Directeur/Rector met lef, die mensen verbindt bij Het Lyceum Rotterdam in Rotterdam

De directeur die wij zoeken:

Onze directeur heeft feeling met onze identiteit en de ambities van onze school en stimuleert de verdere ontwikkeling van het onderwijs op basis van actuele inzichten. Je ziet het belang en de toegevoegde waarde van onze richtingen voor kunst, wetenschap en
ondernemen voor de persoonsvorming en talentontwikkeling van onze leerlingen. Je bent je bewust van de plaats die onze jongeren nu en op termijn innemen in de samenleving en ziet mogelijkheden voor hoe wij hier met ons onderwijs op kunnen inspelen. Je daagt
ons uit om een herkenbaar en onderscheidend statement te maken in de stad Rotterdam.

Je bent een ambassadeur, wat betekent dat je zowel binnen als buiten Het Lyceum Rotterdam onze kernwaarden (persoonlijke ontwikkeling, verbondenheid en verantwoordelijkheid) voorleeft. Je bent gemakkelijk benaderbaar, zichtbaar aanwezig en je hebt een goed
gevoel voor sfeer, verhoudingen, behoeften en belangen. Je geeft leiding met oprechte aandacht voor en interesse in de mens. Leidinggeven vanuit vertrouwen betekent voor jou ook het communiceren van heldere verwachtingen en het stellen van eisen aan ieders
professionele attitude en kwaliteit van handelen. Binnen die professionele context kunnen wij als individuen en ook collectief rekenen op jouw steun.

Om duurzaam een goede onderwijskwaliteit te realiseren in een gezonde schoolorganisatie, stel je duidelijke kaders voor strategie en beleid op de cruciale thema’s onderwijs, personeel en financiën. Je handelt besluitvaardig en stuurt op de gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid. Het resultaat daarvan vertaalt zich o.a. in goede doorlopende leerlijnen binnen afdelingen en in onze bijzondere richtingen. Het wordt bovendien zichtbaar in de groei van de professionele cultuur en de talentontwikkeling die professionals,
teams én leerlingen doormaken.

Je bent je ervan bewust dat een gedragen koers niet vanzelfsprekend is en dat samenwerking vraagt om continue inzet van alle betrokkenen. Je bent daarin een inspirerend voorbeeld voor anderen. Niet alleen in onze school, maar ook binnen de scholengroep en LMC-VO
ben je een constructieve en Profielschets directeur Het Lyceum Rotterdam 3/4 doortastende partner. Je hebt het vermogen om zowel in persoon als via de moderne media netwerk(en) op te bouwen. Je bent een gezaghebbende gesprekspartner in de context van onderwijs,
maar ook in de relaties met partners op het gebied van kunst, wetenschap en ondernemen.

Jij kunt ons ervan overtuigen dat je:

 • persoonlijke waarden overeen komen met onze kernwaarden persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheid en verbondenheid;
 • integer bent en vertrouwen geeft;
 • zichtbaar en toegankelijk bent;
 • het professionele gesprek aangaat, ook in lastige situaties;
 • beschikt over een sterk reflectief vermogen;
 • doortastend optreedt als de situatie dat vraagt;
 • met humor ook het vermogen hebt tot relativeren.

Je hebt bovendien de volgende bagage:

 • Leidinggevende ervaring in een directiefunctie met integrale verantwoordelijkheid, inclusief bedrijfsvoering.
 • Ervaring met het voeren van een professionele dialoog in een schoolorganisatie; met aandacht voor transparante communicatie in processen van beleid en besluitvorming.
 • Ervaring in het faciliteren van team(s) en individuen in de ontwikkeling van een schoolcultuur waarin sprake is van groei in gedeelde verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief en ondernemen.
 • Ervaring in het leidinggeven in de politieke, sociale en economische dynamiek van een grootstedelijke context.

Je kunt op basis van je ervaring onderbouwen dat je de volgende competenties beheerst:

Verbindend vermogen
Je bent een invoelend leider met een goede antenne voor gedeelde en unieke belangen, in je eigen school alsook met partners daarbuiten. Je bent in staat om deze zorgvuldig af te wegen en mensen aan jouzelf en elkaar te verbinden. Je hebt gevoel voor verhoudingen
en kunt doeltreffende relaties en coalities tot stand brengen en onderhouden. Je werkt vanuit vertrouwen en je geeft vertrouwen. Je integriteit blijkt uit je transparante wijze van communiceren en je luisterende vermogen. Je geeft ruimte en je begrenst. 

Inspirerend leiderschap
Je hebt het vermogen om met lef jouw ideeën, standpunten en plannen te introduceren in je team. Je bent creatief en in staat om energie en initiatief te organiseren. Je houding is een stimulans voor anderen om ondernemerschap en initiatief te tonen. Je daagt
hen uit in hun professionele ontwikkeling, hun ontwerp van (maatwerk)onderwijs en de activiteiten die daarmee samenhangen. Argumenten of ideeën breng je met enthousiasme, zelfvertrouwen en beslistheid over. Tegelijk sta je open voor andere inzichten en weet
je deze te integreren in de plannen voor de school.

Strategisch leiderschap
Uit je leiderschap blijkt dat je beschikt over het vermogen om te denken en te handelen in scenario’s. Je kijkt vooruit en vertaalt kansen en risico’s in de inzet van mensen en middelen om onze ambities te realiseren. Daarbij geef je blijk van gevoel voor timing
en een scherp oog voor urgentie. Je bent consistent in de richting die je geeft, planmatig en met een goed gevoel voor maatwerk. Je houdt vast aan de ingeslagen koers en bewaakt dat er vooruitgang wordt geboekt. Waar nodig geef je steun, stuur je bij, geef
je tegenwicht of spreek je medewerkers aan op hun verantwoordelijkheid.

Resultaatgerichtheid
Je geeft richting aan de ontwikkeling van Het Lyceum Rotterdam in partnerschap met andere scholen binnen de scholengroep door het stellen van concrete doelen. Je bent een realist, behoudt focus en je bewaakt dat vooruitgang wordt geboekt. Jouw realisme gaat
samen met de vindingrijkheid en creativiteit om beschikbare mensen en middelen zo in te zetten en aan te wenden dat optimaal resultaat wordt bereikt.

We bieden een mooie functie als directeur in een dynamische en bijzondere school, voor de omvang van 1,0 fte in schaal 14 van de cao voortgezet onderwijs.

Ingangsdatum is 1 september 2022. Bij aanstelling krijg je een tijdelijke benoeming van 1 jaar met uitzicht op een benoeming in de functie voor onbepaalde tijd. Bovendien bieden we jou een team dat bestaat uit betrokken en bevlogen professionals en de ruimte
om jezelf te zijn en je te blijven ontwikkelen. 
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *