Hoofd Facilitair in Den Haag

Het Haags Montessori Lyceum (HML) maakt onderdeel uit van de Stichting VO Haaglanden en is gelegen in het Benoordenhout. Het HML leidt op voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Leerlingen werken op hun eigen leerlijn en elke leerling heeft een coach.
Daarnaast is er onderscheid tussen instructietijd (docentgestuurd) en begeleidingstijd (taakgestuurd). 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een dependance mavo/havo voor ambitieuze doeners aan de Neuhuyskade. Daar leren en werken we in een gebouw met werkplaatsen, instructie- en studieruimtes. Op de nieuwe locatie krijgen de brugklassers met een
mavo- of mavo/havo-advies montessorionderwijs. Bijzonder zijn de projecturen waarin theorie verbonden is aan praktische opdrachten. De mavo/havo-locatie is een actieve school waar leerlingen – onder begeleiding – kunnen werken aan opdrachten en huiswerk tot
17.00 uur. De komende jaren zullen in het teken staan van de doorontwikkeling van het projectonderwijs mavo-havo in de richting van een ondernemende havo. 

“Leren leidinggeven aan jezelf in verbinding met anderen”: zo luidt onze missie. We werken hieraan vanuit de montessorimethode binnen het reguliere onderwijssysteem. Ook in ons leiderschap binnen de school passen we deze missie toe. De afgelopen jaren is er
binnen het HML bedrijfsbureau gewerkt aan het professionaliseren van de ondersteuning van het onderwijs. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een jaarplan voor het HML-bedrijfsbureau. De facilitaire dienst maakt onderdeel uit van dit bedrijfsbureau.

Het HML zoekt per 1 september 2022, of zoveel sneller als mogelijk, een 

Hoofd facilitaire dienst 0.8-1.0 fte

Het hoofd facilitaire dienst werkt onder aansturing van de conrector bedrijfsvoering en heeft de verantwoordelijkheid over de facilitaire dienstverlening op de locaties van het HML. De belangrijkste werkzaamheden van de het hoofd facilitaire dienst zijn:
 

 • Adviseren van de conrector bedrijfsvoering op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door:
 • Het ontwikkelen van plannen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en de (technische) inrichting ervan;
 • Het beoordelen van de door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid. .
 • Het coördineren van de werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door:
  • Het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten;
  • Het voeren van overleg en het maken van afspraken met de interne facilitaire dienst, Stichting VO Haaglanden, leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers;
  • Het binnen kaders en budgetten inkopen van materialen en diensten.
 • Leidinggeven aan de facilitaire dienst.
 • Het opzetten van het contractmanagement en het contractbeheer van de facilitaire contracten.
 • Het opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan en zorgdragen voor de uitvoering ervan.
 • Het zorgdragen voor de uitvoering van de Arbo-taken en de beveiliging en bewaking van de school en het in dat kader onderhouden van contacten met de Arbo-dienst, politie en brandweer.
 • Het maken van BHV-beleid, BHV-plan en het coördineren van de BHV-organisatie.

Profielschets 
Wij zijn op zoek naar een hoofd facilitaire dienst die voldoet aan het volgende profiel: 

 • Het hoofd facilitaire dienst heeft HBO werk- en denkniveau en aantoonbare leidinggevende ervaring in het facilitaire werkveld 
 • Het hoofd facilitaire dienst heeft een open en lerende houding. Zo zorgt hij/zij er pro-actief voor op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rondom de deelgebieden van zijn of haar taak.
 • Het hoofd facilitaire dienst communicatief sterk en in staat tot samenwerken met de verschillende externe partners van het HML. 
 • Het hoofd facilitaire dienst is daadkrachtig en resultaatgericht en kan cyclisch en gestructureerd werken. 

 
Van het hoofd facilitaire dienst verwachten wij:

 • dat hij/zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in zijn stijl van leidinggeven 
 • dat hij/zij in staat is om vergezichten te verbinden aan een pragmatische houding
 • dat hij/zij in staat is om verschillende rollen op zich te nemen, passend bij de specifieke situatie: coachend leidinggeven, kaders stellen en faciliteren

 
Verder informatie en procedure 
Het gaat om een aanstelling van minimaal 0,8 en maximaal 1,0 fte.
Het gaat om een functie in salarisschaal 10.
Sollicitatiebrieven kunnen gericht worden via Meesterbaan aan Conny van der Zande,
za@hml.nl, rector van het HML.
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *