Directeur in Muiden

Kenmerken van de school:
De Jozefschool is al meer dan honderd jaar een begrip in Muiden. Aan de rand van het centrum van het oude stadje staat de school op een idyllische plek. Het is niet alleen die historische omgeving die de school zo bijzonder maakt. Op de Jozefschool zetten we
ons in voor kwalitatief goed onderwijs én voor een fijne sfeer met een door een eigen leerkracht ontwikkelde sociaal emotionele methodiek, ‘Hart van Onderwijs’. Dit jaar is er zelfs voor gekozen om ‘Hart van Onderwijs’ aan de benaming van de Jozefschool toe
te voegen. Vanaf volgend schooljaar heet de Jozefschool dan ook ‘Jozefschool, Hart van Onderwijs school’. Het programma van ‘Hart van Onderwijs’ vormt met de hartkwaliteiten ‘vriendelijkheid, mededogen/empathie, blijdschap en gelijkheid’ vier stevige pijlers
voor de wijze waarop we op de Jozefschool samen spelen en samen werken. De lessen van ‘Hart van Onderwijs’ hebben dan ook een vaste plek in het rooster van de school.
 
Met goed onderwijs bedoelen wij dat de school zich de komende jaren blijft focussen op het bieden van meer activerende en onderzoekende werkvormen met ruimte voor de eigen inbreng en creativiteit van leerlingen zelf, waarbij de leerlingen zelf meer verantwoordelijkheid
dragen voor hun eigen leerproces. Uit onderzoek blijkt ook dat het intensief betrekken van leerlingen bij de lessen, de resultaten op ieders niveau bevordert.
 
Naast onze nadruk op zowel de ‘zachte’ als de cognitieve kant, verzorgt een van onze eigen leerkrachten elke week vegetarische kooklessen voor al onze leerlingen. De Jozefschool is dus ook om te smullen!
 

 
Wij zoeken een directeur die:

 • die een team weet te inspireren en in beweging te brengen, gebruikmakend van ieders talenten;
 • ontwikkelingsgericht, daadkrachtig en besluitvaardig is en prioriteiten en grenzen kan stellen;
 • een duidelijke visie op onderwijs heeft, situaties herkent en erkent waarin verandering nodig is en het team prikkelt tot toekomstgerichte en -bestendige vernieuwing;
 • delegeert en verantwoordelijkheid geeft aan het team voor het onderwijs en de organisatie vanuit de gezamenlijke visie en doelen;
 • de eigenheid van de Jozefschool (Hart voor Onderwijsschool) en het leertraject rondom instructie en eigenaarschap bij leerlingen en leraren met het team door ontwikkelt;
 • het profiel van de school helder en zichtbaar deelt in de gemeenschap Muiden;
 • de professionele cultuur samen met het team verder ontwikkelt, bewaakt en versterkt;
 • toegankelijk en empathisch is en belangstelling heeft voor kinderen, ouders en leerkrachten;
 • over sterke communicatieve eigenschappen en vaardigheden beschikt;
 • ondernemend is en bereid tot samenwerking en kennis heeft van financiën, organisatie en beheer.
 • zich kan vinden in de kernwaarden van de ASKO, deze onderschrijft en uitdraagt.

Wij bieden:

 • een uitdagende baan voor 0,8-1,0 fte.
 • een professioneel team.
 • een school met een heldere koers voor ogen.
 • een boeiende populatie met betrokken ouders.
 • rechtspositie conform CAO PO, schaal DB.
 • goede opleidingsmogelijkheden.
 • deelnemen aan bovenschools directieoverleg.
 • financieel aantrekkelijke reiskostenvergoeding.
 • ASKO studiedag voor iedere medewerker.

 
Onderdeel van ASKO scholen
De ASKO zet zich bewust en actief in voor kwalitatief goed onderwijs. De ASKO vormt het bestuur van 32 basisscholen in Amsterdam en omstreken. De scholen hebben verschillende onderwijsconcepten.  ASKO is actief met innovatieve ontwikkelingen, zoals traineeship
voor startende leerkrachten, verrijkingsonderwijs, 21ste-eeuwse vaardigheden, de Day A Week school (project voor hoogbegaafde kinderen), Onderwijstijdverlenging, Opleiden in de School en leren met ICT.
 

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *