Lid Raad van Toezicht met visie op onderwijskwaliteit in Amsterdam

Houd jij zicht op de ambities van het openbaar basisonderwijs in Amsterdam Nieuw-West?

Stichting Westelijke Tuinsteden zoekt een nieuwe toezichthouder met een open blik op onderwijskwaliteit en kennis van kwaliteitszorg. Deel je onze visie dat de kwaliteit van het onderwijs meer is dan de resultaten en verder gaat dan het pedagogisch – didactisch
handelen? Herken je dat onderwijskwaliteit meer is dan de som der delen en alleen tot stand komt in een continu proces van gezamenlijk werken aan verbeteren van het onderwijs? Dan verwelkomen we je graag in onze Raad van Toezicht.
 
Als lid van de Raad van Toezicht lever je een onmisbare bijdrage aan de continuïteit van onze stichting door toezicht te houden op het behalen van de doelen en door op te treden als kritische partner van de bestuurder. Je staat stevig en toont lef in de vraagstukken
waarvoor wij ons als stichting gesteld zien.
 
Stichting Westelijke Tuinsteden
STWT verzorgt met haar ruim 600 medewerkers ondernemend onderwijs voor 5000 leerlingen op 16 basisscholen. Binnen STWT vinden kinderen een rijke leeromgeving waarbinnen wij hen op weg helpen om uit te groeien tot zelfstandige en betrokken individuen. Samen
creëren we een veilig klimaat waarin leerlingen èn medewerkers hun talenten kunnen benutten en nieuwe ideeën mogen uitproberen. Zo zorgen we voor “zin in school”.
 
Onze visie is dat de toekomst van het onderwijs ligt in een nauwe verbinding met de gemeenschap waar de school deel vanuit maakt. Als bestuur zijn we samen met de leerlingen, ouders, maatschappelijke organisaties en de wijk stakeholders in het onderwijsproces.
Door samen te werken met alle betrokkenen kunnen we ons onderwijs anders organiseren en zetten we leraren in hun kracht. Deze manier van denken en doen is hard nodig om nu en in de toekomst sterk kwalitatief onderwijs te bieden aan onze kinderen in onze wijken.
In het waarmaken van deze ambitie speelt onze Raad van Toezicht (RvT) een belangrijke rol.
 
Raad van Toezicht
De bestuurlijke inrichting van STWT kent een scheiding tussen het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). De RvT vervult de rol van intern toezichthouder en is werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht is samengesteld uit
5 leden inclusief voorzitter, met verschillende disciplines en achtergronden. Elk lid brengt een specifieke expertise mee zodat de RvT gezamenlijk beschikt over benodigde kwaliteiten, kennis en ervaring om haar rol als toezichthouder op hoog niveau te vervullen.
De RvT heeft een gedeelde visie en draagt vanuit gezamenlijke uitgangspunten bij aan ontwikkeling van de Stichting.

Leden van de RvT hebben gemiddeld 8 bijeenkomsten per jaar waaronder vergaderingen met de bestuurder, overleg met de GMR en deelname aan een expertisecommissie. Er zijn drie commissies ingesteld ter voorbereiding en verdieping van de onderwerpen op de agenda
van de raad: een kwaliteitscommissie, een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Als nieuw lid met profiel onderwijskwaliteit vorm je samen met een collega lid de kwaliteitscommissie waarin de onderwijskwaliteit en HRM wordt geëvalueerd.
 

Profiel (Jij brengt)
Als lid van de RVT ben je zowel binnen als buiten de organisatie zichtbaar en actief. Je bent maatschappelijk betrokken en neemt verantwoordelijkheid voor jouw rol als toezichthouder. Je geeft vertrouwen maar durft ook kritisch en scherp te zijn waar nodig.
Daarbij breng je mee:

  • de ervaring en kwaliteit om te opereren op strategisch niveau;
  • kennis van onderwijskundige ontwikkeling binnen het primair onderwijs en specifieke expertise op het gebied van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg;
  • een generalistisch denkkader zodat je kunt meepraten over alle onderwerpen, zowel onderwijskundige onderwerpen als bestuurlijke zaken;
  • een hart voor onderwijs en inzicht en inlevingsvermogen in de jeugd van Nieuw-West;
  • commitment en de bereidheid om de benodigde inspanning te leveren;
  • hbo- of academisch denk- en werkniveau;
  • een relevant (stakeholders) netwerk in Nieuw-West is een pré.

Wat bieden wij
Een benoeming in de Raad van Toezicht van onze lerende organisatie. Leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar met mogelijkheid tot verlenging voor een tweede termijn. Als lid van onze RvT ontvang je een jaarlijkse vergoeding van € 5.490,- voor je tijd
en inzet. Daarnaast bieden we je ruimte en een scholingsbudget om je te ontwikkelen binnen je rol als toezichthouder. Benoeming volgt bij voorkeur zo spoedig mogelijk na afloop van de procedure.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *