Directeur Vakcollege Thamen

Opdracht
Ga door met ontwikkelen van het Vakcollege. Laat in de omgeving zien wat Vakcollege Thamen te bieden heeft. Versterk het gedeeld leiderschap. Investeer in het OOP.

Vakcollege Thamen in Uithoorn is een brede school voor vmbo (basis, kader en mavo) met een visie waarin DOEN centraal staat. Met veel praktijkgerichte lessen is het
een dynamische school waar leerlingen actief leren. De school gaat daarbij uit van drie basisbehoeften voor zowel leerlingen als medewerkers: relatie, autonomie en competentie.
Op Thamen is er veel ruimte om te leren en te ontwikkelen. De schoolcultuur gaat uit van gedeeld leiderschap en is gericht op samenwerken, samen problemen oplossen, samen dingen voor elkaar krijgen. Geen wonder dat het team het concept van het Vakcollege heeft
omarmd en stap voor stap bezig is dit vorm te geven. De verschillende vakgebieden ontdekken wat ze samen kunnen doen om talenten en vaardigheden van elke leerling te ontwikkelen. Het team deelt het inzicht dat het Vakcollege een goede voorbereiding is op het
MBO. Heldere doelen, gezien worden, samen denken, gebruik maken van ieders kwaliteiten, daar varen medewerkers wel bij.
Vakcollege Thamen heeft een diverse leerlingpopulatie die uit de wijde regio komt. Vroeger lag op Thamen het accent op de technische opleidingen. Sterk techniekonderwijs (PIE, M&T, BWI-profiel) geeft daar nu een nieuwe impuls aan. Ook de goede samenwerking
met het bedrijfsleven maakt de school aantrekkelijk.
De schoolleiding bestaat uit een directeur met twee jonge, talentvolle teamleiders. De teamleiders geven leiding aan het OP, de directeur geeft rechtstreeks leiding aan het OOP.
VakcollegeThamen is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. IRIS is een professionele,
actieve stichting
 voor christelijk voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland-Meerlanden. Aangesloten bij IRIS zijn Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (Hoofddorp), Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem), Herbert
Vissers College (Nieuw-Vennep), RKSG Thamen (Uithoorn), Haemstede-Barger Mavo (Heemstede), Kaj Munk College (Hoofddorp) en International School Haarlem. Samen verzorgen deze scholen het onderwijs voor ruim 7000 leerlingen.

 Is dit jouw nieuwe baan?

Uit je sollicitatieformulier en cv blijkt dat je

 • Leidinggevende ervaring hebt in het vmbo
 • Ervaring hebt met het invoeren van onderwijskundige concepten
 • Ervaring hebt met het werken met OOP
 • Een stevige managementopleiding met succes hebt afgerond.

In gesprekken met jou wordt duidelijk dat je visie op het vmbo aansluit bij en verrijkend is voor Vakcollege Thamen en dat je hoog scoort op de volgende criteria:

 • Onderwijskundig leiderschap:
  je weet koersvastheid te combineren met het bieden van ruimte aan teams en medewerkers om op hun manier bij te dragen aan het gezamenlijk doel. Daarom hou je altijd oog voor de talenten en interesses van medewerkers en hecht je aan afstemming met je collega’s
  in een team. Je motiveert mensen door resultaten en successen zichtbaar te maken.
 • Kwaliteiten op het gebied van organisatieontwikkeling:
  je weet hoe belangrijk het is dat mensen zich betrokken voelen bij hun organisatie. Je zorgt er enerzijds voor dat iedereen weet waar het heen gaat en dat er geen energie verloren gaat in het opnieuw bespreken van een genomen besluit. Aan de andere kant stimuleer
  je overleg en afstemming tussen collega’s. Je bevordert nieuwe manieren van samenwerking.
 • Verbindend leiderschap:
  je laat mensen voelen dat ze er toe doen. Je hebt oog voor de persoon, voor de professional, voor de rol die iemand speelt in het team en zorgt ervoor dat zij kunnen laten zien wat ze bijdragen. Ook de rol van jouw school in de gemeenschap krijgt jouw aandacht.
  Niets en niemand staat op zichzelf.
 • Communicatieve vaardigheden:
  je bent zichtbaar voor zowel medewerkers als leerlingen. Je genereert plezier door aandacht te besteden aan wat er goed gaat. Je weet op een constructieve manier bespreekbaar te maken wat er beter zou kunnen. Jouw aandacht maakt dat mensen groeien. Je weet
  hoe en wanneer je de aandacht op een team, de school of een ander aspect kunt richten.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *