Lid Raad van Toezicht in Culemborg

De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de school, alsmede op het functioneren van de rector. Bovendien treedt de raad op als kritisch klankbord voor de rector ten aanzien van strategische vraagstukken.
De strategische afwegingen van de rector worden door de raad getoetst aan de organisatiedoelstellingen en de belangen van interne en externe stakeholders. 

De Raad van Toezicht van het KWC bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De vijf betrokken professionals ondersteunen, adviseren en controleren de directie van het KWC.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat
en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. De Code Goed Bestuur zoals die is vastgesteld door de VO-raad vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de school.

Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus van het KWC. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf per jaar. Jaarlijks evalueert de raad zijn functioneren.

Profiel

  • academisch werk- en denkniveau;
  • beschikt over kennis, inzicht en begrip voor het maatschappelijk ondernemerschap in het brede veld van onderwijs;
  • heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten het werkgebied;
  • aantoonbare expertise op het terrein van juridisch zaken;
  • beschikt over relevante netwerken op strategisch niveau in de private en/of de publieke sector;
  • is een integere en onafhankelijke sparringpartner voor de rector met een juiste balans tussen inhoudelijke betrokkenheid op de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en een controlerende rol op afstand. Bij het uitoefenen van toezicht laat een lid van de raad
    zich leiden door de door de VO-raad vastgestelde Code Goed Onderwijsbestuur;
  • bij voorkeur woonachtig in het voedingsgebied van de school;
  • binding met de school.

Meer informatie
Op de website van het KWC www.kwc-culemborg.nl leest u meer informatie over deze vacature.

Meer informatie
Voor vragen en aanvullende informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mw. dr. R.M. Filius, voorzitter van de benoemingsadviescommissie, bereikbaar via telefoonnummer 06-13 21 36 82 (avonduren) of via de mail r.filius@gmail.com.
 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding van € 750,00 per jaar. Deze vergoeding wordt verantwoord in de jaarrekening van het KWC.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.