Directeur PO

Directeur De Burght Amsterdam Centrum
 
Jij bent
een directeur…
 
…die een duidelijke visie heeft op de toekomst van de school en dit samen met het team verder wil vormgeven
 
…die uitgaat van vertrouwen, samenwerken en ruimte biedt aan het team voor eigen initiatief
 
…die anderen inspireert en een goede balans vindt tussen ruimte geven en sturen       
 
Dit wordt je uitdaging
Als nieuwe directeur van de De Burghtschool heb je een paar mooie uitdagingen de komende jaren:
       Verder invulling geven aan het (internationale) profiel van de school samen met het team en dit uitdragen naar buiten.
       Het implementeren en borgen van het NT2-onderwijs voor de groeiende groep internationals en het benutten van meertaligheid in het onderwijsprogramma.
       Het ontdekkend en onderzoekend leren verder integreren in het lesprogramma.
       Het doorontwikkelen van de school als goede (academische) opleidingsschool, o.a. op het gebied van onderzoek.
 
Leerlingen willen
De leerlingen willen een directeur die makkelijk benaderbaar is en aandacht heeft voor grote en kleine zaken. Een directeur met humor en die zichtbaar is in de school. Ook toon je interesse door geregeld in de klassen te komen en ben je betrokken bij diverse
activiteiten.
 
De Burght biedt
De Burght is een populaire school in de binnenstad van Amsterdam en telt zo’n 460 leerlingen verdeeld over 21 groepen. De school kent een diverse populatie en betrokken en veelal hoog opgeleide ouders. We staan voor onderwijs in en open en vrolijke sfeer en
leren kinderen om vertrouwen te hebben in zichzelf. Dat bereiken we onder andere door een klimaat te creëren waarin kinderen, medewerkers en ouders zich fijn, gezien en veilig voelen. We bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs met ruime aandacht voor de brede
ontwikkeling van alle leerlingen. Onze school is trots op de extra aandacht voor cultuur, techniek en wetenschap die we de kinderen bieden en ondergebracht zijn in het speciale Leonardo-programma. Voor diverse deelgebieden zijn vakdocenten bij de school betrokken.
 
OOADA biedt
Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA). Dit schoolbestuur verzorgt openbaar onderwijs op 22 scholen in Amsterdam Centrum en Zuid. De scholen werken nauw met elkaar samen en er zijn verschillende netwerken actief.
Het schoolbestuur ondersteunt actief nieuwe initiatieven, professionals krijgen ruimte om zich te ontwikkelen. We leggen de lat hoog, zijn eigenwijs, bevlogen en houden onze blik gericht op de toekomst!
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het profiel
We zijn op zoek naar een directeur die zijn/haar eigen onderwijskundige visie weet te combineren met de onderwijsontwikkelingen die de afgelopen jaren op De Burght in gang zijn gezet. De directeur is integraal verantwoordelijk voor alle zaken die de school
betreffen. De functie vraagt om de volgende kwaliteiten:
 
Over jou
       Je weet een team te motiveren en te enthousiasmeren.
          Je staat als directeur naast het team en doet het met hen samen, je creëert verbinding.
          Je stuurt op het bereiken van de gezamenlijke ambities.
       Je hebt een transparante en duidelijke wijze van communiceren en staat stevig in je schoenen.
          Je bent besluitvaardig, weet overzicht te bewaren en bent zichtbaar in de school.
       Je bent sociaal, je hebt relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor.
       Je hebt minimaal een opleiding op HBO-niveau en bij voorkeur de PABO afgerond.
       Je hebt de opleiding tot schoolleider basisonderwijs gevolgd of bent daartoe bereid.
 
Jij als onderwijsontwikkelaar
       Je hebt een toekomstgerichte en ambitieuze visie op onderwijs en weet hier op inspirerende wijze, samen met het team, invulling aan te geven.
       Je bouwt verder aan de implementatie, evaluatie en borging van de onderwijsplannen.
       Je weet onze teamleden uit te dagen en te stimuleren om onderwijskundige ideeën te genereren en ondersteunt hen in de uitvoering hiervan.
       Je hebt oog voor talenten van teamleden, geeft vertrouwen en ruimte om deze te ontwikkelen.
 
Jij als schoolleider
       Je spreekt leerkrachten aan op hun functioneren en verantwoordelijkheid.
     Je hebt leidinggevende ervaring.
       Je kan verantwoordelijkheden en taken goed delen o.a. met het management team.
       Je bent in staat een stabiel en veilig werkklimaat binnen de school te blijven borgen.
       Je signaleert en analyseert problemen en knelpunten bijtijds en neemt actie als dat nodig is.
       Je kan (jaar)verslagen, jaar- en schoolplannen en andere formele documenten zelf schrijven en die van anderen interpreteren en uitvoeren.
 
Jij als ondernemer
       Je weet met de omgeving van de school (ouders, buurt, organisaties e.a.) kansen te benutten en de school duidelijk te profileren.
       Je denkt samen met andere schooldirecteuren mee over bovenschoolse zaken en neemt daarin initiatief en verantwoordelijkheid.
 

 
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *