Directeur Jan Prins in Rotterdam

**Help ons het zelf te doen!**

**Over BOOR**

OBS Jan Prins is een montessorischool van BOOR, het schoolbestuur voor openbaar onderwijs in Rotterdam. Met ruim 3.800 medewerkers en zon 75 scholen dragen wij zorg voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. En dat betekent dat je er niet alleen voor staat. Binnen ons grote schoolbestuur zijn er vele medewerkers actief om jou te ondersteunen in je werk. Experts op het gebied van huisvesting, financiën, onderwijskwaliteit en HR staan voor je klaar. Zo kun jij je focussen op de kern van je werk: de talenten van je leerlingen ontwikkelen, samen met het team. De basisscholen van BOOR zijn verdeeld in vier scholengroepen, die elk worden aangestuurd door een bovenschools directeur.

Over de Jan Prins https://www.janprinsschool.nl

Op de Jan Prins werken we zelfstandig en leren we van en met elkaar. We gebruiken de kenmerkende montessorimaterialen, waarmee volop geëxperimenteerd kan worden in een uitdagende en veilige omgeving. Help mij het zelf te doen is de basis van ons montessorionderwijs: het hebben of krijgen van eigen ideeën en zelfstandigheid vinden we daarom belangrijk.

In ons montessorionderwijs werken wij op de Jan Prins dagelijks aan actief burgerschap en sociale integratie. Het gaat hierbij om de bevordering van basiswaarden, kennis, houdingen en vaardigheden, die nodig zijn voor deelname aan onze maatschappij. Dit gebeurt verweven in ons pedagogisch handelen, onder anderen bij de lessen kosmisch onderwijs en bij bezoeken aan bijvoorbeeld musea, bibliotheek en de kinderboerderij.
Het team is divers, enthousiast en betrokken en begeleidt zij-instromers bij hun start in het onderwijs.

**Onze speerpunten zijn:**

– Het verder ontwikkelen en vormgeven van ons montessori onderwijs; het behoud van het montessori karakter naast de inzet van lesmethodes
– Het borgen van ingezette ontwikkelingen op gebied van didactiek en klassenmanagement (oa DIM en verdere implementatie nieuwe lesmethodes)
– Het borgen en verder ontwikkelen van onze vaardigheden op het gebied van OP2 (zicht op ontwikkeling en begeleiding)
– Het ontwikkelen en implementeren van een leerlijn digitale vaardigheden/geletterdheid
Het versterken van het taal-leesonderwijs
Het welbevinden van leerlingen en team versterken

Wij zijn op zoek naar een empathische, communicatief sterke en innovatieve directeur met een hart voor openbaar onderwijs. Onze directeur omarmt de montessori kernwaarden en brengt ze samen met ons in de praktijk. Een verbindende directeur die de talenten in het team benut en ouders ziet als waardevolle partners in het onderwijs. Samenwerken met diverse scholen en organisaties in de omgeving is voor onze directeur vanzelfsprekend.

**Onze directeur (dit kun je)**

– Is in staat met enthousiasme, daadkracht en inspirerend leiderschap de ingezette ontwikkelingen met het team verder te implementeren, uit te bouwen en te borgen
– Is benaderbaar en zichtbaar voor kinderen, ouders en teamleden en draagt zorg voor een veilig klimaat waarin alle kinderen en teamleden zich optimaal kunnen ontwikkelen;
– Is planmatig, communicatief sterk, benut de expertise van het team en heeft een groot empathisch vermogen.
Stimuleert het team op een waarderende en inspirerende manier in het versterken van de professionele cultuur en de lerende organisatie.
– Is een onderwijskundig leider met een sterke onderwijsvisie en zet zich in voor duurzame ontwikkeling en borging van resultaten op basis van inhoud en analyse

**Dit heb je**

– Je hebt een sterke onderwijskundige visie op inclusief onderwijs en bent een verbinder.
– Je signaleert, analyseert en realiseert. Je hebt een coachende, opbouwende en motiverende stijl.
– Je houdt koers maar verliest de belangen van het team niet uit het oog.
Je bent wendbaar en past je makkelijk aan als nieuwe situaties/omstandigheden zich voordoen.
– Je toont lef en initiatief in het realiseren van je doelen.

**Verder:**

– Je bent in bezit van de afgeronde opleiding tot schoolleider; kennis van montessori is een pré
– Je werkt vanuit een strategische koers planmatig aan schoolontwikkeling
Je hebt actuele kennis van en leidinggevende ervaring in het primair onderwijs
– Je hebt hart voor het openbaar inclusief onderwijs

**Dit krijg je**

– De functie is ingeschaald in D13 van de cao primair onderwijs (op basis van je ervaring en opleiding);
– Het betreft een managementfunctie met werktijdfactor 0,8 – 1,0;
– Je krijgt de ruimte om jouw kennis en ervaring in te zetten als directeur bij BOOR en wij hebben aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
– Een enthousiast, zelfstandig en betrokken team van leerkrachten en ondersteuners;

**Ben jij onze nieuwe directeur?**

Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan!

Wil je meer weten over de procedure of functie, dan kun je je vragen stellen aan Stefan Quack (recruiter), e-mail: stefan.quack@stichtingboor.nl

De gesprekken van de 1e ronde vinden plaats op donderdag 9 juni en de 2e ronde op maandag 13 juni.

We streven ernaar om voor de zomervakantie te kunnen starten met een nieuwe directeur (eventueel voor enkele dagen in de week)

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

_Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld._

– Je weet de verbinding te maken tussen montessorionderwijs, teamleden en leerlingen
– Je hebt daadkracht

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *