderwijs, bevlogen leerkrachten en betrokken leerlingen en ouders,  
daar staat de Howiblo voor! 
 

Onze functie 

Als locatiedirecteur geef je leiding aan het team van de Howiblo en ben je het gezicht en het eerste aanspreekpunt van de school voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Je valt onder de verantwoordelijkheid van de meerscholendirecteur. Je neemt deel aan het
directeurenoverleg Montfoort (DOM) en aan het directeurenoverleg met de leidinggevenden van alle scholen van Kalisto.  
Onze organisatie 
De Howiblo is onderdeel van Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!
 
Kalisto is een groep van 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in het noordwesten van de provincie Utrecht, van Abcoude tot en met Montfoort. Kalisto heeft ongeveer 3700 leerlingen en 370 personeelsleden.  
 
De Kalisto-scholen concentreren zich op vier fundamentele elementen die de basis vormen van ons onderwijs: actief leren, talenten ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen (eigenaarschap) en betekenisvol zijn voor de omgeving. Daarnaast staan de begrippen ‘onderwijs
vanuit hoge verwachtingen’ en ‘resultaatgerichtheid’ centraal. Deze ambities vragen van onze medewerkers energie en reflecterend vermogen. Binnen Kalisto is er daarom – naast een gezond werkklimaat – ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in het
algemeen en die van het team in het bijzonder. Er is een eigen Kalisto-academie met gecertificeerde opleidingen, een top-opleiding voor leerkrachten en alle scholen werken met professionele leergemeenschappen. De Kalisto scholen hebben een grote mate van zelfstandigheid.  
 
Daarnaast pakken scholen en leraren belangrijke school overstijgende zaken in gezamenlijkheid op. Ons Kalisto-brede beleid ontwikkelen we in teams van Meerscholendirecteuren en vakspecialisten vanuit het bestuursbureau; de input van leraren, leerlingen en ouders
is daarbij essentieel.  
 
 
Meer informatie? 

Meer informatie kun je vinden op onze websites www.howiblo.nl en www.kalisto-basisonderwijs.nl. Voor meer informatie kun je ook contact
opnemen met Martin de Kock, interim locatiedirecteur van de Howiblo, telefoon: 06-53669004.

Wat verwachten we? 

Het Howiblo team is op zoek naar een enthousiaste en gedreven locatiedirecteur die: 

 • op inspirerende wijze richting geeft, visie heeft, kaders schept en deze bewaakt; 
 • een duidelijke visie op kwalitatief hoogwaardig onderwijs heeft; 
 • met respect daadkracht en doortastendheid toont; 
 • ziet wat er nodig is voor medewerkers en het onderwijs en daarbij de medewerkers in hun kracht zet; 
 • voor de klas heeft gestaan en in incidentele gevallen bereid is om voor de klas te staan om aangesloten te blijven bij wat er speelt in de klassen en hoe het is om onderwijs te geven; 
 • empathisch is en als ‘mensenmens’  oprechte interesse heeft voor het team, de leerlingen en de ouders; 
 • zich voor minimaal 4 jaar aan de school wil verbinden en zo een stabiele factor vormt voor de school en het team; 
 • standvastig, duidelijk en ambitieus is; 
 • beschikt over organisatorisch en analytisch vermogen;
 • een traject naar een nieuw schoolgebouw mede kan begeleiden; 
 • binnen de professionele ontmoeting koersvast is onder het motto ‘geen woorden maar daden’; 
 • betrouwbaar en eerlijk is; 
 • communicatief vaardig is, een luisterend oor biedt en begripvol en humoristisch is; 
 • beschikt over een helikopterview; 
 • bij voorkeur bekend is met de omgeving waarin de school zich bevindt;
 • zorgt voor verbinding binnen en buiten de school; 
 • teamleden aanspreekt op hun functioneren en verantwoordelijkheden; 
 • meegaat in onze ICT-innovatie; 
 • feeling heeft met, en vooruitstrevend is, richting de hoofdvakken in het onderwijs; 
 • feeling heeft met Kunst en cultuur; 
 • het met en van elkaar leren bevordert en daarbij de teamleden professionele ruimte geeft; 
 • In samenwerking met collega’s binnen Kalisto een bijdrage levert aan de lerende organisatie binnen de stichting. 

Natuurlijk beschik je over een HBO/WO werk- en denkniveau, heb je de opleiding schoolleider primair onderwijs afgerond of ben je bereid deze te volgen en beschik je over de vijf basiscompetenties m.b.t. effectief leiderschap die in de beroepsstandaard van het
schoolleidersregister PO zijn opgenomen. 
 
 

Wat bieden we? 

 • een uitdagende werkomgeving om je te ontwikkelen, te groeien en je ambities waar te maken; 
 • samenwerken met een betrokken, professioneel en leergierig team;
 • een open informele werksfeer met ruimte voor ideeën en vernieuwingen;
 • onderwijskundige en persoonlijke groei door mogelijkheden en kansen binnen de stichting;
 • een professionele organisatie. 

Dit wil jij toch ook? Kom werken bij Kalisto!  
 
Het betreft een vaste aanstelling bij Kalisto. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-PO. 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *