Hoofd HR in Haarlem

Als hoofd HR ben je een verbindende professional. Je overziet de uitdagingen waarvoor als organisatie staan en begrijpt dat hier geen snelle oplossingen voor zijn. Je strategisch en analytisch vermogen zet je in om doelen te bereiken waar de organisatie
als geheel profijt van heeft. Je bent een ervaren leidinggevende die de samenhang binnen de afdeling bewaakt, stuurt op hoofdlijnen en veel autonomie geeft aan je medewerkers.

Om je rol binnen Dunamare Onderwijsgroep goed te kunnen vervullen, kijk je ook naar buiten. Je bouwt aan duurzame relaties om kennis te verbreden of verdiepen én te delen. Je vertegenwoordigt de organisatie in relevante netwerken. Je inspireert je collega’s
met de ideeën die je opdoet en neemt hen hier op een positieve manier in mee.

Dunamare Onderwijsgroep is de verbindende factor tussen 22 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer (met een uitstapje naar Harlingen en Uithoorn).
Het spectrum is breed: van praktijkonderwijs tot gymnasium, elk met zijn eigen identiteit en karakter.

De afdeling HR maakt deel uit van het Bestuurs- en Servicebureau (BSB) van Dunamare. Het BSB ondersteunt de scholen en het College van Bestuur op het gebied van HR, onderwijskwaliteit, financiën, ICT, communicatie, huisvesting en inkoop. Het ontzorgt de scholen
door een aantal praktische zaken uit handen te nemen én door expertise te delen. Op de afdeling HR werken tien professionals. De HR-adviseurs hebben een eigen aandachts- of expertisegebied en zijn daarmee scholen en CvB van dienst. De HR-medewerkers zijn hoogopgeleide
professionals die gewend zijn aan een grote mate van autonomie.
Veel meer informatie over het profiel lees je in de profielschets.
Alles over de sollicitatieprocedure lees je in de procedurebeschrijving.

Om succesvol invulling te kunnen geven aan de functie van hoofd HR beschik je over de volgende kennis, vaardigheden en ervaring: 

 • je beschikt over hbo+/wo werk- en denkniveau;
 • je hebt ruime leidinggevende ervaring in een complexe organisatie;
 • je hebt affiniteit met HR en de onderwijssector;
 • je visie komt overeenkomt met onze waarden en de koers die we varen;  
 • je bent communicatief sterk in de relatie met collega’s en andere partners.  

Bovendien kun je ons ervan overtuigen dat je:  

 • toegankelijk bent en goed kunt schakelen; 
 • handelt vanuit empathie en met organisatiesensitiviteit;
 • beschikt over een sterk reflectief vermogen;
 • resultaatgericht en realistisch bent;
 • analytisch sterk bent;
 • coachend leiderschap toont;
 • integer bent en vertrouwen geeft.

Je kunt op basis van je ervaring onderbouwen dat je de volgende competenties beheerst:

 • Inspirerend leiderschap  Je hebt het vermogen om met lef jouw ideeën, standpunten en plannen te introduceren in de organisatie. Je bent creatief en in staat om energie en initiatief te organiseren. Je houding is een stimulans voor anderen om ondernemerschap
  en initiatief te tonen. Je daagt hen uit in hun professionele ontwikkeling, hun doelen en de activiteiten die daarmee samenhangen. Met humor breng je de benodigde luchtigheid aan om dingen te relativeren.
   
 • Netwerkleiderschap  Je hebt een duidelijk beeld van de positie die Dunamare in de regio heeft. Je doorziet het belang van samenwerken met partners voor de invulling, de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Jij bouwt consistent aan partnerschappen
  en je onderhoudt deze zorgvuldig.
   
 • Strategisch leiderschap   Uit je leiderschap blijkt dat je beschikt over het vermogen om te denken en te handelen in scenario’s. Je kijkt vooruit en vertaalt kansen en risico’s in de inzet van mensen en middelen om onze ambities te realiseren. Daarbij geef
  je blijk van gevoel voor timing en een scherp oog voor urgentie. Je bent consistent in de richting die je geeft, planmatig en met een goed gevoel voor maatwerk. Je houdt vast aan de ingeslagen koers en bewaakt dat er vooruitgang wordt geboekt. Waar nodig geef
  je steun, stuur je bij of spreek je medewerkers aan op hun verantwoordelijkheid.
   
 • Verbindend vermogen   Je bent een invoelend leider met een goede antenne voor gedeelde en persoonlijke belangen. Je bent in staat om deze zorgvuldig af te wegen en anderen met jouzelf en ook met elkaar te verbinden. Je hebt gevoel voor verhoudingen en voor
  het formeel en informeel invullen van je verantwoordelijkheid als leider. Je wekt vertrouwen door jouw integriteit, die blijkt uit je transparante wijze van communiceren en je luisterend vermogen.

We bieden een veelzijdige en uitdagende functie als hoofd HR in een complexe onderwijsorganisatie.  De omvang van je functie is ten minste 0,7 fte. Voor een goede invulling van deze rol is het van belang dat je 4 dagen per week beschikbaar bent. Je wordt
aangesteld in de cao VO, schaal 14.  Bij aanstelling krijg je een tijdelijke benoeming van 1 jaar met uitzicht op een benoeming in de functie voor onbepaalde tijd. 
 
Bovendien bieden we je: 

 • een dynamische werk- en leeromgeving;
 • ruime scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • een team van betrokken professionals;
 • ruimte om jezelf te zijn en je te blijven ontwikkelen;
 • de gelegenheid om een actieve rol te nemen in diverse netwerken.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.