Lid Raad van Toezicht in Alkmaar

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht zijn we per 1 januari 2023 op zoek naar een nieuw lid met affiniteit/expertise op financieel terrein.

Organisatie
De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) bestaat uit negen scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Noord-Holland-Noord, die samen openbaar voortgezet onderwijs verzorgen aan ruim 6.500 leerlingen. Meer informatie over het onderwijsaanbod, de organisatie en de strategische koers van SOVON is te vinden op www.sovon.nu.

Functieprofiel
De vijf leden van de Raad van Toezicht van SOVON hebben geen aparte portefeuilles. Wel wordt bij de samenstelling van de Raad en de werving van nieuwe leden, rekening gehouden met de verschillende aanwezige en wenselijke deskundigheden. Afhankelijk van deze deskundigheden nemen de leden plaats in de auditcommissie, de remuneratiecommissie en/of de commissie onderwijs & kwaliteit van de Raad van Toezicht.   

Tegen deze achtergrond wordt van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht in het bijzonder verwacht dat zij of hij beschikt over (ten minste) affiniteit en (liefst) expertise op het vlak van financiën, bij voorkeur in het (voortgezet) onderwijs, en binding heeft met de regio Noord-Holland-Noord. Het te werven nieuwe lid van de Raad van Toezicht van SOVON zal worden gevraagd zitting te nemen in de auditcommissie. Behalve deze inhoudelijke achtergrond is het een pré als kandidaten een voor SOVON relevant netwerk meebrengen (in het voortgezet onderwijs, in het toeleverend of afnemend onderwijs, in het bedrijfsleven etc.).

Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij een academisch denk- en werkniveau hebben en de kernwaarden van het openbaar onderwijs onderschrijven.

Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de richtlijnen van de VTOI. Daarnaast wordt er jaarlijks een opleidingsprogramma voor de Raad samengesteld.

Procedure
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw mr. S. van Ketel via 072-5671054.

Heeft u interesse in de functie, dan zien wij uw schriftelijke reactie (CV en motivatie) graag uiterlijk 14 juni 2022 tegemoet via het digitale sollicitatieformulier op onze website.

De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdagavond 28 juni in Alkmaar. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht van SOVON, een vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de voorzitter van het College van Bestuur.

De commissie doet een voordacht aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht draagt de geselecteerde kandidaat voor aan de gemeenteraad van Alkmaar, die het nieuwe lid van de Raad van Toezicht benoemt, mede namens de andere bij SOVON betrokken gemeenten (Bergen, Dijk en Waard en Hollands Kroon).

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *