Directeur OSG West-Friesland

Als directeur van de OSG West-Friesland geef je leiding aan ongeveer 150 medewerkers en leg je verantwoording af aan de voorzitter van het college van bestuur. De OSG is een school waar leerlingen in een veilige omgeving en een inspirerend leer- en leefklimaat
tot optimale prestaties kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van iedere leerling bieden wij voortgezet onderwijs op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt en effectief is. De school omschrijft zich in de woorden Samen, Cultureel, Eigenzinnig,
Onderzoekend, hetgeen wordt ervaren binnen de school. Er is een groot gevoel van trots onder de collega’s op een school waar iedereen zichzelf mag zijn en waar iedereen ertoe doet.

Op de OSG vragen we van collega’s dat zij eigenaarschap en initiatief tonen binnen een professionele cultuur, waarin we elkaar aanspreken. Binnen de OSG zitten een afvaardiging van alle secties en ondersteunende collega’s samen aan tafel in ‘het platform’.
Via dit platform wordt onderwijskundige ontwikkeling vanuit de teams met elkaar gedeeld en gestimuleerd. Deze manier van werken draagt bij aan een grote betrokkenheid en een intensieve samenwerking binnen de school, dit zijn voorwaarden voor succesvol functioneren
van zowel de leerlingen, de docenten en medewerkers van de OSG.

De OSG West-Friesland is een school voor havo, mavo en vwo met in totaal circa 1450 leerlingen, waarvan 270 brugklassers. De school bestaat nu ruim 150 jaar en heeft een rijke historie. Het monumentale pand is afgelopen jaar grondig verbouwd. De OSG West-Friesland
is onderdeel van het Atlas College.

Kijk voor een volledige omschrijving van onze vacature: 
https://www.atlascollege.nl/Vacatures/Vacature-overzicht/Vacature_locatiedirecteur_OSG_West-Friesland

 • academisch denk- en werkniveau; 
 • ruime integrale leidinggevende ervaring in een soortgelijke complexe organisatie in het onderwijs; 
 • ervaring met het ontwikkelen van een strategisch personeelsplan, waaronder jaarlijks een formatieplan, professionaliseringsplan en financiën. 

Aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar (met uitzicht op onbepaalde tijd conform CAO-VO) 

 Wij bieden: 

 • Een veilige school waar iedereen zichzelf mag zijn;  
 • Een rijke historie van ruim 150 jaar OSG West-Friesland; 
 • Een gedreven en kundig team dat volop ontwikkelt en trots is op de school; 
 • Getalenteerde en bijzondere leerlingen  
 • Betrokken ouders die de school een warm hart toedragen;  
 • Een goed op elkaar ingespeeld managementteam;   
 • Een eigentijds, monumentaal schoolgebouw dat recentelijk verbouwd en gerenoveerd is;  
 • Collega-directeuren, die gericht zijn op kennisdelen en samenwerking; 
 • Een school waar de kernwaarden zichtbaar worden uitgedragen. 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *