Directeur – wtf 0,6/0,8 – Vogelenzang in Vogelenzang

Onze huidige directeur gaat een nieuwe uitdaging aan en om die reden zoeken wij m.i.v. 1 augustus 2022 een betrokken en energieke directeur met ervaring. De nieuwe directeur gaat leiding geven aan het team van IKC De Paradijsvogel en nauw samenwerken met
de kinderopvang.

De school en het team

“It takes a village to raise a child” is een gedachte die centraal staat in onze visie: IKC De Paradijsvogel, kinderen voorbereiden op de wereld van morgen. Hieraan werken we samen met kinderopvangorganisatie Les Petits in het Integraal Kind Centrum in Vogelenzang.
Als dorpsschool zijn we plat georganiseerd en sterk verbonden met het dorp en de gemeenschap. Ons team is autonoom en voelt zich sterk betrokken bij de kinderen en bij elkaar. Op het gebied van didactisch handelen, pedagogisch klimaat, zicht op ontwikkeling,
samenwerking, kwaliteitscultuur, veiligheid en aanbod hebben wij als IKC een sterke en positieve ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. De samenwerking tussen de school en de opvang is sterk en speelt een essentiële rol in de omgang met kinderen en ouders
en het aanbod van activiteiten.

Bij De Paradijsvogel wordt uitgegaan van de uniekheid van ieder kind en ingespeeld op de behoeftes van het individuele kind, waarbij kinderparticipatie duidelijk aanwezig is. Hierin wordt ook de samenwerking gezocht met externe partijen in het dorp, zoals
de sportverenigingen en de zorgboerderij Zebrazorg. Binnen het IKC hebben we de speerpunten natuur, lezen, muziek en sport en we hanteren het programma van De Vreedzame School. Met dit programma leveren we een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de
vorming van actieve en betrokken burgers. Meer informatie over IKC De Paradijsvogel vind je op de website van de school. 

Naast de medewerkers van de opvang, bestaat het onderwijsteam uit 15 leerkrachten en ondersteuners die zich sterk betrokken voelen bij de school, de kinderen en hun ouders. We weten wat er speelt in elke groep en lossen dit veelal met- en voor elkaar op.
We zijn een enthousiast en stabiel team, dat gewend is om kritisch mee te denken en verantwoordelijkheid te dragen.

Wat ga je doen?

Je gaat dagelijks leiding geven aan het team van De Paradijsvogel. Als gezicht van de school ben je goed zichtbaar en makkelijk benaderbaar voor team en ouders. Omdat De Paradijsvogel een kleine en plat georganiseerde school is, ben je veel aan het schakelen.
Je staat naast- en achter het team, durft knopen door te hakken en wanneer nodig help je in de uitvoering. Je eigen talenten zien we graag terug bij je inbreng in commissies en werkgroepen.

 In grote lijnen ga je je bezighouden met:

  1. het verder bouwen aan een professionele schoolcultuur en een professionele leergemeenschap;
  2. het continueren en verder ontwikkelen van de onderwijsinnovatie;
  3. het borgen van de behaalde resultaten op het gebied van onderwijskwaliteit en leerlingenzorg;
  4. het voortzetten en versterken van de huidige intensieve samenwerking met alle stakeholders binnen de gemeenschap;
  5. de visie op leren en ontwikkelen van het IKC verder ontwikkelen en vertalen naar de praktijk;
  6. het op termijn verhogen van het leerlingaantal door een nóg sterkere profilering van het IKC binnen de nieuw te bouwen wijken in Vogelenzang;
  7. het enthousiast leiden van de kinderraad en samen met de leerlingen verantwoording dragen voor het uitvoeren van de plannen.

Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast, wtf 06 – 0,8 en de werkdagen zijn in overleg.

Competenties Onderwijs
–        Je hebt een heldere visie op onderwijs, professioneel gedrag en leren en kan deze vertalen in het handelen in de praktijk;
–        je bent bevlogen als het gaat over leren en (kwaliteit van) het onderwijs;
–        je hebt oog voor de talenten en het eigenaarschap van kinderen en medewerkers.

Competenties leiding geven
–        Je weet te sturen vanuit een gedeelde visie en stimuleert autonomie;
–        je hebt een coachende stijl van leiding geven en een voorkeur voor gedeeld leiderschap;
–        je bent oplossingsgericht en daadkrachtig en transparant m.b.t. besluitname;
–        het bieden van structuur weet je goed te combineren met een gedeelde verantwoordelijkheid;
–        je ziet en maakt gebruik van de aanwezige expertise en talenten en ziet jezelf als onderdeel van het team;
–        je hebt een energieke houding en toont oprechte interesse voor de individuele teamleden.

Arbeidsvoorwaarden
Werken bij Jong Leren is werken met hart voor het onderwijs in een inspirerende en lerende organisatie. Als werkgever dagen wij jou uit het beste uit jezelf te halen. We bieden je ruimte en mogelijkheden om je persoonlijke leerdoelen volop te verwezenlijken.
Wij vinden samen werken en samen leren erg belangrijk en hebben oog en aandacht voor onze medewerkers. Als werkgever staan we voor ons vak en onze medewerkers en we steunen je waar mogelijk. Het bestuur denkt mee met scholen en met medewerkers. 

Wanneer je bij ons komt werken, start je in principe in een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op vast. We gaan graag met je in gesprek over jouw wensen en verwachtingen ten aanzien van je aanstelling.

 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *