Directeur Montessorischool Van Lith (0,8 – 1,0 fte) in Deventer

Als schoolleider op de Montessorischool Van Lith haal je samen met je team het beste uit jezelf en elkaar. Je bent integraal eindverantwoordelijk voor de school en vanuit de besturingsfilosofie van stichting OPOD-DAM krijg je alle regelruimte om het Montessorionderwijs
op jouw school op een eigentijdse en moderne wijze vorm te geven. Daarbij lever je ook een directe bijdrage aan de ambities van stichting OPOD-DAM, door het onderwijs op een beproefde wijze en naar de nieuwste inzichten zo optimaal mogelijk uit te voeren.
Het koersplan van stichting OPOD-DAM geeft hierbij richting en houvast en je werkt samen met de drie andere Montessori-directeuren aan blijvend sterk Montessorionderwijs in Deventer.

Je bent trots op je school en je leidt graag belangstellenden rond om de nieuwste ontwikkelingen op jouw school te laten zien. Jouw doel is om alle leerlingen dat aanbod te bieden wat zij verdienen, door boeiend en verbindend Montessorionderwijs te bieden.
Je realiseert je dat je dat alleen maar kunt bereiken door je teamleden te inspireren, hen verantwoordelijkheid en eigenaarschap te geven en te werken vanuit de basishouding waarin je je continu wilt ontwikkelen samen met anderen. Daarbij maak je gebruik van
de talenten van iedereen en zorg je voor draagvlak bij het invoeren van vernieuwingen door de hele school. Je staat daarbij ‘zij aan zij’, houdt daarbij de belastbaarheid van de teamleden goed in de gaten en je neemt nieuwe teamleden goed mee. Je streeft ernaar
om de verbindingen in en om de school te versterken en te verduurzamen.

Als nieuwe directeur bouw je voort op de goede basis die de afgelopen jaren onder de huidige directie is neergezet: modern Montessorionderwijs dat niet alleen ‘kind-volgend’ is, maar ook de verwachtingen van deze tijd waarmaakt. Tegelijkertijd realiseer je
je dat het welbevinden van leerlingen voorop staat: een mooie balans tussen de cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. 

Aan jou de taak om de goede zaken die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn te behouden, te borgen en stapsgewijs te werken aan: 
de met elkaar afgesproken ontwikkelthema’s zoals:

 • het versterken van de kosmische verantwoordelijkheid
  • het beter bedienen van de begaafdheid van de leerlingen
  • het integreren van kunst- en techniekonderwijs
  • het verbreden van het muziekonderwijs
  • het verankeren van het doelenboek en het portfolio
  • het continu verbeteren en ‘passend maken’ van het Montessori-onderwijs;
 • het nog beter maken van de professionele schoolcultuur;
 • de doorgaande lijn in alle bouwen te realiseren;
 • het faciliteren van ‘collegiale consultatie’ en het verdiepen van expliciete instructies in alle (heterogene) groepen;
 • de uitgangspunten van een ‘lerende organisatie’ elke dag toe te passen.

Ingangsdatum: 01-08-2021

Informatie over de organisatie
Montessorischool Van Lith is één van de 3 Montessorischolen voor primair onderwijs in Deventer van de Stichting Deventer Montessorischolen (DAM). De drie scholen werken op inhoud nauw samen met Wij de Wereld, de openbare montessorischool van Stichting OPOD.
Wel heeft iedere school zijn eigen sfeer en kunnen de accenten op onderwijsgebied van elkaar verschillen.

Per 1 september 2018 is stichting DAM een personele unie aangegaan met de Stichting OPOD (een stichting van 15 scholen voor openbaar onderwijs in Deventer). Beide stichtingen hebben onderzocht om over te gaan tot een bestuurlijke fusie en per 1-1-2022 zullen
de scholen van Stichting DAM en Stichting OPOD formeel als één stichting verder gaan. Per 1-8-2021 treedt de organisatie naar de buiten als één stichting.
Het bestuur (CvB) van Stichting OPOD en Stichting DAM wordt gevormd door de voorzitter en enig lid mevrouw Yvonne de Haas. De raad van toezicht (RvT) van Stichting DAM vervult deze functie ook voor de Stichting OPOD en zal straks, na de fusie, als één RvT verder
gaan. Het CvB en de RvT worden ondersteund door een stafbureau. 
Montessorischool Van Lith is een sfeervolle en gemoedelijke school waar de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat. Het uitgangspunt is dat kinderen graag willen leren en elke dag met plezier naar school gaan. Binnen de school is ‘zelfstandigheid
van het kind’ en ‘zorg hebben voor de omgeving’ erg belangrijk. Gedurende de jaren ontwikkelen de kinderen een houding en visie die een waardevolle basis geeft voor later. 

Het sfeervolle en inspirerende schoolgebouw is speciaal voor het Montessorionderwijs ontworpen. Er zijn twaalf klaslokalen, speelse werkruimten in de gang, een documentatiecentrum, een speelzaal, diverse zorgruimtes en een Montessori peuteropvang/BSO (DOK 13).
Er gaan dagelijks bijna 300 leerlingen met veel plezier naar school. Zij komen voor het overgrote deel uit de nabije omgeving. Op dit moment wordt gewerkt met een wachtlijst. De resultaten zijn goed. Het team bestaat ongeveer uit 30 medewerkers. Het team kenmerkt
zich door een diversiteit aan leerkrachten met een oververtegenwoordiging van de cohorten 45-55 en 55-65 jaar. 

Er wordt gebruik gemaakt van specialisten en gespecialiseerde vakleerkrachten. De school kent een leerlingenraad die op gezette tijden in overleg gaat met de directie. De leerling- en de oudertevredenheid is goed. De ouderbetrokkenheid op de school is hoog
en de samenwerking tussen de directie en de medezeggenschapsraad is goed. De huidige directeur heeft  met veel plezier op de school gewerkt, de laatste 10 jaar als directeur, en heeft een nieuwe werkkring gevonden.

Voor meer informatie zie de websites van Stichting DAM en Stichting
OPOD
.
 

Competenties & vaardigheden

 • Open houding: je bent toegankelijk, je bent nieuwsgierig, je verwondert je graag en bent zichtbaar voor zowel leerlingen, ouders als teamleden.
 • Communicatief vaardig: je communicatiestijl is open en transparant, empathisch én je communiceert duidelijk wat je van je teamleden verwacht.
 • Sensitief: je hebt een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit, anticipeert op gevoelens en belangen van anderen en past het handelen hierop aan. Je durft jezelf daarin ook kwetsbaar op te stellen en toont respect voor verschillende
  zienswijzen.
 • Persoonlijk leiderschap: je bent dienend aan het vraagstuk of opgave. Je kent jezelf, je weet wat je ontwikkelpunten zijn, je bent daarin transparant en je zet het in om draagvlak voor verbetering te creëren.
 • Inspirerend en koersvast: je hebt een hart voor Montessorionderwijs. Je inspireert teamleden, ondersteunt en daagt hen uit, ziet talenten en kwaliteiten van mensen, geeft hen ruimte en vertrouwen. Daarnaast bepaal je samen met het team de koers
  en bepaal je samen wanneer het goed is.
 • Besluitvaardig: je durft na een zorgvuldig proces, knopen door te hakken en je kunt jouw besluiten helder uitleggen.
 • Samenwerken: je initieert, stimuleert en draagt actief bij aan een sfeer waarin samenwerken centraal staat en je onderhoudt goede relaties met de belangrijkste stakeholders.
 • Persoonskenmerken: je hebt humor, bent betrouwbaar, flexibel en consequent, reflectief en integer.

Functie-eisen

 • Vakmanschap: je beschikt over relevante vakkennis, deskundigheid en vaardigheden om de functie uit te oefenen.
 • Je bent in het bezit van een schoolleidersdiploma of je bent bereid deze te gaan behalen.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende capaciteiten.
 • Je hebt een visie op leiderschap en op veranderen en innoveren.
 • Je hebt een intrinsieke motivatie en een visie op het Montessorionderwijs en je bent in staat om vanuit deze visie het Montessorionderwijs verder vorm te geven en te ontwikkelen.
 • In het directieberaad van OPOD-DAM lever je een actieve bijdrage aan het realiseren van de collectieve ambitie.

Stichting OPOD-DAM biedt:

 • Een ambitieus team met betrokken collega’s die net even ‘dat stapje extra’ voor elkaar en voor jou willen zetten.
 • Een mooi schoolgebouw dat goed gefaciliteerd is door ‘buitenruimten’ waar o.a. ‘bewegend leren’ wordt ingezet.
 • Een fijne sfeer op school met een groeiende ‘aanspreekcultuur’, waar ruimte is voor duurzame ontwikkeling.
 • Ruimte voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling.
 • Een team van collega-directeuren, waaronder drie Montessoridirecteuren, die met elkaar gaan voor een collectieve OPOD-DAM-ambitie.
 • Ondersteuning vanuit het stafbureau met professionals op diverse beleidsterreinen.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *