Locatiedirecteur basisschool

Onze school

De Notenbalk is een school waar iedereen zich betrokken, gezien en gehoord voelt. Samen zorgen we voor een goede leer- en werkomgeving. Binnen het schoolteam stimuleren we scholing en het volgen van onderwijsontwikkelingen. We willen zorgen voor boeiend, leuk
en uitdagend onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij de steeds sneller veranderende samenleving.
Wij willen onze leerlingen bewuste keuzes laten maken, we werken vanuit vertrouwen en we spreken ze aan op hun verantwoordelijkheid. Ook door het ontdekken en benoemen van talenten maken we ze steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces. We maken hiervoor
gebruik van Jeelo projectonderwijs en ‘leren zichtbaar maken’ van John Hattie.
 
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming hebben wij gekozen voor De Vreedzame School.
 
Wij geloven in de kracht van school en ouders samen. Wij zijn daarom een school die laagdrempelig wil zijn voor ouders; goed en regelmatig contact en een open communicatie vinden wij belangrijk.
 
Onze 192 leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen en ons schoolteam bestaat uit 17 medewerkers.
 
Een fijne sfeer, boeiend onderwijs, bevlogen leerkrachten en betrokken leerlingen en ouders,
daar staat de Notenbalk voor!

 
 
Onze functie
 
Iedereen Uniek, Samen Sterk!’ is de slogan van de Notenbalk. Door jouw ambitie ben je de drijvende kracht achter de doorontwikkeling en vernieuwing van ons onderwijs. Door jouw enthousiasme creëer je betrokkenheid bij het team en haal je het beste
in iedereen naar boven. Jouw aanwezigheid en open communicatie zorgen voor hét Notenbalk gevoel.
 
Als locatiedirecteur geef je leiding aan het team van de Notenbalk en ben je het gezicht en het eerste aanspreekpunt van de school voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Je valt onder de verantwoordelijkheid van de meerscholendirecteur. Je neemt deel aan
het clusteroverleg met o.a. de St. Bavoschool in Harmelen en je neemt deel aan het directeurenoverleg met de leidinggevenden van alle scholen van Kalisto.

Onze organisatie
 
De Notenbalk is onderdeel van Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! Kalisto Boeiend Basisonderwijs! is een groep van 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in het noordwesten van de provincie Utrecht, van Abcoude tot en met Montfoort.
Kalisto heeft ongeveer 3700 leerlingen en 370 personeelsleden.
 
De Kalisto-scholen concentreren zich op vier fundamentele elementen die de basis vormen van ons onderwijs: actief leren, talenten ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen (eigenaarschap) en betekenisvol zijn voor de omgeving. Daarnaast staan de begrippen ‘onderwijs
vanuit hoge verwachtingen’ en ‘resultaatgerichtheid’ centraal. Deze ambities vragen van onze medewerkers energie en reflecterend vermogen. Binnen Kalisto is er daarom – naast een gezond werkklimaat – ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in het
algemeen en die van het team in het bijzonder. Er is een eigen Kalisto-academie met gecertificeerde opleidingen, een top-opleiding voor leerkrachten en alle scholen werken met professionele leergemeenschappen. De Kalisto scholen hebben een grote mate van zelfstandigheid.
 
Daarnaast pakken scholen en leraren belangrijke school overstijgende zaken in gezamenlijkheid op. Ons Kalisto-brede beleid ontwikkelen we in teams van meerscholendirecteuren en vakspecialisten vanuit het bestuursbureau; de input van leraren, leerlingen en ouders
is daarbij essentieel.
 

Meer informatie?
 
Meer informatie kun je vinden op onze websites www.bsdenotenbalk.nl en
www.kalisto-basisonderwijs.nl. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Wilma Vissenberg, meerscholendirecteur, telefoon: 06-29113772.
 
 

Wat verwachten we?
 
Het Notenbalk team is op zoek naar een enthousiaste en gedreven locatiedirecteur die: 

 • Op inspirerende wijze richting geeft, visie heeft, kaders schept en deze bewaakt.
 • Werkt aan kwalitatief hoogwaardig toekomstgericht onderwijs en het zichtbaar maken van leren.
 • Communicatief zeer vaardig is en op alle niveaus een uitstekend gesprekspartner is.
 • Empathisch is en oprechte interesse heeft voor het team, de leerlingen en de ouders.
 • De goede vragen kan stellen.
 • Zorgt voor verbinding binnen en buiten de school.
 • Ruimte biedt voor professionele ontwikkeling (met oog voor de kerntaken).
 • Kwaliteiten benut, mensen in hun kracht zet en eigenaarschap aanmoedigt.
 • Beschikt over organisatorisch en analytisch vermogen.
 • In samenwerking met collega’s binnen Kalisto een bijdrage levert aan de lerende organisatie binnen de stichting.

Werk je vanuit vertrouwen, heb je het lef om creatief te zijn en behoud je overzicht in een stresssituatie?
Voel je de juiste balans tussen daadkracht, consistentie, doortastendheid, meelevendheid en besluitvaardigheid? Dan hebben we je gevonden!
 
Natuurlijk beschik je over een HBO/WO werk- en denkniveau, heb je de opleiding schoolleider primair onderwijs afgerond of ben je bereid deze te volgen en beschik je over de vijf basiscompetenties m.b.t. effectief leiderschap die in de beroepsstandaard van het
schoolleidersregister PO zijn opgenomen.

Wat bieden we?

 • Een uitdagende werkomgeving om je te ontwikkelen, te groeien en je ambities waar te maken.
 • Samenwerken met een betrokken, professioneel en leergierig team.
 • Een open informele werksfeer met ruimte voor ideeën en vernieuwingen.
 • Onderwijskundige en persoonlijke groei door mogelijkheden en kansen binnen de stichting.
 • Een professionele organisatie.

Dit wil jij toch ook? Kom werken bij Kalisto! 
 
Het betreft een vaste aanstelling bij Kalisto. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-PO.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *