Directeur in Haaksbergen

Stichting Keender zoekt een:

Directeur basisschool Los Hoes (0,8 fte)

De basisschool waar je je thuis voelt.

Basisschool Los Hoes is een school waar je je thuis voelt, gelegen in Haaksbergen. Het Los Hoes creëert een krachtige leeromgeving, waarin kinderen worden uitgedaagd en uitgenodigd hun talenten optimaal te ontwikkelen aan de hand van het concept kiezen, delen
en maken. Elk kind is welkom.

Onze kinderen kun je herkennen aan:
• De manier waarop zij regie voeren over hun eigen ontwikkeling
• Hoe zij zich eigenaar voelen van hun leerontwikkeling
• Vanzelfsprekend samenwerken met kinderen uit hogere of lagere groepen
• Hoe zij binnen hun eigen mentorgroep leren en werken
• Hoe zij gebruik maken van de taal van the leader in me
• Hoe zij keuzes kunnen maken bijvoorbeeld tijdens Kansrijke taal en Wereld Oriëntatie

Onze mentoren werken hier graag omdat:
• We werken vanuit de essentie van de school onze missie en visie
• We leven voor wat we de kinderen willen leren
• We werken in teams per bouw (onderbouw, middenbouw, bovenbouw)
• Wij werken met de leerlijnen kiezen, delen en maken om zo de ontwikkeling van de kinderen te omschrijven

Ouders kiezen bewust voor Los Hoes omdat:
• Zij het gevoel hebben daadwerkelijk deel uit te maken van de driehoek: leerlingschool-ouders
• Kinderen zich thuis voelen op school
• Kinderen zich goed ontwikkelen, niet alleen op basisvaardigheden, maar ook in hun persoonlijke ontwikkeling

De functie:
Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de school. Je werkt met een team van 23 leerkrachten en 8 ondersteunende medewerkers voor ongeveer 321 leerlingen. In de school ben je verantwoordelijk voor het strategisch beleid en
de uitvoering daarvan. Je bent het gezicht van de school. Je draagt de missie en visie en je werkt voortdurend aan de ontwikkeling van het team. Samen met het team creëer je een pedagogisch en didactisch klimaat waarin kinderen zich positief kunnen ontwikkelen.

Werken bij Keender
Je krijgt als integraal directeur bij Keender veel ruimte en vrijheid om invulling te geven aan je werk. Vanuit je expertise lever je een bijdrage op verschillende aandachtsgebieden. Binnen Keender kennen we een laagdrempelige werksfeer en zijn er veel professionaliseringsmogelijkheden.
We bieden je bij Keender veel ruimte om je ambities waar te maken! Je werkt binnen de bestuurlijke kaders van Keender. Keender bestaat uit 16 basisscholen. De directeuren vormen samen het directeurenberaad, waarin je o.a. bijdraagt aan bovenschoolse beleidsontwikkelingen.
Je legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Wil je meer weten over Keender dan verwijzen we je graag naar www.keender.nl. 

Wat zoeken wij?
Wij zoeken een directeur die overzicht krijgt en houdt, zorgt voor samenhang. We zijn toe aan een nieuwe fase in de ontwikkeling van de school, waarbij we onze essentie willen behouden en op zoek gaan naar nieuwe manieren om deze uit te voeren. Dat betekent
dat je én innovatief moet zijn én eren wat er is. We zoeken iemand die de school wil leiden om vanuit rust te veranderen met een open houding. Die tijd neemt voor reflectie, voor waardering, voor inspiratie. Die zich tegelijk bewust is van de eisen die aan
scholen gesteld worden, de maatschappelijke rol die we als school hebben en de manier waarop de overheid daarmee omgaat. We willen dat je hart hebt voor onderwijs, dat je je kan verbinden met Los Hoes, het team, de ouders en de kinderen.

Wat bieden wij?
Een grote betrokkenheid van het team, de ouders en de kinderen. We hebben een actieve en betrokken Ouderschapsraad, Kinderraad en Medezeggenschapsraad. We bieden jou een school met een open communicatie tussen directie, mentoren, kinderen en ouders. Daarnaast
willen we onderwijskundig vernieuwend blijven. We hebben een gedreven, proactief team in denken en handelen. Tevens zijn we een opleidingsschool waarbij stagiair(e)s een belangrijke plek hebben.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *