Sectordirecteur

We zoeken een sectordirecteur die de ambitie heeft om de koers van het Da Vinci College en de sector verder uit te bouwen. In deze functie bent u eindverantwoordelijk voor het beleid van de sector en u maakt deel uit van het managementteam van de organisatie. Vanuit een integrale positie geeft u sturing aan de domeinleiders, die belast zijn met de ontwikkeling, programmering, organisatie en

uitvoering van het onderwijs.

Read more