Directeur PO in De Weere

Ben jij een betrokken en verbindende schoolleider die leiding wil geven aan een school waar iedereen zichzelf mag zijn en waar leerkrachten en leerlingen er naar streven het beste uit zichzelf en elkaar te halen? 
Basisschool Petrus Canisius in De Weere zoekt per j​anuari 2021 een  DIRECTEUR (0.6 wtf) 
 
Wie zijn wij: Basisschool Petrus Canisius is een kleine dorpsschool in De Weere. Met veel plezier en passie geven wij onderwijs aan ongeveer 80 leerlingen. Het is de missie van de school om een warme en veilige omgeving te bieden waarin iedereen zich maximaal
kan ontplooien. Wij vinden het belangrijk dat je jezelf kan en mag zijn, als kind en als leerkracht. Dit is goed terug te zien in het nieuwe logo: het gevouwen papieren vliegtuigje is een creatieve uiting van ontwikkelen en groeien. Een kind vouwt het vliegtuigje
en gooit het de lucht in. Soms moet je een vouw verbeteren om het vliegtuigje goed te laten vliegen of moet de techniek van gooien heroverwogen worden. Dit alles wordt ondersteund door de basis, de identiteit van de school. De groeimindset is te zien in de
blaadjes (groei) met verschillende symbolen (samen leren). Het vliegtuig (kind) kan hierdoor een goede start maken en lang in de lucht blijven. 
 
De school maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. De stichting bestaat uit 23 scholen, gelegen in de gemeenten Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Koggenland. SKO West-Friesland verzorgt met ruim 500 personeelsleden het onderwijs voor ongeveer
4.300 kinderen.  
 
Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor jouw school. Samen met de directeuren van de andere scholen binnen SKO West-Friesland vorm je het directieberaad. 
 
Op onze school:
● Bi​eden wij onderwijs, opvang en peuterspeelzaal onder één dak in samenwerking met Berend Botje;
● Werken wij aan het versterken van de didactische vaardigheden;
● Maken wij in de groepen 3 t/m 8 gebruik van het Expliciete Directe Instructie (EDI) model;
● Wordt in de groepen 1-2-3 gewerkt volgens Leerlijnen Jonge Kind en Spelbegeleiding;
● Zijn wij het afgelopen schooljaar in de groepen 4 t/m 8 gestart met Snappet als didactisch hulpmiddel. 
 
Meer informatie over onze school is terug te vinden in de schoolgids, deze is te vinden op onze website: ​ 

Wij zoeken een directeur die:
● Betrokken, enthousiast, inspirerend en stabiel is;
● Liefde heeft voor een kleine school en zich voor langere termijn aan de school wil verbinden;
● Een visie heeft die aansluit bij de school en de koers van ons huidige schoolontwikkelingsplan; 
● Beschikt over goede, sociale vaardigheden en open en transparant communiceert;
● Verbindend is en een klimaat schept waarin kinderen, ouders en teamleden zich gewaardeerd en  gekend voelen;
● Als leider zichtbaar, toegankelijk en consequent is;
● De professionele ontwikkeling van het team verder begeleidt en versterkt; 
● Samen met de andere directeuren van de stichting een actieve bijdrage levert aan een van de focusgroepen. 
 
Functie eisen
● Afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs of bezig deze opleiding te volgen;
● Aantoonbare ervaring als schoolleider;
● Ervaring in het basisonderwijs als leerkracht. 
 
Aanbod
● De functie is, afhankelijk van opleiding kennis en ervaring, ingeschaald in schaal DA of DB van de cao PO;
● De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig cao-PO;
● Bij goed functioneren wordt het aangeboden contract na een jaar omgezet naar een vast dienstverband. 
 
Informatie en reactie
Je sollicitatie kun je tot 20 september a.s. sturen naar Loes van Loo (HR adviseur). De briefselectie is op dinsdag 22 september; eind van deze middag / begin van de avond hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek op donderdag 24 september in de namiddag.
Houd daar a.j.b. in je agenda rekening mee. Voor inlichtingen over de vacature kun je mailen naar Loes van Loo. 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *