Directeur IKC De Werf in Zaandijk

De functie
Je geeft leiding aan een betrokken team en bent het gezicht van de school. Vanuit een duidelijke visie expliciteer je helder de koers van de school en faciliteer je als meewerkend voorman/vrouw de verdere ontwikkeling van eigentijds, gepersonaliseerd onderwijs.
Kinderen krijgen op De Werf de kans zich te ontplooien tot harmonische, creatieve en kritische persoonlijkheden die zich zelfstandig en in groepsverband kunnen bewegen in de maatschappij. Het team werkt daartoe in een veilige leeromgeving met de kinderen samen
om ze tot volle ontplooiing te laten komen.

Je investeert in een professionele, lerende organisatie, waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid verder worden ontwikkeld. Je bent open minded, ondernemend, daadkrachtig en verbindend maar weet ook uit te dagen als het om goed onderwijs gaat. Je hebt
een inspirerende, transparante en coachende stijl van leidinggeven waarmee je het beste uit jouw team en de leerlingen weet te halen. 

Je benut je leidinggevende ervaring bij het organiseren en regisseren van IKC De Werf (een zogenaamde éénpitter) samen met de parttime bestuurder, die je uitdaagt en ondersteunt en je veel ruimte en autonomie biedt. Je houdt rekening met de belangen, positie
en verantwoordelijkheid van teamleden, medezeggenschap, ouders en leerlingen in een open klimaat, waarbij alle betrokkenen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Een verbinder pur sang, die de succesvolle school in de omgeving doorlopend weet te positioneren
en te vertegenwoordigen. Een mooie functie in het hart van de Zaanstreek met een nieuw, multifunctioneel schoolgebouw.

Ingangsdatum: 1 augustus 2022

Informatie over de organisatie
IKC De Werf is gehuisvest in Zaandijk en bestaat sinds 1929. De oprichters wilden destijds meer ontplooiingsmogelijkheden voor kinderen dan het reguliere leerstofjaarklassensysteem bood. Het onderwijs heeft nog altijd een sterke focus op persoonlijkheidsvorming.
De school telt ongeveer 280 leerlingen verdeeld over 11 groepen. In totaal werken er ca. 25 betrokken medewerkers. De omgeving bestaat uit lintbebouwing waarbij leerlingen uit Zaandijk maar ook uit Zaandam en verschillende dorpen uit de Zaanstreek komen. De
omgeving staat bekend als heterogeen, qua economische en sociale achtergrond. De school wordt bezocht door kinderen die een afspiegeling vormen van de omringende samenleving.  

IKC De Werf is gehuisvest in een recent, modern schoolgebouw dat is ingericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind tot een volwassene in de hedendaagse maatschappij. De school biedt onderwijs dat past bij wat kinderen nodig hebben, gericht op zelfstandigheid
en eigen verantwoordelijkheid met als fundament een brede solide basis, waarin persoonlijkheidsontwikkeling een belangrijke plaats inneemt. In een veilige omgeving en in een goede sfeer worden kinderen uitgedaagd, krijgen ze zelfvertrouwen en kunnen zij zich
goed ontwikkelen. 

Het onderwijs is van goede kwaliteit. De organisatie is ontwikkelingsgericht met ruimte voor professionals en koestert het ideaal van het met elkaar vormen van een lerende en professionele organisatie. Het leerlingaantal is stabiel en er is een jaarlijkse wachtlijst.
Ouders zijn erg betrokken bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind(eren). 
 

Competenties en vaardigheden

 • Je kan met enthousiasme en daadkracht leidinggeven aan de school.
 • Je zet jouw leidinggevende ervaring in om het team te coachen, geeft vertrouwen en begeleidt het team in het versterken van de professionele cultuur.
 • Je bent in staat om vanuit een eigentijdse onderwijskundige visie op inspirerende en verbindende wijze vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van de school en weet deze ontwikkeling te borgen.
 • Je bent planmatig, besluitvaardig, communicatief sterk en hebt voldoende empathisch vermogen.
 • Je hebt een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: weet om te gaan met verschillende meningen en belangen.
 • Je bent in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen, je spreekt regelmatig je waardering uit.
 • Je bent een toegankelijk boegbeeld voor kinderen, ouders en teamleden.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs of bent bereid deze te volgen.
 • Je beschikt over integrale managementkwaliteiten, met name op de terreinen van visieontwikkeling (en implementatie), onderwijs, personeel en bedrijfsvoering.
 • Je bent een bevlogen, daadkrachtig en inspirerend leider.

IKC De Werf biedt:

 • Een uitdagende baan bij een succesvolle school met een lange traditie.
 • Een prachtig schoolgebouw met ruime mogelijkheden.
 • Een school met een stevig fundament en volop kansen om zich verder te ontwikkelen.
 • Een betrokken, inspirerend team dat graag samen met jou verder wil werken aan eigentijds onderwijs.
 • Een door ouders gewaardeerde en gewilde school.
 • Een betrokken bestuurder gericht op kansen, ontwikkeling en resultaten.
 • Een functie die is ingeschaald in D12; schaal D13 behoort op basis van ervaring tot de mogelijkheden.

Schaal: €3537 – €5651 | D12 cao PO
 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.