Lid Raad van Toezicht in Gouda

De Raad van Toezicht van Stichting Klasse zoekt per 1 september 2022 twee nieuwe leden.
Bij de werving en selectie van de nieuwe leden staat een gemêleerde samenstelling van de raad qua kennis, perspectieven en persoonlijkheden centraal. Daarbij zijn we in het bijzonder op zoek naar leden met kennis van financiën en control, organisatieontwikkeling
en/of huisvesting. Een specifieke verdeling van de taken binnen de raad zal in onderling overleg na benoeming worden vastgesteld.

Stichting Klasse
Stichting Klasse maakt inspirerend, openbaar basisonderwijs mogelijk in Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Woerden. Dit doen we met een open blik naar elkaar en de wereld. Stichting Klasse heeft zeventien locaties, waar zo’n 400 medewerkers onderwijs
verzorgen aan ongeveer 3.000 leerlingen. Onze scholen hebben ieder een eigen gezicht. Zij onderscheiden zich in onderwijsconcept (Jenaplan, Dalton), in profiel (verhalen, podiumkunsten) en in aanbod (meer- en hoogbegaafdenonderwijs, onderwijs voor anderstaligen).
Meer informatie over Stichting Klasse is te vinden op onze website.

Raad van Toezicht
Stichting Klasse kent een tweeledig college van bestuur, dat verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. De raad ziet toe op het beleid van het college en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Naast de toezichthoudende taak vervult de raad
een belangrijke rol als klankbord voor en adviseur van het bestuur. Bovendien is de raad werkgever van de leden van het college van bestuur. De statuten van Stichting Klasse en de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs vormen de leidraad voor toezicht en bestuur.
De raad van toezicht werkt vanuit vertrouwen bij de invulling van haar taken en bevoegdheden. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. Alle leden zijn in staat en bereid een collectieve bijdrage te leveren. Teamspel is essentieel,
de individuele leden vullen elkaar qua competenties aan en werken in goede harmonie met elkaar samen. De samenwerking tussen raad en college is constructief en positief-kritisch, met respect voor elkaars visie, rol en competenties.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Leden van de raad worden benoemd voor een periode van vier jaar waarna zij eenmaal herbenoembaar zijn. De raad vergadert vijf tot zes keer per jaar (in de avonduren). Daarnaast is de raad minimaal éénmaal per jaar
aanwezig bij het directeurenberaad, bezoekt zij jaarlijks een aantal scholen en voert zij jaarlijks overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De raad van toezicht heeft drie commissies, te weten de remuneratie-, audit- en onderwijscommissie.

Profiel
Wij zoeken twee leden die voldoen aan het volgende profiel:

 • Affiniteit met onderwijs en met primair onderwijs in het bijzonder;
 • Inzicht in de onderwijssector, in onderwijsinstellingen en de complexiteit van deze organisaties;
 • Een warm hart voor openbaar onderwijs;
 • Betrokken bij de maatschappelijke functie van het primair onderwijs;
 • Kennis van financiën en control, organisatieontwikkeling en/of huisvesting;
 • Academisch en strategisch denk- en werkniveau;
 • Kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht;
 • Onafhankelijk en onpartijdig;
 • Het vermogen om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Stichting Klasse.

Klik hier voor de volledige profielschets van de Raad van Toezicht van Stichting Klasse en haar leden.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *