ervaren adjunct-directeur in Utrecht

Wij zoeken een inspirerend leider met hart voor onderwijs waar gewerkt wordt met een
uitdagende doelgroep, die samen met het team investeert in een professionele en
lerende cultuur. Jij hebt hierin een belangrijke rol. De adjunct-directeur spreekt de
teamleden aan op eigen verantwoordelijkheden en monitort de voortgang en resultaten
van processen binnen het team.
Als adjunct-directeur ondersteun je de directeur vanuit het meerjaren beleid bij het
operationele management en leidinggeven in de school. De inhoud van de portefeuille is
afhankelijk van de taakverdeling met de directeur.
Vanuit de visie van OPDC Utrecht ontwikkel je in samenspraak met het team het beleid
en neem je samen de beslissingen gebaseerd op onze gemeenschappelijke waarden:
betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en rust.
De adjunct-directeur speelt in overleg met de directeur in op ingewikkelde in- en externe
ontwikkelingen, die vragen om een lange termijn beleid, waarbij verantwoording wordt
afgelegd aan de directeur/bestuur.

Lees meer