Hoofd Bedrijfsvoering in Amsterdam

Als hoofd bedrijfsvoering draag je mede de verantwoordelijkheid voor het procesmanagement binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en de vormgeving van de bedrijfsvoering. Het hoofd bedrijfsvoering geeft leiding aan de afdelingen
Financiën, HR en Huisvesting (twaalf medewerkers). Je bent lid van het strategisch team van AMOS dat onder voorzitterschap staat van een lid van het college van bestuur. Het betreft een nieuwe functie die jij zelf samen met het strategisch team verder ontwikkelt.

Wat ga jij doen?

Ontwikkelen
Als hoofd bedrijfsvoering geef je sturing aan de ontwikkeling en inrichting van een op de organisatie toegesneden bedrijfsvoering. Je bent op de hoogte van de relevante maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving op de diverse vakgebieden en kan hierover
adviseren. Met deze kennis lever je een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid van AMOS en stel je de daarvoor benodigde procedures en instrumenten vast. Je wordt uitgedaagd tot het geven van gevraagd en vooral ook
ongevraagd advies over strategische beleidszaken en agendaplanning.
Je opdracht wordt om de vernieuwing van het beleid op financieel-economisch, HR-, ICT- en huisvestingsgebied te initiëren en te stimuleren. Je onderhoudt contact met de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en kunt goed omgaan met tegengestelde
belangen. Daarom is het van belang dat je communicatief zeer vaardig bent.
Monitoren en evalueren
Het hoofd bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de integrale kwaliteitssturing op het gebied van bedrijfsvoering. Dit doe je door het monitoren en evalueren van de uitvoering van het beleid op alle terreinen van de bedrijfsvoering. Je bent verantwoordelijk
voor de integrale meerjaarlijkse planning & controlcyclus op het gebied van bedrijfsvoering en weet een verbinding te leggen met de planning & controlcyclus op onderwijskundig gebied. Je weet op een effectieve manier sturingsinformatie op het gebied van bedrijfsvoering
te analyseren en te beoordelen, ook ten behoeve van de bijbehorende managementrapportages. Vanuit een proactieve houding adviseer jij gevraagd en ongevraagd het college van bestuur over de benodigde bijstelling van beleid met het oog op de lange termijn. Daarover
schrijf je heldere discussie- en beleidsnotities.
Ondersteunen scholen
Als hoofd bedrijfsvoering speel je een belangrijke rol binnen de schooloverstijgende ondersteuning aan de locaties van AMOS. Je bent betrokken bij de ambities van de scholen en handelt altijd vanuit een toekomstgerichte houding. Hierdoor weet je een bijdrage
te leveren aan het beleid van de scholen op het gebied van bedrijfsvoering op basis van de vraag van de scholen en eigen analyses. Je bent hierbij bewust van de uitdagingen die de grootstedelijke context van de scholen met zich meebrengt. Ook ondersteun je
de scholen bij het optimaliseren van hun planning & controlcylus. Je analyseert en beoordeelt binnen de vastgestelde kaders de resultaten van de scholen op het gebied van bedrijfsvoering en adviseert de directeur van de school om de resultaten te borgen en
/ of te verbeteren.
Leidinggeven Het hoofd bedrijfsvoering is de directe leidinggevende van de medewerkers van de afdelingen Financiën, HR en Huisvesting van het bestuursbureau. Dat betekent dat je de goede samenwerking stimuleert tussen en met de medewerkers.
Dit doe je onder meer door goede communicatie tussen de medewerkers van een afdeling en tussen de afdelingen. Jouw opdracht wordt om de kwaliteit van de verschillende afdelingen en haar medewerkers te borgen en te ontwikkelen. Je neemt als leidinggevende een
coachende rol aan om medewerkers te laten groeien.

Jij vindt het een echte uitdaging om de organisatieprocessen te optimaliseren. Je bent ook een echte teamspeler. In je werkwijze en aansturing heb je oog voor de mens en vind je samenwerking belangrijk.

Voor deze functie gelden de volgende competenties en functie-eisen:

  • een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op hbo- of academisch niveau;
  • ruime ervaring met beleidvorming, aanbestedingen en financiëe en/of strategische vraagstukken;
  • inzicht, kennis en ervaring omtrent relevante wet- en regelgeving van het onderwijs;
  • analytisch vaardig bent en het grotere plaatje ziet;
  • leidinggevende ervaring hebt.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *