Directeur PO in Barendrecht

Wij zijn per 1 maart ‘21 op zoek naar een ondernemende directeur voor CBS Groen van Pinsterer in Barendrecht!
(0,8-1,0 fte)

CBS Groen van Prinsterer is een school met twee locaties, waar de christelijke identiteit in woord en daad wordt uitgedragen. De locatie Hof van Maxima wordt op korte termijn uitgebreid. De school heeft
ruim 500 leerlingen en 50 medewerkers en is gehuisvest op twee locaties. Op beide locaties bevinden zich een peuterspeelzaal en kinderopvang. De school heeft een eigen plusklas: “De Komeet”. 

De school geeft een hoge prioriteit op onderwijskundig gebied aan een effectieve invulling van het leesonderwijs en de gefaseerde invoering van Snappet. In aanvulling op “De Komeet” onderzoeken we de mogelijkheden om leerlingen, met andere dan cognitieve talenten,
zich verder te laten ontwikkelen. 

De implementatie van een nieuwe organisatiestructuur is in volle gang. Uitgangspunt voor de nieuwe structuur is (voor ouders en teamleden) één school met twee locaties. Sinds dit schooljaar werken we met bouwcoördinatoren. De inzet van specialisten in specifieke
vakgebieden is in opbouw. Binnen deze structuur leggen we de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk binnen de organisatie, waardoor er optimaal gebruik gemaakt kan worden van een ieders kwaliteiten. 

In de verdere ontwikkeling van het primaire proces beschouwen we de onderlinge samenwerking tussen teamleden als voorwaarde. Dat wordt o.a. zichtbaar in de collegiale consultatie. Die wordt ingevuld met een gezamenlijke voorbereiding van lessen die wordt gevolgd
door onderlinge klassenbezoeken en onderlinge, onderwijskundige  gesprekken over deze lessen.

Het motto van de school is ‘Groeien doe je op de Groen’. Meer informatie over de school, zie: www.prinsterer.nl

 

Als directeur…

 • wilt u vanuit een persoonlijke geloofsbeleving inhoud geven aan de protestants christelijke identiteit van de school;
 • bent u een coachende leider die een transparant klimaat creëert waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • bent u in staat om twee locaties te verbinden tot één school;
 • bent u open en toegankelijk, makkelijk benaderbaar voor team, ouders en leerlingen en straalt u tegelijkertijd leiderschap uit;
 • heeft u een visie op onderwijs en bent u in staat om de visie van de Groen van Prinsterer doelmatig en planmatig verder uit te werken en/of te verdiepen;
 • heeft u een helikopterview met de daarbij behorende kennis en vakmanschap;
 • bent u daadkrachtig en neemt u beslissingen op basis van draagvlak binnen het team; 
 • kunt u de kwaliteit van het onderwijs waarborgen en verbeteren;
 • kunt u verantwoordelijkheden lager in de organisatie neerleggen;
 • kunt u reflecteren op uw eigen handelen;
 • bent u in het bezit van het diploma schoolleider.

Wij bieden de directeur…

 • een enthousiast, professioneel en hecht team, dat haar kracht kent en tegelijkertijd wil blijven verbeteren; 
 • een school waar aandacht is voor elkaar;
 • een leeromgeving met een uitstekende zorgstructuur, waarbij de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staan; 
 • ondersteuning door het bovenschools management en bestuurskantoor;
 • een team van collega-directeuren, die elkaar graag inspireren en van elkaar leren;
 • ruimte voor bestaande ontwikkelingen die met nieuwe initiatieven verbeterd kunnen worden;
 • een volledig ambulante functie.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *